Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12 VBT toán 5 bài bác 10 : hỗn số (tiếp theo) cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Chuyển láo số thành phân số (theo mẫu)

Mẫu: ( displaystyle 51 over 2 = 5 imes 2 + 1 over 2 = 11 over 2)

a) ( displaystyle 31 over 5 =; ...................)

b) ( displaystyle 84 over 7 = ;...................)

c) ( displaystyle 125 over 12 =; .................)

Phương pháp giải:

Có thể viết lếu láo số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần vì sao với mẫu mã số rồi cộng với tử số tại vị trí phân số.

Bạn đang xem: Trang 12 toán lớp 5

- mẫu số bởi mẫu số ở phần phân số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 31 over 5 = 3 imes 5 + 1 over 5 = 16 over 5)

b) ( displaystyle 84 over 7 = 8 imes 7 + 4 over 7 = 56 + 4 over 7 = 60 over 7)

c) ( displaystyle 125 over 12 = 12 imes 12 + 5 over 12 = 144 + 5 over 12) ( displaystyle = 149 over 12)


bài bác 2


Video gợi ý giải


Chuyển những hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu) :

Mẫu: ( displaystyle 21 over 4 + 11 over 7 = 9 over 4 + 8 over 7 = 63 over 28 + 32 over 28 ) ( displaystyle= 95 over 28)

a) ( displaystyle 31 over 2 + 21 over 5 = ;...............)

b) ( displaystyle 81 over 3 - 51 over 2 = ;...............)

c) ( displaystyle 61 over 7 imes 16 over 43 =;..............)

d) ( displaystyle 91 over 5:43 over 5 = ;................)

Phương pháp giải:

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi triển khai phép cộng hoặc phép trừ phân số như thông thường.

Xem thêm: Đề thi toán nâng cao lớp 4 kết nối tri thức, toán nâng cao lớp 4

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 31 over 2 + 21 over 5 = 7 over 2 + 11 over 5 = 35 over 10 + 22 over 10 ) ( displaystyle = 57 over 10 = 57 over 10)

b) ( displaystyle 81 over 3 - 51 over 2 = 25 over 3 - 11 over 2 = 50 over 6 - 33 over 6 ) ( displaystyle= 17 over 6 = 25 over 6)

c) ( displaystyle 61 over 7 imes 16 over 43 = 43 over 7 imes 49 over 43 = 43 imes 49 over 7 imes 43 ) ( displaystyle= 49 over 7 = 7)

d) ( displaystyle 91 over 5:43 over 5 = 46 over 5:23 over 5 = 46 over 5 imes 5 over 23 ) ( displaystyle= 46 imes 5 over 5 imes 23= 23 imes 2 imes 5 over 5 imes 23 =2)


bài xích 3


Video chỉ dẫn giải


Chuyển các hỗn số thành phân số rồi tiến hành phép tính :

a) ( displaystyle 21 over 5 imes 34 over 9 = .....................)

b) ( displaystyle 72 over 3:21 over 4 = ......................)

c) ( displaystyle 42 over 3 + 23 over 4 imes 73 over 11 = ..............)

Phương pháp giải:

- Chuyển các hỗn số thành phân số rồi triển khai phép nhân, phép phân tách phân số như thông thường.

- Biểu thức bao gồm phép cộng và phép nhân thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle 21 over 5 imes 34 over 9 = 11 over 5 imes 31 over 9 = 11 imes 31 over 5 imes 9 )( displaystyle= 341 over 45)

b) ( displaystyle 72 over 3:21 over 4 = 23 over 3:9 over 4 = 23 over 3 imes 4 over 9 ) (= displaystyle 23 imes 4 over 3 imes 9 = 92 over 27)

c) ( displaystyle 42 over 3 + 23 over 4 imes 73 over 11 = 14 over 3 + 11 over 4 imes 80 over 11 )

( displaystyle = 14 over 3 + dfrac11 imes 804 imes 11 =14 over 3 +dfrac 804 )

(displaystyle= 14 over 3 +20 = 14 over 3 + dfrac 603 =dfrac743)

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5Chương 3: Hình học
Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều
I - Số đo thời gian
II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
Chương 5: Ôn tập
I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng
II - Ôn tập về những phép tính với những số tự nhiên, phân số, số thập phân
III - Ôn tập về hình học
IV - Ôn tập về giải toán