Nâng cấp gói Pro để hưởng thụ website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file rất nhanh không chờ đợi.

Bạn đang xem: Toán tuần 11 lớp 5


Bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 - Đề 2 bao hàm hệ thống loài kiến thức các dạng Toán tuần 11 lớp 5 có tương đối đầy đủ lời giải cho những em học viên tham khảo, ôn tập những dạng phương pháp giải các dạng Toán về phép trừ các số thập phân.


Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 42,34 – 19,682;

b) 300 – 74,621;

c) 1000 – 96,888.

Bài 2:

Tính:

a) Với đơn vị chức năng là mét

15,7m – 8,326m + 14,6cm + 80mm.

b) Với đơn vị là ki-lô-gam:

25,7kg – 3675g – 7,139kg – 886g.

Bài 3:

Mua 0,5kg nho cùng 1 kg táo phải trả 60 000 đồng. Sở hữu 1 kg nho và 5kg hãng apple phải trả 72 000 đồng. Tính giá chỉ tiền thiết lập 1 kg nho, giá tiền cài 1 kilogam táo.


Bài 4:

Có bốn các bạn Hoa, Mai, Lan, Phượng. Chúng ta Hoa, Mai, Lan khối lượng tất cả là 108,6kg. Các bạn Mai, Lan, Phượng cân nặng tất cả là 105,4kg. Chúng ta Hoa, Lan, Phượng khối lượng tất cả là 107,7kg. Các bạn Hoa, Mai, Phượng trọng lượng tất cả là 110,3kg. Hỏi từng bạn khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức:

12,54 + 65,8 - 64,67

45,9 - 35,12 + 12

698 + 23,65 - 234,7

Đáp án Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Bài 1: tác dụng như sau:

b) 42,34 – 19,682 = 22,658

b) 300 – 74,621 = 225,397

c) 1000 – 96,888 = 903,112

Bài 2:

a) 15,7m – 8,326m + 14,6cm + 80mm

= 15,7m – 8,326m + 0,146m + 0,08m

= (15,7m + 0,146m + 0,08m) – 8,326m

= 15,926m – 8,326m = 7,6m.

b) 25,7kg – 3675g – 7,139kg – 886g

= 25,7kg – 3,675kg – 7,139kg – 0,886kg

= 25,7kg – (3,675kg + 7,139kg + 0,886kg)

= 25,7kg – 11,7kg = 14kg.

Bài 3:

Mua 1,5kg nho và 1,5kg táo bị cắn dở phải trả số chi phí là:

60000 + 72000 = 132000 (đồng)

Mua 3kg nho (hay 1,5kg + 1,5kg) với 3kg táo bị cắn (hay 1,5kg + 1,5kg) nên trả số chi phí là:


132000 x 2 = 264000 (đồng)

Mua 1 kilogam nho và 1 kg táo apple phải trả số tiền là:

264000 : 3 = 88000 đồng.

Biết giá bán tiền cài đặt 1 kilogam nho và 1 kg táo và giá chỉ tiền cài đặt 1 kilogam nho cùng 5kg táo bị cắn dở sẽ tìm được giá tiền mua 0,5kg táo

Mua 0,5 kilogam nho không còn số chi phí là:

88000 - 60000 = 28000 (đồng)

Vậy giá thành 1 kilogam nho là:

28000 x 2 = 56000 (đồng)

Giá chi phí 1 kg táo khuyết là:

60000 - 28000 = 32000 (đồng)

Đáp số: 1 kg Nho 56000 đồng

1 kg táo bị cắn 32000 đồng

Bài 4:

3 lần tổng khối lượng của bốn bạn Hoa, Mai, Lan, Phượng là:

108,6 + 105,4 + 107,7 + 110,3 = 432 (kg)

Tổng khối lượng của bốn chúng ta Hoa, Mai, Lan, Phượng là:

432 : 3 = 144 (kg)

Biết tổng trọng lượng của cả bốn các bạn và tổng khối lượng của từng nhóm bố bạn thì lần lượt tra cứu được trọng lượng của từng các bạn là:

Phương khối lượng là: 144 - 108, 6= 35,4 (kg)

Hoa khối lượng là: 144 - 105, 4= 38,6 (kg)

Mai khối lượng là: 144 - 107, 7= 36,3 (kg)

Lan cân nặng là: 144 - 110, 3= 33,7 (kg)

Đáp số: Hoa : 38,6kg ; Mai : 36,3 kg ; Lan : 33,7 kilogam ; Phượng : 35,4

Bài 5:

12,54 +65,8 - 64,67

= 78,34 - 64,67

= 13,67

------------------

45,9 - 35,12 +12

= 10,78 + 12

= 22,78

------------------

698 + 23,65 - 234,7

= 721,65 - 234,7

= 486,95


Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 giỏi đề thi học tập kì 2 lớp 5 không thiếu các môn học tập Toán, giờ Việt, tiếng Anh, Khoa học, Sử - Địa, Tin học mà Vn
Doc.com đã sưu khoảng và chọn lọc.

Nâng cấp cho gói Pro để tận hưởng website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file rất nhanh không hóng đợi.

Bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 - Đề 1 bao gồm hệ thống loài kiến thức các dạng Toán tuần 11 lớp 5 có không hề thiếu lời giải cho các em học viên tham khảo, ôn tập các dạng cách giải những dạng Toán về phép trừ những số thập phân.


Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Đặt tính rồi tính:

a) 589,67 -295,48;

238,35 – 96,07;

54,23- 16,418.

Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 2 Kết Nối Tri Thức, Toán Học Lớp 10

b) 27,034 – 9,18;

42,73- 8,532;

2,03- 0,479.

Bài 2:

Tìm x :

a) x + 5,22 = 9,08;

b) X – 14,66 = 3,34;

c) 8,42 : x = 2,16;

d) (x – 5,6) – 3,2 = 4,5.

Bài 3:

Tính :

a) (10 – 9,34) + (10 – 9,66);


b) 12 – (12 – 9,36).

Bài 4:

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 72,64 – (18,35 + 9,29)

b) 45,83 – 8,46 – 7,37.

Bài 5:

Tổng của cha số a, b, c bởi 10. Tổng của số a cùng số b bởi 5,8. Tổng của số a cùng số c bằng 6,7. Search mỗi số a, b, c.

Bài 6:

Một lớp học bao gồm 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 cùng tổ 2 thu nhật được 25,3 kg. Tổ 1 với tổ 3 nhặt được 36,2 kg, tổ 2 với tổ 3 nhặt được 24,5 kg. Hỏi lớp học kia thu nhặt được bao nhiêu kg giấy loại?

Đáp án Đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Bài 1: kết quả như sau:

a) 589,67 - 295,48 = 294,19

238,35 – 96,07 = 142,28

54,23 - 16,418 = 37,812

b) 27,034 – 9,18 = 17,854

42,73 - 8,532 = 34,198

2,03- 0,479 = 1,551

Bài 2:

a) x + 5,22 = 9,08

x = 9,08 – 5,22

x = 3,86

b) x – 14,66 = 3,34

x = 3,34 + 14,66

x = 18

c) 8,42 – x = 2,16

x = 8,42 – 2,16

x = 6,26

d) (x – 5,6 ) – 3,2 = 4,5

x – 5,6 = 4,5 + 3,2

x – 5, 6 = 7,7

x = 7,7 + 5,6

x = 13,3

Bài 3:

a) (10 – 9,34) + (10 – 9,66) = 0,66 + 0,34 = 1


b) 12 – (12 – 9,36) = 12 – 12 + 9,36 = 9,36.

Bài 4:

a) 72,64 – (18,35 + 9,29) = 72,64 – 27,64 = 45 ;

b) 45,83 – 8,46 – 7,37 = 45,83 – (8,46 + 7,37)

= 45,83 - 15,83 = 30.

Bài 5:

Ta có: a + b = 5,8

a + c = 6,7

Như vậy: a + a + b + c = 5,8 + 6,7

hay:

a + 10 = 12,5

a = 12,5- 10 a = 2,5.

Mà a + b = 5,8 đề xuất 2,5 + b = 5,8

b = 5,8 - 2,5

b = 3,3.

Tương tự kiếm được c = 4,2.

Vậy: a = 2,5 ; b = 3,3 ; c = 4,2

Bài 6:

Lớp học kia thu nhặt được số ki-lô-gam giấy vụn là:

(25,3 + 36,2 + 24,5) : 2 = 43 (kg)

Đáp số: 43 kg giấy vụn

Ngoài ra các bạn luyện giải bài xích tập SGK tiếng Việt 5 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học tập kì 2 những môn học tập Toán, giờ Việt, tiếng anh, Khoa học, lịch sử & Địa lý, Tin học chuẩn chỉnh Bộ giáo dục và Đào tạo mới nhất được cập nhật. Mời những em học tập sinh, những thầy cô cùng các bậc phụ huynh tìm hiểu thêm đề thi, bài bác tập lớp 5 mới nhất.


Đánh giá bài bác viết
89 54.597
Chia sẻ bài viết
cài đặt về phiên bản in
Nâng cung cấp gói Pro để hưởng thụ website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không hóng đợi.
mua ngay bây giờ trường đoản cú 79.000đ
Tìm gọi thêm
1 Bình luận
Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Đề kiểm tra vào ngày cuối tuần Toán 5


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google