Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kỹ năng Biểu mẫu Biểu chủng loại lao lý luật pháp

vận dụng 1 trang 11 Toán 7 Tập 2 | Chân trời trí tuệ sáng tạo Giải toán lớp 7


3.3 K

Với giải Vận dụng1 trang 11 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo cụ thể trong bài 2: Đại lượng tỉ trọng thuận góp học sinh tiện lợi xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập Toán 7. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 7 bài xích 2: Đại lượng tỉ lệ thuận

Vận dụng 1 trang 11 Toán lớp 7: cho biết trọng lượng mỗi mét khối của một trong những kim các loại như sau:

Đồng: 8900 kilogam Vàng: 19300 kilogam Bạc: 10500 kg

Hãy viết cách làm tính trọng lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của mỗi sắt kẽm kim loại và cho biết thêm m tỉ lệ thành phần thuận cùng với V theo thông số tỉ lệ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Vận dụng 1 trang 11 toán 7 tập 2

Phương pháp giải:

Nếu đại lượng y tương tác với đại lượng x theo công thứcy=kx(k≠0)thì y tỉ trọng thuận cùng với x theo hệ số tỉ lệ k

Lời giải:

Vì từng mét khối của đồng, vàng, bạc lần lượt là 8900kg, 19300kg, 10500kg, bắt buộc ta bao gồm công thức tính khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của mỗi sắt kẽm kim loại lần lượt là :m=8900.V,m=19300.V,m=V.m=10500.V.

Xét sắt kẽm kim loại đồng: m= 8 900. V đề nghị m tỉ lệ thành phần thuận với V theo hệ số tỉ lệ 8 900.

Xét kim loại vàng: m= 19 300. V bắt buộc m tỉ lệ thành phần thuận cùng với V theo thông số tỉ lệ 19 300.

Xét sắt kẽm kim loại bạc: m= 10 500. V phải m tỉ trọng thuận cùng với V theo thông số tỉ lệ 10 500.

Khởi cồn 1 trang 11 Toán lớp 7: cho biết dây điện có giá 10 ngàn đồng một mét. Call y (nghìn đồng) là kinh phí của x (mét) dây điện. Hãy tính y theo x...

Khám phá1 trang 11 Toán lớp 7: a) học viên trường Nguyễn Huệ tham gia trào lưu “Trồng cây xanh đảm bảo môi trường”, từng em phần lớn trồng được 4 cây. Hotline c là số cây trồng được, h là số học viên đã tham gia. Em hãy viết công thức tính c theo h...

Thực hành 1 trang 11 Toán lớp 7: a) cho hai đại lượng f cùng x contact với nhau theo phương pháp f = 5x. Hãy cho biết thêm đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng f tốt không. Hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?...

Khám phá 2 trang 12 Toán lớp 7: cho thấy giá trị tương xứng của nhì đại lượng x với y tỉ trọng thuận cùng với nhau trong bảng sau:...

Thực hành 2 trang 12 Toán lớp 7: trong số trường hòa hợp sau, hãy bình chọn xem hai đại lượng m với n bao gồm tỉ lệ thuận với nhau giỏi không...

Vận dụng 2 trang 13 Toán lớp 7: cho thấy hai đại lượng m và n tỉ lệ thuận với nhau. Hãy tìm giá trị của a với b...

Xem thêm: Chuyên đề tính xác suất toán 10 knttvcs, toán 10 sgk mới

Vận dụng 3 trang 14 Toán lớp 7: hai lớp 7A cùng 7B quyên góp được một vài sách tỉ trọng thuận cùng với số học sinh của lớp, biết số học sinh của nhì lớp theo lần lượt là 32 và 36. Lớp 7A quyên góp được ít hơn lớp 7B 8 quyển sách. Hỏi từng lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?...

Bài 1 trang 14 Toán lớp 7: cho hai đại lượng a với b tỉ trọng thuận cùng với nhau. Biết rằng khi a = 2 thì b = 18...

Bài 2 trang 14 Toán lớp 7: cho hai đại lượng x cùng y tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi x = 7 thì y = 21...

Bài 3 trang 14 Toán lớp 7: mang đến m cùng n là nhì đại lượng tỉ trọng thuận cùng với nhau. Hãy viết cách làm tính m theo n và tìm các giá trị chưa biết trong bảng sau:...

Bài 4 trang 14 Toán lớp 7: cho thấy thêm hai đại lượng S cùng t tỉ trọng thuận với nhau:...

Bài 5 trang 14 Toán lớp 7: trong số trường hợp sau, hãy kiểm soát đại lượng x tất cả tỉ lệ thuận cùng với đại lượng y xuất xắc không:...

Bài 6 trang 15 Toán lớp 7: Hai loại nhẫn bằng kim loại đồng chất hoàn toàn có thể tích làvà . Hỏi mỗi mẫu nhẫn nặng bao nhiêu gam, hiểu được hai loại nhẫn nặng trĩu 96,5 g? (Cho biết khối lượng và thể tích là hai đại lượng ti lệ thuận cùng với nhau)...

Bài 7 trang 15 Toán lớp 7: tư cuộn dây điện thuộc loại có tổng cân nặng là 26 kg...

Bài 8 trang 15 Toán lớp 7: Một tam giác có độ dài cha cạnh tỉ lệ thành phần với 3; 4; 5 và tất cả chu vi là 60 cm. Tính độ dài những cạnh của tam giác đó...

Bài 9 trang 15 Toán lớp 7: Tiến, Hùng và bạo phổi cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng câu được 8 bé và to gan lớn mật câu được 10 con. Số tiền bán cá thu được tổng số là 180 ngàn đồng. Hỏi nếu lấy số chi phí trên phân chia cho các bạn theo tỉ lệ thành phần với số cá từng người câu được thì mỗi bạn nhận được bao nhiêu tiền?...