Bài tập cuối tuần 12 - Đề 2 bao hàm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kỹ năng đã được học trong tuần


Đề bài

Bài 1: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Bạn đang xem: Toán tuần 12 lớp 3

Lan tất cả 56 quyển vở. Hoa có 8 quyển vở. Hỏi số quyển vở của Hoa bằng 1 phần mấy số quyển vở của Lan ?

A. (dfrac15) B. (dfrac16)

C. (dfrac17) D. (dfrac18)

Bài 2: Đúng điền Đ, không đúng điền S:

A. 48 vội vàng 8 lần 6 B. 8 bởi 8 lần của 64

C. 8 bởi 6 lần của 48 D. 8 bằng (dfrac18) của 64

Bài 3: Số?

a) gai dây 32m nhiều năm gấp… lần sợi dây 4m.

b) Bao gạo 42kg nặng cấp 6 lần bao gạo … kg.

Bài 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong vườn tất cả 6 cây cam và 42 cây bưởi. Hỏi số cây bưởi gấp mấy lần số cây cam?

A. 6 lần B. 7 lần

C. 8 lần D. 9 lần

Bài 5: Điền số tương thích vào địa điểm trống:

a) (dfrac15) của 40 = (dfrac18) của ......

b) (dfrac17) của ..... = (dfrac18) của 48

Bài 6: search (x):

a) (x) : 7 + 59 = 115

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

b) (x) : 6 = 72 : 8

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Bài 7: Một người có 68kg gạo. Sau thời điểm bán 28kg gạo, bạn đó chia đều số gạo sót lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….....................

Đáp số: …………………

Bài 8: Một bến ô tô có 48 ô tô, tiếp đến có (dfrac18) số ô tô rời bến. Hỏi sống bến xe sót lại bao nhiêu ô tô?

Bài giải

………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….....................

Đáp số: …………………

Lời giải chi tiết


Bài 1: 

Phương pháp giải:

- Dạng toán: so sánh số bé nhỏ bằng 1 phần mấy số lớn.

- tìm số quyển vở của Lan vội vàng mấy lần số quyển vở của Hoa ta mang số quyển vở của Lan phân chia cho số quyển vở của Hoa.

- search số quyển vở của Hoa bằng 1 phần mấy số quyển vở của Lan dựa vào tác dụng vừa tìm kiếm được ở trên.

Cách giải:

Bài giải

Số quyển vở của Lan cấp số quyển vở của Hoa chu kỳ là:

56 : 8 = 7 ( lần )

Vậy số quyển vở của Hoa bởi (dfrac17) số quyển vở của Lan.

=>Đáp án đề xuất chọn là C.

Bài 2: 

Phương pháp giải:

- Dạng toán: đối chiếu số bé bỏng bằng một trong những phần mấy số lớn; so sánh số béo gấp mấy lần số bé.

- kiểm tra lại những kết quả.

Cách giải:

Ta có: 48 : 6 = 8 ; 64 : 8 = 8.

Vậy ta có hiệu quả như sau:

A. 48 gấp 8 lần 6 => Đ

B. 8 bởi 8 lần của 64 => S

C. 8 bởi 6 lần của 48 => S

D. 8 bằng (dfrac18) của 64 => Đ

Bài 3: 

Phương pháp giải:

Để biết số bự gấp mấy lần số bé nhỏ ta lấy số mập chia mang đến số bé.

Cách giải:

Ta có: 32 : 4 = 8 ; 42 : 6 = 7.

Vậy ta có tác dụng như sau:

a) gai dây 32m lâu năm gấp 8 lần gai dây 4m.

b) Bao gạo 42kg nặng vội 6 lần bao gạo 7 kg.

Bài 4: 

Phương pháp giải:

- Dạng toán: đối chiếu số khủng gấp mấy lần số bé.

- search số cây bòng gấp mấy lần số kilomet cam ta đem số cây bòng chia cho số cây cam.

Cách giải

Bài giải

Số cây bưởi gấp số kilomet cam một số lần là:

42 : 6 = 7 (lần)

Đáp số: 7 lần.

=>Đáp án yêu cầu chọn là B

Bài 5: 

Phương pháp giải:

Thực hiện tìm một trong các phần đều nhau của một số.

Cách giải:

a) (dfrac15) của 40 là: 40 : 5 = 8

=> (dfrac18) của số đề xuất tìm có hiệu quả bằng 8.

=> Số nên tìm là: 8 × 8 = 64

b) (dfrac18) của 48 là: 48 : 8 = 6

=> (dfrac17) của số phải tìm có công dụng bằng 6.

=> Số phải tìm là: 7 × 6 = 42:

a) (dfrac15) của 40 = (dfrac18) của 64.

b) (dfrac17) của 42  = (dfrac18) của 48.

Bài 6: 

Phương pháp giải:

- Tính cực hiếm vế đề nghị (nếu cần).

- Áp dụng quy tắc: mong muốn tìm số bị chia ta rước thương nhân cùng với số chia.

Cách giải:

a) (x) : 7 + 59 = 115

(x) : 7 = 115 – 59

(x) : 7 = 56

(x) = 56 : 7

(x) = 8

b) (x) : 8 = 72 : 8

(x) : 8 = 9

(x) = 9 × 8

(x) = 72

Bài 7: 

Phương pháp giải:

- search số ki-lô-gam gạo còn lại sau khoản thời gian bán ta lấy số gạo ban đầu trừ đi số gạo đang bán.

- tìm số ki-lô-gam gạo trong những túi ta rước số gạo còn lại sau khoản thời gian bán chia cho 8.

Cách giải:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo còn lại sau thời điểm bán là:

68 – 28 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg gạo.

Bài 8: 

Phương pháp giải:

- kiếm tìm số ô tô rời bến ta rước số ô tô ban đầu có trong bến chia cho 8.

- tìm số ô tô còn sót lại ở bến xe cộ ta rước số ô tô lúc đầu có vào bến trừ đi số xe hơi rời bến.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả ba sách) | Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán lớp 3
Trang trước
Trang sau

Tài liệu bài bác tập vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 gồm đáp án, chọn lọc liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều như thể phiếu đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần để gia sư và phụ huynh gồm thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả cha sách)

Xem thử bài tập vào cuối tuần Toán lớp 3 KNTTXem thử bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CTSTXem thử bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ tự 300k sở hữu trọn bộ bài bác tập vào cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) phiên bản word đẹp, dễ dãi chỉnh sửa:


Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 kết nối tri thức

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Biết tích là 76, quá số trước tiên là 4, quá số vật dụng hai là:

A. 19

B. 9

C. 15

D. 16

Câu 2. Sút 92 đi 2 lần được mấy?

A. 90

B. 94

C. 46

D. 37

Câu 3. “1 dm = … mm”.

Xem thêm: Giải Toán Hình Lớp 10 Trang 71 Tập 1 Kết Nối Tri Thức, Giải Bài 4 Trang 71 Sgk Toán 10 Tập 1

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 1

B. 10

C. 100

D. 1 000

Câu 4. Số?

*

A. 90

B. 92

C. 94

D. 96

Câu 5. Minh gồm 25 viên bi. Số bi của Bình vội 3 lần số bi của Minh. Vậy số bi Minh với Bình có tất cả là:

A. 75 viên bi

B. 100 viên bi

C. 50 viên bi

D. 90 viên bi

................................

................................

................................

Bài tập vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 Chân trời sáng tạo

Bài 1. Tính nhẩm.

*

Bài 2. Nối các thẻ phù hợp hợp.

*

Bài 3. Tính.

*

Bài 4. Tính.

*

Bài 5. Đặt tính rồi tính.

*

................................

................................

................................

Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 Cánh diều

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. yêu quý của 363 và 3 là:

A. 121

B. 360

C. 366

D. 211

Câu 2. Phép chia bao gồm số dư bởi 5 là:

A. 46 : 4

B. 59 : 5

C. 775 : 7

D. 669 : 6

Câu 3. trong những phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 484 : 4

B. 669 : 3

C. 777 : 7

D. 884 : 2

Câu 4. nhà Mai gồm 8 bé dê, nhà Hoa có 88 nhỏ dê. Vậy số dê đơn vị Hoa vội số dê bên Mai mốc giới hạn là:

A. 80 lần

B. 96 lần

C. 10 lần

D. 11 lần

Câu 5. Lớp 3A tất cả 37 học sinh, lớp 3B có thấp hơn lớp 3A 3 học sinh. Vậy số học viên cả nhì lớp có là:

A. 40 học tập sinh

B. 71 học sinh

C. 77 học sinh

D. 34 học sinh

................................

................................

................................

Xem thử bài bác tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTTXem thử bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CTSTXem thử bài bác tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Lưu trữ: bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Tính: 3×300 = ?

 A. 330

 B. 900

 C. 3300

 D. 9000

Câu 2: vào kho có 5 thùng dầu. Từng thùng gồm 125 lít dầu. Hỏi trong kho tất cả bao nhiêu lít dầu?

 A. 625

 B. 750

 C. 650

 D. 675

Câu 3: Tính:8 + 8 + 8 + 8 = 8×4 = ?

 A. 35

 B. 84

 C. 32

 D. 36

Câu 4: Điền số phù hợp vào dãy số: 8, 16, 24, ......

 A. 25

 B. 32

 C. 34

 D. 26

Câu 5: có 8 bạn nữ. Mỗi chúng ta cầm 7 bông hoa. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

 A. 17

 B. 65

 C. 18

 D. 56

Câu 6: Tính: 8×0 = ?

 A. 8

 B. 80

 C. 0

 D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 8×3 + 8

 b, 8×7 - 26

 c, 8×9 + 30

 d, 8×5 - 10

Câu 2: chưng An có 24 bé gà và bé vịt. Trong các số ấy số gà bằng

*
toàn bô con. Hỏi bác bỏ An gồm bao nhiêu nhỏ gà, từng nào con vịt?

Câu 3: Một chuyến tàu chở được 23 hành khách. Hỏi 5 chuyến tàu như thế chở được từng nào hành khách?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

 a, 8×3 + 8 = 24 + 8 = 32

 b, 8×7 - 26 = 56 – 26 = 30

 c, 8×9 + 30 = 72 + 30 = 102

 d, 8×5 - 10 = 40 – 10 = 30

Câu 2 (3 điểm):

Bác An tất cả số bé gà là:

  24 : 4 = 6 (con gà)

Bác An tất cả số bé vịt là:

  24 – 6 = 18 (con vịt)

    Đáp số: 6 nhỏ gà, 18 bé vịt

Câu 3 (2 điểm):

Năm chuyến tàu ngóng được số hành khách là:

  23 × 5 = 115(hành khách)

    Đáp số: 115 hành khách

Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 24 × 4 = ?

 A. 24

 B. 96

 C. 86

 D. 42

Câu 2: Điền số tương thích vào chỗ trống:

*

 A. 5    B. 7   C. 6    D. 8

Câu 3: Một tủ sách có 4 ngăn, từng ngăn tất cả 12 quyển sách. Cô cai quản thư cho mượn 23 quyển sách. Hỏi tủ sách còn lại bao nhiêu quyển sách?

 A. 23

 B. 42

 C. 25

 D. 15

Câu 4: Phép tính nào dưới đây đúng?

 A. 8×6 + 1 = 8×7

 B. 8×6 + 7 = 8×7

 C. 8×6 + 8 = 8×7

 D. 8×6 + 6 = 8×7

Câu 5: tìm x biết: (x - 8)÷3 = 10 x = ?

 A. X = 32

 B. X = 18

 C. X = 24

 D. X = 38

Câu 6: Điền số thích hợp vào dãy số: 9, 17, 25, .......

 A. 33

 B. 32

 C. 26

 D. 38

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 21 × 8

 b, 22 × 4

 c, 572 + 128

 d, 240 - 90

Câu 2: An năm nay 8 tuổi. Chị của An bao gồm số tuổi gấp hai số tuổi An. Hỏi 2 bà mẹ có tổng số tuổi là bao nhiêu?

Câu 3: có 3 bao thóc, từng bao cất 31kg thóc. Tín đồ ta phân phối đi 48kg. Hỏi còn sót lại bao nhiêu kg thóc?

Bài tập vào cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 21×3 = ?

 A. 23

 B. 61

 C. 26

 D. 63

Câu 2: tra cứu x biết: x÷4 = 16

 A. X = 45

 B. X = 54

 C. X = 64

 D. X = 42

Câu 3: Một tập giấy có mức giá 99 xu, một cây bút có mức giá 15 xu. Tìm mua 2 tập giấy cùng một cây cây bút hết từng nào tiền?

 A. 213 xu

 B. 208 xu

 C. 198 xu

 D. 203 xu

Câu 4: Tính: 8×9 = ?

 A. 89

 B. 72

 C. 64

 D. 98

Câu 5: Tính: 25×3 + 50×3 = ?

 A. 215

 B. 75

 C. 225

 D. 150

Câu 6: mỗi quyển vở có 12 trang. Hỏi 8 quyển vở có bao nhiêu trang?

 A. 96 trang

 B. 128 trang

 C. 86 trang

 D. 106 trang

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: search x biết:

 a, (x + 15)÷8 = 7

 b, (x - 23)÷8 = 12

 c, 24 = (x + 5)÷5

 d, (x - 8)÷7 = 11

Câu 2: Một khu cư dân có 21 hộ gia đình. Trong đó

*
số hộ là hộ nghèo. Hỏi bao gồm bao nhiêu hộ không phải hộ nghèo?

Câu 3: siêu thị có 120kg gạo. Cửa hàng mua thêm 3 bao gạo, biết từng bao nặng 50kg. Hỏi cửa hàng có toàn bộ bao nhiêu kg gạo?

Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Câu 1. Viết số phù hợp vào ô trống (theo mẫu)


Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

1) công dụng của phép nhân 105 x 7 là:

A. 753 B. 735 C. 705 D. 112

2) năm nay bố 42 tuổi, bé 7 tuổi. Tuổi bố gấp tuổi số lượng lần là:

A. 35 lần B. 49 lần C. 6 lần D. 7 lần

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

6

24

14

40

54

32

63

42

Số bé

3

4

2

5

6

4

7

6

Số bự gấp mấy lần số bé?

2

Số lớn hơn số bé bao nhiêu 1-1 vị?

3

Câu 4.

a) Tính nhẩm:

32 : 8 = ….. 40 : 8 = …… 64 : 8 = ……. 80 : 8 = …..

b) Nối mỗi phép tính với công dụng của phép tính đó:

*

Câu 5. Search x, biết:

a) x x 8 = 734 - 710 c) 8 x x = 96: 2

……………………. …………………….

……………………. …………………….

……………………. …………………….

b) 8 x x = 100 - 28 d) 32 : x = 16 : 2

……………………. …………………….

……………………. …………………….

……………………. …………………….

Câu 6.

a) Hiền bao gồm 8 quyển truyên, Hương gồm 40 quyển truyện. Hỏi số truyện của Hương vội vàng mấy lần số quyển truyện của Hiền?

b) Một gai dây điện dài 56m được bổ thành 8 đoạn bằng nhau. Hỏi từng đoạn dây năng lượng điện dài từng nào mét?

Câu 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

1) trong năm này mẹ 38 tuổi, nhỏ 8 tuổi. Hai năm ngoái đây tuổi mẹ gấp tuổi số lượng lần là:

A. 4 lần B. 6 lần C. 7 lần D. 8 lần

2) Một thùng đựng 32 quả bóng xanh với 8 quả bóng đỏ. Toàn bô bóng xanh và bóng đỏ gấp số trơn đỏ tần số là:

A. 2 lần B. 3 lần C. 4 lần D. 5 lần

Câu 8. Một thùng đựng 48 quả bóng, trong những số ấy số nhẵn đỏ chiếm 1/6 số nhẵn trong thùng, còn sót lại là trơn xanh.

a) Tính số trái bóng đỏ với số quả bóng xanh

b) Số quả bóng xanh cấp số trái bóng đỏ từng nào lần?

Câu 9. Tra cứu x

a) x : 8 = 7 (dư 6) b) x : 7 = 8 (dư 5)

c) x : 9 = 5 (dư 4) d) x : 6 = 5 (dư 3)


Đã có app Viet
Jack trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Download ngay áp dụng trên apk và i
OS.


Loạt bài bác Đề thi giờ đồng hồ Việt 3 tất cả đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các comment không tương xứng với nội quy bình luận trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Trang trước Trang sau
Giải bài tập lớp 3 những môn học
Học cùng Viet
Jack

*

*
Trang web share nội dung miễn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh


Chính sách bảo mật

Hình thức thanh toán

Chính sách bao test dùng thử khóa học

Chính sách diệt khóa học

Tuyển dụng


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền