Nâng cấp gói Pro để kinh nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 12


Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 12, 13: Số chẵn, số lẻ Kết nối trí thức là lời giải cụ thể cho bài xích 3 của quyển Toán 4 (Tập 1) sách Kết nối học thức với cuộc sống. Bài xích giải bởi Vndoc biên soạn nhằm mục đích giúp những em học sinh học tập xuất sắc môn Toán lớp 4. Đồng thời cũng là tài liệu để những bậc phụ huynh tìm hiểu thêm hướng dẫn con em mình mình trình diễn bài giải cho phụ hợp.


Tiết 1

Vở bài bác tập toán 4 tập 1 trang 12 bài bác 1

Khoanh red color vào số chẵn, màu xanh vào số lẻ trong các số dưới đây.

12931505108371943
656564968721134207

Đáp án:

12931505108371943
656564968721134207

Vở bài xích tập toán 4 tập 1 trang 12 bài xích 2

Viết tiếp vào vị trí chấm mang lại thích hợp.

Trên tia số có:

- các số chẵn là: ………………………………………..........................………………………….

- các số lẻ là: ……………………………………………………............................……………….

Đáp án:

Trên tia số có:

- các số chẵn là: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

- các số lẻ là: 11; 13; 15; 17; 19; 21

Vở bài xích tập toán 4 tập 1 trang 12 bài xích 3

Viết tiếp vào chỗ chấm mang đến thích hợp.

Từ 110 mang đến 131 có ...... Số chẵn, bao gồm ...... Số lẻ.

Đáp án:

Từ 110 mang đến 131 có 11 số chẵn, gồm 11 số lẻ.

Vở bài bác tập toán 4 tập 1 trang 12 bài bác 4

Việt đếm những số cách đều 5 trường đoản cú 0 mang lại 100. Hỏi Việt sẽ đếm được bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?


Đáp án:

Các số biện pháp đều 5 từ 0 cho 100 thành 0; 5; 10; ......; 100

Số số hạng của dãy số Việt đếm

(100 – 0) : 5 + 1 = 21 (số hạng)

Ta thấy: số đầu và số cuối của hàng số phần lớn là số chẵn.

Số chẵn = số lẻ + 1

Nên số các số lẻ là: (21 -1) : 3 = 10 (số)

Số các số chẵn là: 21 - 10 = 11 (số)

Vậy Việt đếm được 10 số lẻ với 11 số chẵn

Tiết 2

Vở bài tập toán 4 tập 1 trang 12 bài 1:

Số ?

a) bên dãy số chẵn:
b) bên dãy số lẻ:

Đáp án:

a) mặt dãy số chẵn:

b) mặt dãy số lẻ:

Vở bài xích tập toán 4 tập 1 trang 13 bài 2

Viết tên cành hoa A, B, C hoặc D thích hợp vào chỗ chấm.

Con ong bay theo đường:

a) Ghi các số chẵn thì cho tới bông hoa …..

b) Ghi những số lẻ thì cho tới bông hoa .....


c) Ghi số chẵn rồi mang đến số lẻ thì cho đến bông hoa …..

d) Ghi số lẻ rồi mang lại số chẵn thì tới bông hoa …..

Đáp án:

Con ong cất cánh theo đường:

a) Ghi những số chẵn thì cho đến bông hoa D

b) Ghi các số lẻ thì cho đến bông hoa A

c) Ghi số chẵn rồi mang đến số lẻ thì đến bông hoa C

d) Ghi số lẻ rồi mang đến số chẵn thì đến bông hoa B

Vở bài tập toán 4 tập 1 trang 13 bài xích 3

a) Viết số tương thích vào nơi chấm.

- Biết 124 cùng 126 là nhị số chẵn liên tiếp. Hai số chẵn tiếp tục hơn nhát nhau ...... đối chọi vị.

- Biết 127 cùng 129 là nhị số lẻ liên tiếp. Nhì số lẻ liên tục hơn nhát nhau ….. đối chọi vị.

b) - Viết tiếp các số chẵn nhằm được bố số chẵn liên tiếp.

- Viết tiếp các số lẻ để được cha số lẻ liên tiếp.

Đáp án:

a)

- Biết 124 và 126 là hai số chẵn liên tiếp. Nhì số chẵn thường xuyên hơn nhát nhau 2 đối chọi vị.

- Biết 127 với 129 là hai số lẻ liên tiếp. Nhị số lẻ liên tiếp hơn hèn nhau 2 đơn vị.

Xem thêm: Thầy trần anh tuấn dạy toán, lịch khai giảng các lớp năm học 2016

b)

- Viết tiếp các số chẵn nhằm được cha số chẵn liên tiếp.

- Viết tiếp những số lẻ để được ba số lẻ liên tiếp.

Vở bài xích tập toán 4 tập 1 trang 13 bài bác 4

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm.

Từ bố thẻ số 9, 3, 0 lập được:

- những số lẻ có ba chữ số là: ……………………………...................................………………….

- các số chẵn có ba chữ số là: . ………………………………….....................………....……….

Đáp án:

- những số lẻ có cha chữ số là: 903; 309


- các số chẵn có ba chữ số là: 930; 390

...................................

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - kết nối tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 12, 13 bài 40: đặc thù giao hoán và kết hợp của phép nhân Kết nối học thức

Với giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 12, 13 bài 40: đặc thù giao hoán và phối hợp của phép nhân sách Kết nối tri thức hay nhất, cụ thể sẽ góp học sinh dễ dãi làm bài bác tập về nhà trong vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2.


Giải vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 12, 13 bài bác 40: đặc thù giao hoán và kết hợp của phép nhân kết nối tri thức


Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 12

Vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 12 bài xích 1: Số?

a

b

c

a × b

b × a

(a × b) × c

a × (b × c)

10

2

3

 

 

 

 

9

5

2

 

 

 

 

6

2

4

 

 

 

 

Lời giải

a

b

c

a × b

b × a

(a × b) × c

a × (b × c)

10

2

3

20

20

60

60

9

5

2

45

45

90

90

6

2

4

12

12

48

48

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 12 bài 2: Biết 8 × 35 610 = 284 880 và 284 880 × 3 = 854 640. Không thực hiện phép tính, em hãy viết ngay cực hiếm của mỗi biểu thức sau vào khu vực chấm và phân tích và lý giải tại sao.

a) 35 610 × 8 = .............................

Giải thích: ..................................................................................

b) 3 × 284 880 = ........................................

Giải thích: ..................................................................................

c) 8 × 35 610 × 3 = ....................................

Giải thích: ..................................................................................

d) 3 × 8 × 35 610 = ...................................

Giải thích: ..................................................................................


Lời giải

a) 35 610 × 8 = 284 880

Giải thích: Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân

b) 3 × 284 880 = 854 640

Giải thích: Áp dụng đặc thù giao hoán của phép nhân

c) 8 × 35 610 × 3 = 854 640

Giải thích: Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân

d) 3 × 8 × 35 610 = 854 640

Giải thích: Áp dụng tính chất phối kết hợp của phép nhân

Vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 13

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 13 bài xích 3:

a) Viết chữ cái phù hợp vào ô trống.

Biết từng chữ cái tương ứng với quý hiếm của mỗi biểu thức như sau:

A: trăng tròn × 3 × 3 H: 6 × 20 × 5 N: 50 × 2 × 4 U: 2 × 25 × 4

*

b) Viết tiếp vào chỗ chấm đến thích hợp.

Ô chữ nhận ra ở câu a là: ..................................................................................

Lời giải

a) Ta điền như sau:

*

b) Ô chữ cảm nhận ở câu a là: CHU VĂN AN


Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 13 bài 4: Viết số phù hợp vào khu vực chấm.

a) 129 × ……. = 3 × 129

b) 3 × 25 = (……. + 20) × 3

c) (12 × 7) × trăng tròn = 12 × (……. × 20)

d) 16 × 4 × 2 = 2 × …… = 8 × …….

Lời giải

a) 129 × 3 = 3 × 129

b) 3 × 25 = (5 + 20) × 3

c) (12 × 7) × 20 = 12 × (7 × 20)

d) 16 × 4 × 2 = 2 × 64 = 8 × 16

Lời giải vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 bài bác 40: tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân hay, chi tiết khác:


Quảng cáo

Săn SALE shopee Tết:


ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH cho KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành riêng cho giáo viên và bài bác tập cuối tuần, gia sư giành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official