Vai trò của kế toán: Ghi nhận những giao dịch, sự kiện xảy ra tại đơn vị bằng một lượngtiền tệ, và phản ánh lên BCTCMột BCTC bao gồm:Bảng bằng vận kế toán/ báo cáo tình hình tài chủ yếu => thành lập ở cơ chế phong kiến, thiết bị móc, thiết bị
Báo cáo kết quả vận động kinh doanh => thành lập năm 1929: cuộc đại khủng hoảng rủi ro (khủng hoảng kinh tế tài chính lần đồ vật 1) hay rủi ro thừa
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ => ra đời 1960-1970: dòng vốn có phù hợp với lợi nhuận tuyệt không
Thuyết minh report tài chính
Báo cáo về sự đổi khác của vốn chủ thiết lập (Có thể có hoặc không tùy thuộc vào từng Cty yêu cầu) => thành lập năm 2000: thị phần vốn phát triển thị trường trái đất => xem xét vốn chủ sở hữu => giao thương cổ phần
Báo cáo tài chủ yếu sẽ đổi khác theo nhu cầu của làng mạc hội
Báo cáo tài chính ship hàng nhu mong vủa người bên ngoài doanh nghiệp (đơn vị thứ ba)

KHÁI QUÁT KIỂM TOÁN

Kiểm toán: Là quy trình thu thập và review bằng bệnh về những tin tức được kiểmtra nhằm xác định và report mức độ tương xứng của những thông tin với những tiêu chuẩn đượcthiết lập
Quá trình truy thuế kiểm toán phải được tiến hành bởi các cá thể đủ năng lượng và độc lập
Kiểm toán được chia thành 2 nhóm:

Kiểm toán theo mục tiêu
Kiểm toán theo nhà thể/ Đối tượng thực hiện
Kiểm toán theo mục tiêu: Được chia thành 3 nhóm: (1) kiểm toán BCTC (2) Kiểm toán tuân thủ (3) truy thuế kiểm toán hoạt động
Kiểm toán BCTC: bình chọn tính chân thực và hợp lý của BCTC của một đơn vị như: Quyđịnh về kế toán tài chính (Chuẩn mực kế toán, với thông tư 200, thông bốn 202,...)Tính trung thực và phù hợp thể hiện nay ở:Giá trị phù hợp;Hiện hữu và tồn tại
Quyền cùng nghĩa vụ
Tính đầy đủ=> soát sổ tính tương xứng hay không phù hợp, với tùy ở trong vào thực chất vấn đề cùng đặcđiểm (mô hình ghê doanh) của đơn vị.Các dn bắt buộc phải truy thuế kiểm toán BCTC khi mong muốn huy rượu cồn vốn với cơ quankiểm toán cần phải tách bóc biệt chủ download và những cổ đông, để bảo đảm tính trung thực,hợp lý của BCTC.Các doanh nghiệp bắt buộc phải truy thuế kiểm toán BCTC bao gồm:Các doanh nghiệp niêm yết bên trên sàn chứng khoán
Doanh nghiệp gồm vốn đầu tư nước ngoài
Các định chế tài chính trung gian (ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm, côngty hội chứng khoán...)Các doanh nghiệp có vốn chi tiêu nhà nước
Kiểm toán tuân thủ: soát sổ tính chấp hành một luật pháp như: Thỏa cầu lao động,Luật lao động, thích hợp đồng lao động, Luật hội chứng khoán,.... Nó vận dụng một cách nhất quáncho tất cả các 1-1 vị.=> bình chọn tính hoàn toàn có thể chấp hành hay là không chấp hành.Kiểm toán hoạt động: chất vấn tính hữu ích và hiệu quả của một hoạt động/ cỗ phậncủa một solo vị
Hữu hiệu: Có kết thúc được mục tiêu đưa ra hay không/ đạt được
Hiệu quả: So sánh kim chỉ nam đạt được >Kiểm toán theo chủ thể/ Đối tượng thực hiện: Được chia làm 3 nhóm:(1) Kiểm toán chủ quyền => truy thuế kiểm toán BCTC truy thuế kiểm toán tính vâng lệnh truy thuế kiểm toán hoạt động: Tính hữu hiệu
Kiểm toán bên nước: Chỉ đi kiểm toán những nơi bao gồm vốn đơn vị nước, và những cơ quan lại hànhchính đơn vị nước, không truy thuế kiểm toán doanh nghiệp => Cơ quan tối cao
Kiểm toán trong phòng nước: bao gồm doanh nghiệp
Do yêu cầu phát triển của làng hội => cần có những ràng buộc nên nghành nghề nghề kiểmtoán ra đời
Ở nước ngoài: Hội công việc và nghề nghiệp (Mỹ, Úc, Anh,...)là tín đồ trao quyền cho doanh nghiệp tư nhânkiểm toán => Nguyên nhân: Hội nghề nghiệp có trước quốc gia
Tại Việt Nam: cỗ tài chính là người trao quyền cho doanh nghiệp tư nhân kiểm toán =>Nguyên nhân: tổ quốc có trước hội nghề nghiệp
Hội nghề nghiệp:VAA: Hội kế toán kiểm toán Việt Nam
VACPA: Hội kiểm toán hành nghề Việt Nam
Kiểm toán viên: tín đồ có chứng chỉ hành nghề truy thuế kiểm toán (CPA)Do cỗ tài chủ yếu cấp,nhưng VACPA đi kiểm tra, tước đoạt bằng
Chuẩn mực kiểm toán để reviews Kiểm toán viên
Để reviews BCTC, truy thuế kiểm toán viên cần so sánh BCTC cùng với các chuẩn mực kế toán
Vai trò của chuẩn chỉnh mực kiểm toán (VSA)Đo lường và review chất lượng các bước của kiểm toán
Hướng dẫn kiểm toán viên thực hiện dịch vụ kiểm toán
Một cuộc kiểm toán bao hàm 3 giai đoạn
Chuẩn bị kiểm toán
Thực hiện nay kiểm toán
Hoàn thành kiểm toán
Dựa vào thực chất vấn đề để đánh giá: Số dư tài khoản, bản chất giao dịch, ngành nghềkinh doanh, sự tinh vi của nghiệp vụ, con số giao dịch,..Rủi ro phát hiện tại (RRPH):Chủ quan tiền so với đơn vị chức năng lập báo cáo
Khách quan so với đơn vị lập báo cáo
Kiểm toán viên có thể chi phối
Khả năng KTV thực hiện các thủ tục kiểm toán thiếu hoặc sai những thủ tục kiểm toán, dẫnđến bắt buộc phát hiển thị các xô lệch trọng yếu trên BCTCRRPH = RRKT/ (RRTT x RRKS)2 .1. đen thui ro điều hành và kiểm soát (RRKS):Là kiểm toán viên đi tìm kiếm hiểu hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ (KSNB) của đơn vị được kiểmtoán/khách sản phẩm để đánh giá tính hữu hiệu/ không hữu hiệu. Tuy nhiên, không nhằmđánh giá chỉ sai sót để cải thiện hệ thống KSNB của khách hàng hàng, mà nhằm mục tiêu mục đích lập kếhoạch truy thuế kiểm toán đề phục vụ quá trình kiểm toán của mình
Khách quan vì nguyên hiền đức đơn vị được kiểm toán
KSNB: có lợi Không bổ ích RRKS tốt RRKS cao
Kiểm tra BCTC: Ít Nhiều
Xác lập mức trọng yếu:Trọng yếu: tin tức làm tác động đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáotài bao gồm (ảnh hưởng đến quyết định của bên thứ 3, và ảnh hưởng trọng yếu)Đánh giá bán là trọng yếu hay không là do người tiêu dùng thông tin trên BCTCTính trong yếu phải được coi như xét trên cả 2 phương diện định lượng với định tính
Mức trọng yếu phần trăm nghịch với số lượng tích lũy bằng chứng: lấy ví dụ như MTY cao, thu thậpbằng triệu chứng thấp,...Xác lập nút trọng yếu phụ thuộc quy mô/lợi nhuận kinh doanh: doanh thu, tổng tài sản,vốn nhà sở hữu, lợi nhuận * phần trăm % ngành nghề ghê doanh
Mức xung yếu bao gồm:Mức hiểm yếu tổng thể: là mức chi phí trị mà KTV xác định ở lever tàn bộ BCTC, cóthể ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng BCTC. Là cơ sở để KTV tóm lại rằng
BCTC có trình diễn trung thực và phù hợp trên các khía cạnh trọng yếu hay không.Mức xung yếu thực hiện: là một số trong những tiền được khẳng định thấp rộng mức trọng yếutổng thể của BCTC. Được sử dugnj trong vấn đề lập chiến lược hay tiến công giá tác dụng kiểmtoán trong các thử nghiệm=> Hạn chế rủi ro khủng hoảng khi tính riêng lẻ, lúc tổng thích hợp lại thì lớnhơn mức xung yếu tổng thể

GIAI ĐOẠN 2: THỰC HIỆN KIỂM TOÁN

Sản phẩm của giai đoạn tiến hành kiểm toán là "Bằng hội chứng kiểm toán"Bằng chứng kiểm toán là toàn bộ các tài liệu, tin tức do KTV thu thập được tương quan đếncuộc truy thuế kiểm toán và dựa trên các tài liệu, tin tức này , KTV chuyển ra kết luận và hình thànhý kiến truy thuế kiểm toán (Theo VSA 500)Bằng chứng kiểm toán phải bảo đảm 2 tiêu chuẩn:

Đầy đủ;

Thích hợp

Đầy đủ
Là tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ về số lượng dẫn chứng kiểm toán đề nghị có
Đánh giá chỉ RRPHXác định mức trọng yếu
Thích hợp
Là tiêu chuẩn chỉnh thể hiện unique của bằng chứng kiểm toán
Thích đúng theo là vật chứng phải đáp ứng 2 điều kiện:Phù hợp cơ sở dữ liệu (Khoản 4, bài bác 6)/ tương xứng với kim chỉ nam đặt ra
Số dư: ▪ Đánh giá; ▪ Quyền với nghĩa vụ; ▪ Đầy đủ; ▪ hiện hữu
Số gây ra và những giao dịch: ▪ Phân nhiều loại ▪ Đúng kỳ ▪ đúng đắn ▪ Đầy đủ ▪ hiện nay hữu
Thuyết minh ▪ dễ dàng hiểu
Đánh tin tưởng (độ tin tưởng cao)Phương thức thu thập bằng chứng
Nguồn gốc của bằng chứng
Dạng bởi chứng: Vật hóa học --> tư liệu --> lời nói
KSNBGốc, copy
Phương pháp tích lũy bằng chứng của csdl giúp KTV chứng tỏ các tin tức trên
BCTC là đúng (Chi tiết bài 6)_ phân tích cơ phiên bản nhiều
Kiểm tra thứ chất
Kiểm tra hội chứng từ
Xác nhận mặt ngoài
Phân tích
Phỏng vấn
Quan sát
Tính toán lại
Phương pháp lựa chọn các thử nghiệm
Bao gồm 3 phương pháp
Chọn tất cả các phần tử (kiểm tra 100%)Lựa chọn các bộ phận cụ thể
Trách nhiệm của KTVCơ sở của việc đưa ra chủ kiến (nếu có). Áp dụng đối với tất cả các trường hòa hợp ngạoi trừtrường hợp đồng ý toàn phầnÝ loài kiến của KTVChấp dấn toàn phần:BCTC trung thực và hợp lý;BCTC không có sai xót hoặc bao gồm sai xót nhưung ko trọng yếu
Chấp thừa nhận từng phần
BCTC tất cả sai xót trọng yếu tuy nhiên không lan tỏaÝ kiến trái ngược: không nên xót trọng yếu cơ mà không lan tỏa
Từ chối ra ý kiến: không đúng xót trọng yếu cùng lan tỏa
Đối cùng với trường hòa hợp 7.2-7.3-7, thì KTV bị giới hạn phạm vi kiểm toan trọng yếu
Các vụ việc cần nhận mạnh: dấn mạnh vụ việc trên BCTC mà KTV đang triển khai kiểmtoán
Các vấn đề khác: nhấn mạnh vấn đề vấn đề, nội dung không nằm trong BCTC cơ mà KTV đangthực hiện nay kiểm toán=> (8), (9) Nhằm lưu ý cho đơn vị chức năng thứ 3, fan xem BCTC

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Khái niệm: kiểm soát nội cỗ (KSNB) là một quy trình chịu tác động bởi bé người(người lao động, hội đồng cai quản trị, nhân viên,...) của đối chọi vị, cung cấp một sự đảm bảo(không bảo đảm an toàn nhưng đạt được) hợp lí rằng đơn vị sẽ đã có được các kim chỉ nam bao gồm:Mục tiêu báo cáo: KSNB cần giúp cải thiện tính trung thực cùng đáng tin cậy/ BCTC trungthực
Mục tiêu hoạt động: KSNB giúp hoạt động vui chơi của đơn vị hữu hiệu và hiệu quả
Mục tiêu tuân thủ: vâng lệnh các hiện tượng của pháp luật và những quy định của 1-1 vị
Các thành phần hợp thành của khối hệ thống KSNB bao gồm:Đánh giá rủi ro
Hoạt động kiểm soát
Thông tin cùng truyền thông
Giám ngay cạnh => Bốn bộ phận này vì các bộ phận của KSNB thực hiện, cùng đây không hẳn là tiêu chíquyết định mục tiêu đã đưa ra là đạt được hay không đạt được
Môi trường kiểm soát: yếu tố quyết định sự đạt được hay là không đạt được của mụctiêu để ra2 .1. Đánh giá rủi ro
Xác định đen đủi ro/ nhận diện kim chỉ nam của đối chọi vị. Ko phải kim chỉ nam của đơn vị nhưnglà đk tiên quyết để review rủi ro
Đánh giá khả năng xảy ra/ thừa nhận dạng với phân tích đen thui ro
Nhận dạng: xác định các sự kiện tác động đến vấn đề không đạt được kim chỉ nam củađơn vị. Để dấn dạng đen đủi ro, NQL thường được sử dụng nhiều cách thức khác nhau như: dựbáo, phân tích dữ liệu quá khứ, rà soát soát,..Phân tích rủi ro:

▪ cẩn thận khả năng, tần suất xảy ra đen đủi ro▪ mức độ hình ảnh hưởng/ thiệt hại mà lại rủi ro hoàn toàn có thể gây ra cho đơn vị▪ các biện pháp quản ngại trị không may ro: (1) đồng ý rủi ro, (2) tránh mặt rủi ro, (3) Giảmthiểu đen thui ro, (4) share rủi ro

Phân một số loại rủi ro: hoàn toàn có thể đối phó => vận động kiểm soát, bắt buộc đối phó, khả năngxảy ra quá thấp
Hoạt động kiểm soát
Hoạt động kiểm soát và điều hành là các hành động cần thiết giúp bớt thiểu các rủi ro rình rập đe dọa việcđạt mục tiêu đề ra của đơn vị
Hay nói bí quyết khác, hoạt động kiểm thẩm tra là quy trình Nhận định, ghi chép, tính toán giátrị các giao dịch bởi tiền tệ
Hoạt động kiểm soát điều hành đảm bảo:Có chế độ ủy quyền, xét ưng chuẩn phù hợp;Ghi chép đầy đủ, bao gồm xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ:▪ Biểu mẫu chứng từ rõ ràng, độc nhất vô nhị quán, được đánh số thứ tự trước lúc sử dụng...▪ Quy trình luân chuyển chứng từ hòa hợp lý: Ghi chép không trở nên thiếu xót...Kiểm soát vật dụng chất: kiêng thất thoát, lỗi hao, lỗi thời,...Đối chiếu với chỉnh hợp
Soát xét và rà soátÁp dụng lý lẽ bất kiêm nhiệm: Xét chăm bẵm # triển khai # biên chép # Bảo quảntài sản
Thông tin cùng truyền thông
Thông tin và truyền thông media là quá trình cung cấp, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa bêntrong và giữa phía bên trong với bên ngoài2 .4. Giám sát
Giám giáp là quy trình người quản lý đánh giá unique của khối hệ thống KSNB qua thờigian
Mục tiêu: xác định KSNB có vận hành đúng như thiết kế hay là không và tất cả cần sửa đổichúng cho cân xứng với từng giai đoạn cải tiến và phát triển của đơn vị hay không
Nguyên tắc:Lựa chọn, tiến hành và thực hiện giám sát thường xuyên và định kỳ
Đánh giá bán và media kịp thời các khiếm khuyết của KSNB cho các cá nhân cótrách nhiệm nhằm họ triển khai các hành động sửa chữa.Môi ngôi trường kiểm soát
Môi ngôi trường kiểm soát bao hàm các tiêu chuẩn, quy trình kết cấu cung cấp các đại lý choviệc thực hiện điều hành và kiểm soát trong một solo vị
Môi trường kiểm soát và điều hành thể hiện quan điểm của HĐQT, người làm chủ cấp cao về những vấnđề kiểm soát, đưa ra phối ý thức kiểm soát điều hành của đều thành viên trong đơn vị
Nguyên tắc:Văn hóa công ty;Tính thiết yếu trực, phong thái điều hành của phòng quản lýChính sách nhân sự
RRKS phải chăng => triển khai thử nghiệm kiểm soát
Thử nghiệm kiểm soát điều hành cao: ▪ Tính tồn tại của hệ thống KSNB ▪ Quan gần cạnh ▪ chất vấn ▪ chất vấn tài liệu ▪ thực hiện lại○ demo nghiệm điều hành và kiểm soát thấp: thể nghiệm cơ bản nhiều
Thiết kế và thực hiện các thí điểm kiểm soát: bởi các phương thức như: ● cam kết hiệu; ● khám nghiệm tài liệu; ● bỏng vấn; ● quan liêu sát; ●Thực hiện lại.Note:○ thử nghiệm kiểm soát: do kiểm toán viên thực hiện => giấy tờ thủ tục kiểm toán để tiến công giátính hữu hiệu○ giấy tờ thủ tục kiểm soát: bởi nội bộ đơn vị chức năng công ty/khách hàng thực hiện => Là một trong những phần của
KSNB giúp đơn vị chức năng đạt được mục tiêu○ Khi những KTV thực hiện các phân tách kiểm soát:

▪ Ý tưởng ban đầu: chi phí thấp (CP demo nghiệm đại lý dẫn liệu là các khẳng định của Ban giám đốc đơn vị được truy thuế kiểm toán một bí quyết trựctiếp hoặc dưới bề ngoài khác về những khoản mục và thông tin trình bày trong BCTC vàđược KTV áp dụng để coi xét các loại không nên sót có thể xảy ra _Theo VSA 200Các loại các đại lý dẫn liệu:Số dư
Số phát sinh
Trình bày và thuyết minh
Theo số dư:Hiện hữu;Đầy đủ;Quyền với nghĩa vụ;Đánh giá và phân bổ
Theo số tạo ra và các giao dịch
Hiện hữu
Đầy đủ
Ghi chép chính xác
Đúng kỳ lập BCTCPhân loại
Trình bày với thuyết minh
Hiện hữu
Đầy đủ
Chính xác và đánh giá
Phân loại và dễ dàng hiểu
Phương pháp tích lũy bằng chứng
Kiểm tra vật chất
Hiện hữu (ưu tiên)Đầy đủ: ghi chép tuyệt chưa, thực tế so cùng với sổ sách nạm nào...Đánh giá: => nhằm đạt mục tiêu đặt ra
Kiểm tra hội chứng từ: chất vấn hợp đồng, tài liệu,....Hiện hữu
Đầy đủ
Quyền với nghĩa vụ
Xác nhận mặt ngoài: lưu ý tính hữu hiệu
Đóng thư xác nhận
Mở thư xác nhận
Đóng lấp định/khẳng định
Hiện hữu
Đầy đủ: Số dư lớn, tạo ra thấp
Kiểm tra bình quân (Phương pháp phân tích):Phù hợp
Đầy đủ
Hiện hữu
Kiểm tra thực tiễn (Phương pháp đo lường và thống kê lại)Chính xác
Đầy đủ
Hiện hữu
Phương pháp bỏng vấn
Note:Một BCTC gồm:CĐKT/ BC THTC: Số dư --> CSDL: khẳng định tính trung thực và phải chăng của BCTCKQKD: Số phát sinh
LCTT: Số dư, Số phân phát sinh
Thuyết minh

c. Tên showroom và xác định báo cáo tài thiết yếu được kiểm toánd*. Toàn bộ các nội dung nói trên

Các nội dung nào vào các ngôn từ sau nên được bội phản á nh vào bá o cá o kiể m toá n , bá o cá o tài chính?a. Những thông lệ, chuẩn mực kiểm toán được áp dụngb. Chủ kiến nhận xét của kiểm toán viên về báo cáo tài chínhc. Ngày với chữ ký kết của truy thuế kiểm toán viênd*. Tất cả các văn bản nói trên.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm kiểm toán nâng cao ueh

Các ý kiến nhận xét của kiể m toá n viên và công ty kiể m toá n bao hàm ý kiếnnào là công ty yếu?a. ý kiến gật đầu đồng ý toàn bộb. ý kiến đồng ý từng cỗ phậnc. ý kiến phủ nhận và chủ ý trái ngượcd*. Toàn bộ các chủ kiến trên trên

Trong cá c các loại bá o cá o sau, bá o cá o nào ko thuộc bá o cá o kiể m toá n?a. Báo cáo kiểm toán gật đầu đồng ý toàn bộb*. Bá o cá o kết quả hoạt động kinh doanhc. Report chấp nhấn từng phầnd. Báo cáo từ chối và báo cáo trái ngược

Hồ sơ của kiể m toá n giao mang lại khá ch hàng thường bao gồm hồ sơ nào?a. Report kiểm toánb. Các report tài chủ yếu đã được kiểm toánc. Thư giữ hộ ban giám đốc, hội đồng quản trị và các phụ lục kèm theod*. Toàn bộ các hồ sơ nói trên

Trong cá c hồ sơ sau, hồ sơ nào không thuộc làm hồ sơ kiể m toá n giao chokhá ch hàng?a*. Thích hợp đồng kiể m toá nb. Report kiểm toánc. Các báo cáo đã được kiểm toánd. Thư gửi ban giám đốc, hội đồng cai quản trị và các phụ lục kèm theo

Hồ sơ doanh nghiệp kiể m toá n bắt buộc lưu giữ bao hàm những làm hồ sơ nào?a. Thư mời, thư hẹn kiểm toán và planer kiểm toánb. Vừa lòng đồng kiểm toán và những giải trình của những nhà thống trị doanh nghiệpc. Báo cáo kiểm toán và những tài liệu làm bằng chứng kiểm toán, những ghi chép của kiểmtoán viênd*. Tất cả các làm hồ sơ nói trên

Hồ sơ làm sao trong các làm hồ sơ sau không thuộc hồ sơ lưu giữ của người sử dụng kiể mtoá n?a. Thư mời, thư hẹn và kế hoạch kiểm toánb. Hợp đồng kiểm toán, những giải trình của những nhà cai quản doanh nghiệpc*. Cá c bá o cá o tài chính đã được kiể m toá nd. Report kiểm toán các tài liệu làm bằng chứng kiểm toán và những ghi chép của cáckiểm toán viên

Sau khi vẫn lập bá o cá o kiể m toá n, cá c ki ể m toá n viên doanh nghiệp kiể m toá n cầngiải quyết các sự kiện nào bao gồm thể phá t sinh?a. Kiểm tra quality của công tác làm việc kiểm toán

b. Sửa chữa thay thế lại report kiểm toán và các ý kiến nhận xét vị sơ xuất của kiểm toánviênc. Tiến hành vận động kiểm toán lại bởi vì trước kia đã từ chối không tiến hành kiểmtoánd*. Toàn bộ các sự khiếu nại nói trên

Sự khiếu nại ( công việc ) như thế nào trong các sự khiếu nại sau phá t sinh sau khi lập bá ocá o kiể m toá n ko thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của cá c kiể m toá n viên vàcông ty kiể m toá n?a. Kiểm tra chất lượng của công tác kiểm toánb*. Thay thế sửa chữa lại bá o cá o tài chínhc. Thay thế lại report kiểm toán và chủ ý nhận xét bởi vì sự sơ xuất của kiểm toánviênd. Tiến hành vận động kiểm toán lại vị trước đó đã lắc đầu không triển khai kiểmtoán

Chọn mẫu mã theo khối là trong số những phương phá pa*. Chọn mẫu phi xác xuấtb. Chọn mẫu ngẫu nhiênc. Lựa chọn mẫu theo hệ thốngd. Lựa chọn mẫu theo sự xét đoán

Dựa vào phép duy trang bị biện chứng kiể m toá n sẽ hình thành phương phá pkhá ch hàng chung để nghiên cứu và phân tích các đối tượng người tiêu dùng theo một trình tự lô ghích nào?a. Nêu trả thuyết và trình diễn các trả thuyếtb. Xác định nội dung, phạm vi kiểm toánc. Nêu chủ kiến nhận xétd*. Tất cả các câu trên

Nếu khả năng của mọi thành phần trong tổng thể được lựa chọn vào chủng loại là nhưnhau thì sẽ là cá ch chọn?a. Hệ thốngb. Phi xác xuấtc*. Ngẫu nhiênd. Theo khối

Để kiể m toá n cá c số liệu trên các triệu chứng từ (tài khoản sổ kiể m to á n, bá o cá okiể m toá n) kiể m toá n thường thực hiện phương pháp nghệ thuật nào?a. Bình chọn đối chiếub. đối chiếu cân đốic. Giám sát phân tíchd*. Toàn bộ cá c câu trên

Chọn chủng loại theo phá n đoán chủ quan và không dựa vào phương phá p. Má ymóc hotline là?a. Chọn mẫu ngẫu nhiênb*. Chọn mẫu phi xác xuấtc. Chọn mẫu hệ thốngd. Ko câu làm sao đúng

Trong cá c phương pháp nghệ thuật sau, phương pháp nào không thuộcphương pháp nghệ thuật của kiể m toá n khi thực hiện kiể m toá n các số liệu trênchứng từ?

b. Lập báo cáo kiểm toánc. Hoàn hảo hồ sơ kiểm toánd. Giải quyết các sự khiếu nại phát sinh sau thời điểm lập báo cáo kiểm toán

Trong cá c công việc cụ thể dưới đây phải triển khai kiể m toá n bỏ ra tiết, côngviệc nào không thuộc phạm vi này:

Kiểm tra so sánh chứng trường đoản cú sổ sách, báo cáo kế toán.

Kiểm kê so sánh công nợ, vừa lòng đồng với khách hàng.3*. Xúc tiến ký kết hợp đồng kiể m toá n.

tính toán phân tích đánh giá.

Nội dung như thế nào trong các nội dung dưới đây không ở trong kiể m toán bỏ ra tiết:1*. Xúc tiến cam kết hợp đồng kiể m toá n.

Mục tiêu kiểm toán từng cỗ phận.đánh giá tính trọng ywus từng bộ phận.Các công việc vụ thể đề xuất tiến hành.

Trong cá c ngôn từ dưới đây, câu chữ nào không thuộc ngôn từ kế hoạchtì m hiể u về hệ thống kế toán, khối hệ thống kiể m soá t nội bộ của doanh nghiệp1*. Môi trường bản chất hoạt đụng kinh doanh.

Môi trường hệ thống thông tin, hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Môi ngôi trường kiểm soát.

Tính hiệu lực của hệ thống điều hành và kiểm soát nội bộ

Nội dung phương phá phường tì m hiể u hệ thống kiể m soá t nội cỗ không bao gồmnội dung

nào trong các nội dung dưới đây:

Xây dựng planer kiểm toán cho các bộ phận.Thu thập những thông tin có liên quan khác.Đánh giá bán tính hiểm yếu của từng bộ phận.4*. Xúc tiến ký kết hợp đồng kiể m toá n.

Nội dung làm sao trong các nội dung tiếp sau đây không thuộc câu chữ của kếhoạch tích lũy tì m hiể u về chuyển động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Môi trường, bản chất hoạt hễ kinh doanh.2*. Môi trường kiể m soá t.

Tình hình tài chính, kết quả vận động kinh doanh.

Sự hình thành các luồng tiền trong kỳ.

Lập chương trì nh kiể m toá n dựa trên cơ sở:

Kế hoạch truy thuế kiểm toán chi tiết.Kế hoạch truy thuế kiểm toán chiến lược.Kế hoạch cung cấp kinh doanh.4*. Bao gồm a với b.

Trong cá c câu chữ dưới đây, câu chữ nào ko thuộc văn bản cơ bảncủa chiến lược kiể m toá n chiến lược:

Mục tiêu, phạm vi kiểm toán.

Kế hoạch thu thập, tra cứu hiểu vận động sản xuất marketing của doanh nghiệp.3*. Kim chỉ nam kiể m toá n từng bộ phận.

Kế hoạch tìm hiểu khối hệ thống kế toán, hệ thống điều hành và kiểm soát nội cỗ của doanh nghiệp.

Công câu hỏi nào thuộc quy trình tiến độ lập chiến lược kiể m toá n?

Lập kế hoạch.

Lập kế hoạch bỏ ra tiết

Soạn những chương trình kiểm toán.4*. Tất cả cá c câu trên.

Nội dung làm sao trong các nội dung sau đây không thộc văn bản của kế hoạchkiể m toá n:

Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán

Xác định các bước kiểm toán.3*. Sưu tầm, lựa chọn, kiể m tra dữ liệu.

Dự kiến mức độ đen thui ro đối với hệ thống kiểm soát và điều hành nội bộ

Khi kiể m toán viên phủ nhận nêu chủ kiến nhận xét thuộc một số loại bá o cá o kiể m toá nnào

Chấp nhấn toàn bộ.2*. Từ bỏ chối.

Trái ngược.

Chấp dìm từng phần

Một vào những tác dụng của kiể m toá n là:a. Điều chỉnh chuyển động quản lý.b. Sử lý vi phạm.c*. Xá c minh và đãi đằng ý kiến.d. Ko trường hợp nào đúng.

Khi phân các loại kiể m toá n theo chức năng, vào các các loại kiể m toá n bên dưới đâyloại nào không thuộc phạm vi phân các loại này?a. Kiểm toán hoạt độngb*. Kiể m toán nội bộc. Kiểm toán tuân thủd. Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiể m toá n nhà nước bao gồm thể trực thuộca. Thiết yếu phủb. Tòa ánc. Quốc hộid*. Toàn bộ các câu trên

Trong các văn bản sau đây, nội dung nào ko thuộc kiểm toán tuân thủa. đánh giá tính vâng lệnh luật phát...b. Kiểm tra tình trạng chấp hành chủ yếu sách, nghị quyết, quy chế,...c*. Kiể m tra kết quả chuyển động kinh doanhd. Kiểm tra câu hỏi chấp hành những nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, kết quả của đơn vị chức năng thuộc loại kiểm toán:a. Tuân thủb. Report tài chínhc*. Hoạt độngd. Toàn bộ các câu trên

Trong các qui định sau đây, cơ chế nào không phù hợp với nguyêntắc kiểm toán báo cáo tài chínha. Tuân thủ luật phápb. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

a. Tài chính.b*. Tuân thủ.c. Hoạt động.d. Toàn bộ đều sai.

Xem thêm: Ôn Thi Vào Lớp 10 Trường Cấp 3 Toán Tại Hà Nội Trong 10 Năm Qua

Chuẩn mực về tính hòa bình thuộc:a*. Các chuẩn mực chung.b. Các chuẩn mực trong điều tra.c. Các chuẩn mực báo cáo.d. Không câu nào đúng.

Chuẩn mực về lập chiến lược kiểm toán thuộc:a. Các chuẩn chỉnh mực chungb. Các chuẩn chỉnh mực báo cáo.c*. Các chuẩn mực điều tra.d. Không câu nào đúng

Kiểm toán viên tự do thuộc:a*. Kiể m toán độ c lập.b. Truy thuế kiểm toán nhà nước.c. Truy thuế kiểm toán nội bộ.d. Ko câu làm sao đúng

Trong các sự kiện tài chính phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp dướiđây, sự kiện nào không thuộc phạm vi nói trêna. Sự kiện kinh tế phát sinh trong quan hệ giữa doanh ngiệp với bên ngoài doanhnghiệp.b. Sự kiện kinh tế tài chính phát sinh trong nội bộ doanh ngiệp.c*. Sự kiện kinh tế tài chính phát sinh trong mối quan hệ với công ty nước.d. Sự kiện kinh tế phát sinh trong mối quan hệ với phía bên ngoài nhưng không dẫn đếnsự trao đổi.

Các khoản đưa ra trả tiền đến khách mặt hàng về các tài sản, vật tư đã nhận:a*. Là việc kiện kinh tế tài chính ngoại sinh bao gồm kéo theo sự trao đổi.b. Là việc kiện kinh tế tài chính nội sinh.c. Là sự việc kiện kinh tế ngoại sinh tuy vậy không dẫn đến việc trao đổi.d. Ko câu nào đúng.

Trong các đk sau đây, đk nào không thuộc các điều kiện củacơ sở dẫn liệua. Bao gồm thật.b. Đã được đo lường và thống kê và tiến công giá.c*. Theo mong tính.d. Được ghi chép và cộng dồn

Sự kiện kinh tế là gì?a*. Là các sự phạt sinh thực tiễn trong hoạt động sản xuất sale của doanhnghiệpb. Là sự phát sinh các hoạt động trong đối kháng vị.c. Là các sự kiện tạo nên trong hoạt động vui chơi của các đối kháng vị.d. Là việc phát sinh tronghoạt cồn tài bao gồm của solo vị.

Trong các hành vi sau đây, hành động nào ko thuộc hành vi gian lận:a. Trả mạo, sửa chữa, sử lý triệu chứng từ theo nguyện vọng chủ quan.b. Che giếm, xuyên tạc số liệu, tài liêu.

c*. Quăng quật sót, ghi trùng.d. Cầm tình vận dụng sai các nguyên tắc biên chép kế toán.

Giao dịch là gì?a*. Là việc kiện kinh tế tài chính đã được thừa nhận để sử lý bởi hệ thống kế toán của doanhnghiệp.b. Là việc kiện tài chính chưa được công nhận và xử lý.c. Là sự việc kiện tài chính đã được thừa nhận để xử lý vị hệ thống kiểm soát điều hành nội bộd. Là việc kiện khiếp tếkhông được công nhận

Trong các biểu hiện bên dưới đây, biểu hiện tại nào chưa phải là biểu hiện tại của saisót?a. đo lường và tính toán saib*. Cất giếm, xuyên tạc số liệu, tài liệu.c. Vứt sót, ghi trùng.d. Vận dụng không đúng những nguyên tắc ghi chép kế toán do hiểu sai...

Cơ sở dẫn liệu tất cả tác dụng quan trọng đối với quá trình nào của quá trìnhkiểm toán?a. Quá trình lập planer kiểm toán.b. Giai đoạn tiến hành kiểm toán.c. Giai đoạn xong xuôi kiểm toán.d*. Bao hàm tất cả những câu trên.

Để xác định tính xung yếu của gian lận, không đúng sốt cần phụ thuộc căn cứ nào làchủ yếu:

Thời gian xảy ra gian lận, không nên sót.

Số người tương quan đến gian lận, sai sót.

Mức độ thiệt hại vị gian lận, không nên sót.4*. Quy mô bá o cá o có gian lận, không nên sót

Yếu tố như thế nào cấu thành khối hệ thống kiể m soá t nội bộ:

Môi trường kiểm soát.Hệ thống kiểm soát.Hệ thống thông tin và trao đổi.4*. Tất cả cá c câu trên.

Trong tất cả các bước sau đây, bước nào ko thuộc các cách tiến hànhđá nh giá tính trọng yếu?1*. Bước lập kế hoạch

Bước cầu lượng sơ cỗ và phân bổ sơ bộ và phân bổ ước lượng sơ bộ ban đầu.

Bước cầu tính tổng số sai sót trong từng phần tử khoản mục và tổng thể các khoảnmục.

Bước so sánh ước tính không đúng sót số tổng số với sai số ước tính ban đầu.

Kiể m soá t cai quản thuộc nhiều loại kiể m soá t nào?1*. Kiể m soát trực tiếp.

Kiểm kiểm tra tổng quát.Kiểm soát xử lý.Không câu làm sao đúng

Trong cá c rủi ro sau đây, khủng hoảng rủi ro nào ko thuộc rủi ro khủng hoảng kiể m toá n:1*. Rủ ro tài chính.

Listed books
Accounting for Non-Accounting Students
Cisco Ccent/Ccna Icnd1 100-101Financial Accounting: Building Accounting Knowledge
Frysk Wurdboek: Hânwurdboek Fan"E Fryske Taal ; Mei Dêryn Opnommen List fan Fryske Plaknammen List fan hâm mộ Fryske Gemeentenammen. 2. Nederlânsk - Frysk
Guyton e Hall - Fisiologia medica 13 ed.
*

I. Trọng trách kiểm toán & đạo đức nghề nghiệp

Khoảng phương pháp về hiệu quả kiểm toán (khoảng giải pháp do dịch vụ thương mại kiểm toán chưa hoàn hảo) là khoảng cách giữa: a. Chất lượng dịch vụ thực tế và chuẩn mực kiểm toán phù hợp b. Yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán thực tế và chuẩn chỉnh mực kiểm toán hợp lý c. Chuẩn mực kiểm toán hiện hành và unique dịch vụ thực tế d. Chất lượng dịch vụ thực tế và ý muốn đợi của fan sử dụng báo cáo tài chính.Khi KTV chủ yếu yêu ước KTV phụ lập báo cáo về các công việc đã triển khai trong tuần, kia là vấn đề thực hiện chuẩn mựcliên quan lại đến: a. Sự chủ quyền khách quan liêu b. Lập mưu hoạch kiểm toán c. Sự giám sát đầy đủ d. 3 câu trên phần đông đúng
Đạo đức công việc và nghề nghiệp là vấn đề: a. Khuyến khích KTV thực hiện để được tán thưởng b. KTV nên tuân theo để giữ lại uy tín nghề nghiệp và công việc c. KTV buộc phải chấp hành bởi vì là yên cầu của lao lý d. Câu A cùng B đúng
Mục đích chính của thư giải trình của giám đốc là: a. Trình làng tổng quát tháo về tổ chức nhân sự, quyền lợi và nghĩa vụ và nhiệm vụ trong đơn vị b. Giúp kiểm toán viên tránh khỏi các trách nhiệm pháp lý đối với các cuộc kiểm toán c. Thông báo nhà quản lý đơn vị về nhiệm vụ của bọn họ đối với report tài chính

d. Xác thực bằng văn bạn dạng sự gật đầu đồng ý của nhà quản lý về giới hạn của phạm vi kiểm toán5. Vào một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên giành được thư giải trình ở trong phòng quản lý, điều này dưới đây không bắt buộc là mụcđích của thư giải trình:a. Huyết kiệm ngân sách kiểm toán bằng phương pháp giảm bớt một số trong những thủ tục truy thuế kiểm toán như: quan tiền sát, kiểm tra, xác nhận.b. Thông báo nhà quản lý về trách nhiệm của học. Lưu trữ trong hồ nước sơ kiểm toán về những giải trình miệng của đơn vị chức năng trong quy trình kiểm toánd. Cung cấp thêm minh chứng về những dự tính trong sau này của đối chọi vị6. Hòa, một kiểm toán viên chủ quyền đang thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp M&A, sẽ không bị coi là vi phạm tính độc lậpnếu vk Hòa làm việc cho M&A với chức vụ?a. Kế toán tài chính trưởngb. Chủ tịch tài chínhc. Tiếp tând. Toàn bộ các địa điểm đều ảnh hưởng đến tính độc lập7. Kiểm toán viên sẽ không bị xem là vi phạm tính hòa bình khi triển khai dịch vụ nào tiếp sau đây cho quý khách hàng là công tyniêm yết:a. Lập tờ khai thuế thu nhập cá thể tự nộp cho chủ tịch Hội đồng quản trị của khách hàngb. Biên chép kế toán với lập báo cáo tài thiết yếu cho khách hàngc. Định giá gia sản cho khách hàngd. Không tồn tại câu làm sao phù hợp8. Trường hợp nào dưới đây kiểm toán viên bị cho là vi phạm các quy định đạo đức nghề nghiệp khi triển khai kiểm toán:a. Truy thuế kiểm toán viên không đồng ý hợp đồng truy thuế kiểm toán do không có đủ năng lực chuyên môn buộc phải thiết.

a nguy hại do tứ lợi c nguy hại bị doạ dọab nguy hại về sự gượng nhẹ d. Nguy hại từ sự quen thuộc13. Quá nhờ vào vào tầm giá dịch vụ của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thương mại đảm bảo, ví dụ điển hình phí truy thuế kiểm toán của môt kháchhàng chiếm 1/2 tổng doanh thu của bạn kiểm toán, đó là 1 trong ví dụ về:a nguy hại tư lợi c nguy cơ tiềm ẩn về sự bào chữab nguy cơ tự soát sổ d nguy cơ bị doạ dọa14. Các biện pháp bảo vệ áp dụng để thải trừ hoặc làm bớt các nguy cơ tiềm ẩn xuống mức có thể gật đầu được bao gồm:a giải pháp do doanh nghiệp lớn kiểm toán, biện pháp do kiểm toán viên thực hiệnb những biện pháp do luật pháp và chuẩn chỉnh mực nghề nghiệp và công việc quy định và các biện pháp bảo vệ do môi trường thao tác làm việc tạo rac các biện pháp do lao lý và chuẩn mực nghề nghiệp quy định, những biện pháp của chúng ta sử dụng dịch vụđảm bảo cùng biện pháp của công ty kiểm toánd những biện pháp bởi doanh nghiệp kiểm toán, do lao lý và chuẩn chỉnh mực công việc và nghề nghiệp quy định15. Truy thuế kiểm toán viên đồng thời là người môi giới thị trường chứng khoán là ví dụ như về:a nguy hại do tư lợi c nguy cơ về sự bào chữab nguy cơ tiềm ẩn tự kiểm tra d. Cả 3 câu các đúng16. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào kiểm toán viên vận dụng chưa đúng thái độ không tin nghề nghiệp khikiểm toán report tài chính:a. Kiểm toán viên nghi vấn, cảnh giác so với những tình huống có thể là dấu hiệu của không đúng sótb. Kiểm toán viên nghi vấn, cảnh giác đối với những tình huống rất có thể là dấu hiệu của gian lậnc. Truy thuế kiểm toán viên tiến công giá cảnh giác các dẫn chứng kiểm toán;d. KTV nghi vấn, cảnh giác so với mọi vấn đáp của Ban chủ tịch và nhân viên của đối chọi vị.

Mục tiêu tổng thể và toàn diện của truy thuế kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán lúc kiểm toán báo cáo tài đó là nhằm:a. Đảm bảo phù hợp rằng báo cáo tài chính không thể sai sót trọng yếub. Lập report kiểm toán cùng trao đổi thông tin theo qui định của chuẩn mực kiểm toánc. Đưa ra chủ ý liệu báo cáo tài chính đã có được lập tương xứng với độ lớn lập cùng trình bày report tài chính khôngd. Tất cả các câu
Yêu cầu đối với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán report tài thiết yếu theo chuẩn mực kiểmtoán Việt Nam-VSA 200 là:a. Tuân hành đạo đức nghề nghiệpb. Gia hạn thái độ không tin tưởng nghề nghiệpc. Thực hiện các xét đoán nghề nghiệpd. Phân phát hành report kiểm toán phù hợp cho BCTC và kiểm soát điều hành nội bộ so với việc lập và trình diễn BCTC củakhách hàng
Nội dung nào tiếp sau đây không trực thuộc về yêu mong mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân hành khi thực hiệnkiểm toán BCTC theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam-VSA 200:a. Bằng chứng kiểm toán tương thích và đầy đủb. Tiến hành cuộc kiểm toán phù hợp chuẩn mực truy thuế kiểm toán Việt Namc. Kiểm soát unique từ bên phía trong và bên ngoài đối với cuộc kiểm toánd. Tuân thủ chuẩn chỉnh mực và phương pháp về đạo đức nghề nghiệp
Trách nhiệm lập cùng trình bày report tài chính thuộc về:a. Người thay mặt đại diện theo pháp luậtb. Kế toán tài chính trưởng công ty được kiểm toán

a nhân viên nộp Hóa 1-1 khách sạn không có thực để yêu cầu đối kháng vị thanh toán giao dịch tiền.b Đơn vị đã không lập dự phòng nợ khó khăn đòi cho các quý khách đã thừa hạn nhiều năm cùng không có tác dụng chitrả nợ.c Nhân viên bán sản phẩm biển thủ tiền thu được từ khách hàng hàng.d Nhân viên mua sắm với giá cao hơn rất những so với cái giá thị trường25. Theo VSA 240, trường hợp nào bên dưới đây cho biết khả năng đơn vị chức năng được kiểm toán có thể gian lận trên báo cáo tàichính được lập:a Ban giám đốc công bố trong thuyết minh về số tiền nợ tiềm tàng cơ mà công ty hoàn toàn có thể phải chi trả trước lúc tòa án xử vụkiện.b Công ty không kiếm được nguồn tài trợ cho dự án công trình mới.c doanh thu của đơn vị chức năng tăng trưởng nhanh hơn các đơn vị trong thuộc ngành.d. Liên tiếp phát sinh luồng tiền âm từ chuyển động kinh doanh hoặc không có công dụng tạo ra luồng chi phí từ hoạtđộng marketing trong khi báo cáo kết quả kinh doanh vẫn lãi cùng tăng trưởng26. Câu nào tiếp sau đây không bắt buộc là lấy một ví dụ cho phương pháp gian lận hay được thực hiện khi lập báo cáo tài chính:a. Ghi nhận doanh thu cho các hóa 1-1 đã desgin nhưng hàng chưa được giaob. Biến hóa phương pháp khấu hao từ phương thức khấu hao theo đường thẳng sang phương pháp khấu hao giảmdầnc. Ghi nhận doanh thu cho những mặt hàng bán đi với điều kiện được cho phép trả lại hàng cơ mà không thuyết minh chế độ bánhàngd. Không chào làng thông tin về nợ tiềm tàng đã được giải quyết27. Theo VSA 240, để hiểu được thực chất của gian lậu của đơn vị chức năng được kiểm toán, kiểm toán viên cần:a Tham gia các chương trình huấn luyện và giảng dạy về ăn lận do Hội nghề nghiệp và công việc tổ chức.

b đàm luận trong nhóm truy thuế kiểm toán về các nghi ngờ có không nên sót trọng yếu vì chưng gian lận.c Điều tra các nhân viên của chúng ta được kiểm toán.d bàn bạc với kiểm toán viên chi phí nhiệm28. Nhóm người nào dưới đây thường triển khai việc lập báo cáo tài chủ yếu gian lận:a. Chế độ sư và kiểm toán viênb. Member của ban kiểm soátc. Người làm chủ và người có quyền lực cao tài chínhd. Nhân viên kế toán Nợ yêu cầu trả29. Ví như phát hiện các yếu tố làm ngờ vực có sai sót hiểm yếu do gian lậu trong giai đoạn lập planer kiểm toán, kiểmtoán viên cần:a thoái lui khỏi phù hợp đồng kiểm toán, thông tin cho ủy ban kiểm toán cũng tương tự các cơ quan tác dụng có tương quan về cácnghi ngờ này.b Điều chỉnh các thủ tục truy thuế kiểm toán để xóa bỏ nghi ngại hoặc phân phát hiện gian lận trên BCTC.c Giảm con số bằng chứng tích lũy và đề xuất luật sư thâm nhập vào cuộc kiểm toán.d nhờ việc trợ giúp của kiểm toán nhà nước.

Khi nhận xét có rủi ro khủng hoảng có không nên sót xung yếu do gian lậu ở cấp độ cơ sở dẫn liệu, kiểm toán viên không nên thực hiện biệnpháp dưới đây:a. Chuyển đổi nội dung, chương trình kiểm toánb. Thay đổi lịch trình kiểm toánc. Chuyển đổi kiểm toán viên

a. Hà lạm tài sảnb. Nhầm lẫn trong việc vận dụng nguyên tắc kế toánc. Nhầm lẫn tài liệu thống kê bên trên BCTCd. Gọi sai về sự kiện vẫn tồn tại lúc lập BCTC5. Trường vừa lòng nào tiếp sau đây mô tả tại sao một cuộc truy thuế kiểm toán dù được thiết kế và thực hiện cân xứng vẫn rất có thể không pháthiện được không đúng sót hiểm yếu trên BCTC do gian lận:a. Giấy tờ thủ tục kiểm toán hoàn toàn có thể hiệu quả trong bài toán phát hiện hồ hết SS không nạm ý mà lại không tác dụng để phạt hiệnnhững SS nuốm ý, cùng được đậy dấu bởi vì sự thông đồngb. Cuộc kiển toán được thiết kế với cung cấp sự bảo vệ hợp lý các SS trọng yếu được phân phát hiện, nhưng không có tráchnhiệm giống như như vậy đối với gian lậnc. Những yếu tố được xem xét trong đánh giá rủi ro điều hành và kiểm soát chỉ cho biết thêm rủi ro sai sót chũm ý tăng lên nhưng khủng hoảng rủi ro sai sótkhông vậy ý là thấpd. KTV không để ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến khủng hoảng rủi ro kiểm toán đối với số dư thông tin tài khoản có ảnh hưởng lan tỏa đếntổng thể BCTC6. Cũng chính vì có khủng hoảng sai sót trọng yếu bởi gian lận, cuộc kiểm toán BCTC theo chuẩn mực truy thuế kiểm toán phải được tiến hành vớimột thái độ:a. Đánh giá bán khách quanb. Trọn vẹn độc lậpc. Thiếu tín nhiệm nghề nghiệpd. Tiếp tục lập trường7. Theo reviews của KTV, trường vừa lòng nào sau đây làm tăng rủi ro khủng hoảng gian lận bên trên BCTC nhất:a. Tài sản bán với giá thấp trước khi khấu hao hết

b. Sự biệt lập bất thường giữa số liệu của đơn vị chức năng và số liệu xác nhậnc. Lỗi chuyên môn trong xử lý số liệu của máy tính, được báo cáo là trường hợp ngoại lệd. Vòng xoay hàng tồn kho tăng vọt so cùng với kỳ trước8. Trong những phát biểu dưới đây, vạc biểu như thế nào không phù hợp khi nhấn xét về kiểm toán BCTC của truy thuế kiểm toán độc lập:a. Người sử dụng BCTC ko nên phụ thuộc ý loài kiến của KTV như một sự đảm bảo an toàn về tài năng tồn tại của đối kháng vịb. Phần đông các dẫn chứng làm cơ sở ý kiến của KTV chỉ bao gồm tính thuyết phục chứ không chứng tỏ tuyệt đốic. KTV phải sử dụng xét đoán nghề nghiệp khi xác minh phạm vi cường độ áp dụng các thủ tục kiểm toánd. Đối cùng với BCTC sẽ được kiểm toán thì giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toán và KTV thuộc phải chịu trách nhiệm vềtính trung thực của thông tin công bố.9. Để bớt kỳ vọng không hợp lý của người tiêu dùng về trọng trách của KTV, bắt buộc phải:a. Trả thiện chuẩn mực truy thuế kiểm toán và kế toánb. Giải thích cho tất cả những người sử dụng hiểu về mục đích và bản chất của kiểm toánc. Tăng tốc giám sát quality kiểm toánd. Yêu ước KTV tuân thủ đạo đức nghề nghiệp10. Yếu hèn tố như thế nào sau đó là động cơ rất có thể dẫn đến gian lận về BCTC:a. Ban giám đốc quan tâm quá mức cho phép tới việc duy trì hoặc ngày càng tăng giá cp hoặc xu thế thu nhập của doanh nghiệp;b. Khối hệ thống kế toán và hệ thống thông tin ko hiệu quảc. Các giao dịch quan trọng đặc biệt với bên liên quan nằm quanh đó quá trình kinh doanh thông thường hoặc với những đơn vị liên quanchưa được kiểm toán hoặc được doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán;d. Mức chỉ số cạnh tranh cao hay thị trường bão hòa, kèm theo lợi nhuận suy giảm;11. Nguyên tố nào tiếp sau đây là thời cơ có thể dẫn đến gian lận về BCTC:

a. Toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thời gian từ ngày dứt kỳ kế toán tài chính năm cho đến ngày xuất bản báo cáotài chính.b. Các sự kiện xẩy ra trong thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm mang đến ngày ký report kiểm toán.c. Tất cả các nghiệp vụ xẩy ra tại đơn vị chức năng trong thời hạn từ ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm mang đến ngày ký báo cáo kiểm toán.d. Tất cả các sự kiện xẩy ra giữa ngày phân phát hành report tài chính và ngày phát hành report kiểm toán.3. Sự kiện tạo nên sau ngày ngừng kỳ kế toán năm nào dưới đây mà đơn vị chức năng phải điều chỉnh report tài chính:a. Quý khách bị phá sản sau ngày hoàn thành kỳ kế toán nămb. áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thị trường của các khoản đầu tư góp vốn liên doanh sau ngày hoàn thành kỳ kế toán tài chính nămc. Nhà máy bị hủy hoại sau ngày xong kỳ kế toán tài chính nămd. Mua sắm tài sản có giá trị khủng sau ngày xong xuôi kỳ kế toán năm4. Những sự kiện phát sinh sau ngày xong xuôi kỳ kế toán năm sau đây không yêu cầu buộc phải điều chỉnh report tài chính,ngoại trừ:a. Bài toán phát hiện ăn gian chỉ ra report tài chính không hề chính xácb. Giảm ngay thị trường của các khoản chi tiêu góp vốn liên kết kinh doanh sau ngày hoàn thành kỳ kế toán nămc. Công xưởng bị hủy diệt sau ngày xong kỳ kế toán nămd. Sắm sửa tài sản có giá trị béo sau ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm7. Sau ngày ký report kiểm toán (nhưng báo cáo tài chính chưa được công bố), trải qua phương luôn tiện đại chúng, kiểmtoán viên phát hiện nay một người sử dụng chủ chốt của solo vi bị phá sản mà trên báo cáo tài bao gồm được kiểm toán, công ty đãkhông lập dự trữ cho khách hàng này. Truy thuế kiểm toán viên nên:a. Đề nghị đơn vị chức năng điều chỉnh report tài chính, tăng mức dự trữ cần lập. Kiểm toán viên sẽ gây ra báo cáokiểm toán mới với ngày ký kết là cùng trong ngày hay sau ngày ký báo cáo tài chủ yếu đã sửa đổi.

b. Đề nghị đơn vị ra mắt thông tin bên trên trong thuyết minh. Kiểm toán viên đã phát hành báo cáo kiểm toán mới với ngàyký là cùng trong ngày hay sau ngày ký report tài bao gồm đã sửa đổi.c. Report cho tandtc nếu đơn vị không thực hiện điều chỉnh report tài chủ yếu theo yêu cầu của kiểm toán viên để phảnánh khoản dự phòng cần lập cho người tiêu dùng phá sản.d. Không cần thực hiện bất kể thủ tục như thế nào vì kiểm toán viên đang hoàn tất trách nhiệm của mình.8. Sau ngày ký kết và công bố báo cáo tài chính, trải qua phương nhân tiện đại chúng, truy thuế kiểm toán viên biết được một khách hàng hàngchủ chốt của đơn vi bị phá sản cơ mà trên báo cáo tài bao gồm được kiểm toán, công ty đã không lập dự phòng cho quý khách này.Kiểm toán viên đang yêu cầu đơn vị chức năng sửa đổi report tài chính, tuy nhiên đơn vi ko chấp thuận. Truy thuế kiểm toán viên nên:a. Phân phát hành report kiểm toán mới có đoạn “Vấn đề đề nghị nhấn mạnh” để kể sự khiếu nại trên.b. Báo cáo cho tand vì đơn vị chức năng không thực hiện điều chỉnh report tài chính.c. Không phải thực hiện bất cứ thủ tục như thế nào vì truy thuế kiểm toán viên đang hoàn tất nhiệm vụ của mình.d. Truy thuế kiểm toán viên phải bao gồm những hành vi thích thích hợp để nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng report kiểm toán chưasửa đổi.9. Chọn câu tuyên bố nào dưới đây không đúng khi nói đến trách nhiệm của kiểm toán viên so với các sự kiện mà lại kiểmtoán viên hiểu rằng sau ngày công bố report tài chủ yếu và report kiểm toán cơ mà đã phát sinh trước ngày ký report kiểmtoán:a. Truy thuế kiểm toán viên không cần phải thực hiện ngẫu nhiên thủ tục truy thuế kiểm toán nào sau ngày công bố report tài chính, nếuphát hiện truy thuế kiểm toán viên phải bàn luận với đơn vị chức năng để xem tất cả cần sửa đổi report hay không.b. Kiểm toán viên không bắt buộc phải thực hiện ngẫu nhiên thủ tục kiểm toán nào sau ngày công bố báo cáo tài chính, nếuphát hiện kiểm toán viên phải thảo luận với đơn vị để xem Ban giám đốc có dự định ra làm sao trong ngôi trường hợp bắt buộc sửa đổibáo cáo tài chính.c. Nếu như Ban giám đốc chấp nhận sửa đổi report tài chính, kiểm toán viên kiểm tra các thủ tục của Ban người đứng đầu để đảm bảorằng câu hỏi sửa đổi này đang được thông tin đến các bên có liên quan.d. Truy thuế kiểm toán viên ko thực hiện bất kể thủ tục như thế nào sau ngày công bố report tài chủ yếu vì báo cáo đã gửi mang đến tấtcả các bên có liên quan.

KTV An đang triển khai kiểm toán BCTC của Cty Bình đến niên độ chấm dứt ngày 31/12/X1. Trong quá trình thực hiệnkiểm toán, KTV Hà phát hiện tại rằng Cty A đã chi 35 tỷ thâu tóm về Cty B cùng nghành nghề và biến đổi cổ đông lớn, núm giữ 50% vốnđiều lệ cty này với mục đích tạo sự hợp nhất về thị phần, mang lại lợi ích cho cả hai cùng ngành. KTV nên: a. Đề nghị công ty kiểm soát và điều chỉnh BCTC năm 20X1 để đề đạt số tiền xung yếu trên b. Đề nghị cty trình diễn sự kiện này trên BCTC năm 20X c. Không buộc phải thực hiện bất cứ thủ tục truy thuế kiểm toán nào d. Thêm một quãng “Vấn đề nhận mạnh” trên BC kiểm toán về vấn đề trên.Trong các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm X0, sự kiện nào không phải điều chỉnh BCTC cũng nhưkhông cần thuyết minh trên BCTC: a. Phần nhiều hàng tồn kho của đơn vị bị ưu đãi giảm giá do bị nứt vì anh em lụt kéo dài vào thời điểm tháng 11/X b. Đơn vị mua lại 1 triệu cổ phiếu cũ với mức giá 20 đ/CP c. Doanh thu và thị phần của khách hàng trong mon 1/X1 giảm xuống đáng đề cập so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng cầu thị phần giảm. D. Một khách hàng hàng của công ty bị phá sản do marketing thua lỗ nhiều năm
Mục 2 chuyển động liên tục (10 câu)Khi kích thước về lập cùng trình bày report tài thiết yếu không công cụ rõ về vấn đề Ban người đứng đầu phải thực hiện đánh giácụ thể về khả năng chuyển động liên tục của đối chọi vị, thì kiểm toán viên: a. Không có trách nhiệm phải reviews sự hợp lý và phải chăng của mang định vận động liên tục mà Ban người đứng đầu đã thực hiện để lập report tài thiết yếu b. Vẫn nên review sự hợp lí của trả định vận động liên tục mà Ban giám đốc đã sử dụng để lập report tài bao gồm dù không phải là trọng trách của truy thuế kiểm toán viên c. Vẫn có trách nhiệm phải review sự phải chăng của đưa định vận động liên tục cơ mà Ban giám đốc đã thực hiện để lập report tài chính

d. Không nên review sự phù hợp của giả định chuyển động liên tục nhưng Ban người có quyền lực cao đã áp dụng để lập báo cáo tài chính2. Khi đưa định hoạt động liên tục là phù hợp nhưng bao gồm yếu tố không chắc chắn rằng trọng yếu đuối và đơn vị chức năng đã khai báo đầy đủtrên report tài chính, KTV sẽ đưa ra chủ ý :a. Gật đầu toàn phần với đoạn “Vấn đề khác”b. Gật đầu toàn phần với đoạn “Vấn đề đề xuất nhấn mạnh”c. Gật đầu toàn phầnd. Ngoại trừ3. Nếu report tài chính đã được lập bên trên cơ sở hoạt động liên tục nhưng mà theo xét đoán của truy thuế kiểm toán viên, việc Ban Giámđốc đơn vị chức năng sử dụng mang định hoạt động liên tục là không phù hợp nhưng đơn vị chức năng không đồng ý điều chỉnh, truy thuế kiểm toán viên phảiđưa ra:a. Ý kiến truy thuế kiểm toán trái ngượcb. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ nếu đơn vị chức năng đã thuyết minh trên BCTC về việc không tương xứng nàyc. Ý kiến chấp nhận toàn phần có đoạn “Vấn đề buộc phải nhấn mạnh”d. Ý kiến gật đầu đồng ý toàn phần bao gồm đoạn “Vấn đề khác”4. Khi trả định chuyển động liên tục là không phù hợp và report tài bao gồm đã được lập trên cơ sở thay thế sửa chữa thì kiểm toánviên:a. Không được phép chỉ dẫn ý kiến gật đầu đồng ý toàn phần bao gồm đoạn “Vấn đề đề xuất nhấn mạnh”b. Chỉ được gửi ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ hoặc chủ ý kiểm toán trái ngượcc. Hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến gật đầu đồng ý toàn phần có đoạn “Vấn đề bắt buộc nhấn mạnh”d. Ko thể tiến hành kiểm toán report tài thiết yếu này5. Vào trường hợp để reviews tính phải chăng của mang định vận động liên tục, cần phải có sự hỗ trợ của bên thứ ba, thì kiểmtoán viên cần:

a. Đơn vị bị thiếu yếu tố lãnh đạo chủ đạo mà không được ráng thế;b. Đơn vị bị mất một thị phần lớn, mất giấy phép bạn dạng quyền hoặc mất một nhà hỗ trợ quan trọng;c. Đơn vị chạm mặt khó khăn về tuyển chọn dụng lao động hoặc thiếu vắng các nguồn cung cấp quan trọng.d. Toàn bộ các dấu hiệu trên

Hãy cho thấy phát biểu nào dưới đây không đúng về trả định chuyển động liên tục:a. Việc đánh giá vận động liên tục là trọng trách của Giám đốc đơn vị chức năng được kiểm toánb. BCTC đề xuất nêu rõ mọi điều không chắc chắn rằng gây nghi hoặc về khả năng vận động liên tụcc. Chỉ bao giờ đơn vị rất có thể vi phạm mang định hoạt động liên tục thì Giám đốc mới phải review và thuyết minh về giảđịnh chuyển động liên tục bên trên BCTCd. Việc reviews giả định chuyển động liên tục phải được triển khai trong ít nhất 12 tháng kể từ ngày lập BCTC.

Trong những thủ tục sau, giấy tờ thủ tục nào được KTV triển khai trong giai đoạn lập kế hoạch:a. Dàn xếp với Ban người có quyền lực cao về trả định vận động liên tục của đối chọi vịb. Thương lượng với Ban quản lí trị về mang định chuyển động liên tục của đối chọi vịc. Bảo trì thái độ không tin nghề nghiệp đối với khả năng vi phạm luật giả định hoạt động liên tục của đơn vị chức năng trong vượt trìnhkiểm toánd. Thu thập thư giải trình của đơn vị.

Khi đối chiếu ban đầu, KTV phân phát hiện trả định chuyển động liên tục bị vi phạm, KTV cần:a. Lắc đầu hợp đồng kiểm toánb. Trao đổi với Ban người có quyền lực cao về reviews của họ đối với dấu hiệu nàyc. Ra chủ kiến ngoại trừ xuất xắc trái ngượcd. Yêu cầu Ban giám đốc mở rộng đánh giá

Hãy sắp xếp các thủ tục kiểm toán sau theo quy trình

Gửi thư xác nhận cam đoan hỗ trợ tài chủ yếu cho cty mẹ
Thảo luận cùng với giám độc đơn vị chức năng về khoản vay ngân hàng quá hạn
Xem xét quy trình nhận xét giả định vận động liên tục của ban giám đốc
Đánh giá khủng hoảng rủi ro giả định chuyển động liên tục rất có thể bị vi phạm
Lưu hồ sơ kiểm toán thư giải trình của 1-1 vị
Phỏng vấn Ban giám đốc về mang định vận động liên tục
Phân tích BCTC chưa kiểm toán

Mục 3 những bên liên quan

A là doanh nghiệp liên kết của người sử dụng B. C là doanh nghiệp con của A. Mang sử không có thêm tin tức nào khác, theo VAS 26 thì: a. C là bên liên quan của B b. A với B là bên liên quan của nhau c. A là bên tương quan của B nhưng mà B không phải là bên liên quan của A d. B là bên liên quan của A cùng CNguyên nhân có tác dụng cho rủi ro có sai sót hiểm yếu trên report tài chính tạo thêm do giao dịch thanh toán giữa những bên tương quan là: a. Thanh toán giữa những bên liên quan luôn là thanh toán không ngang giá b. Khối hệ thống thông tin c