Nâng cấp cho gói Pro để yên cầu website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file cực nhanh không ngóng đợi.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 12 13


Giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 12, 13: Số chẵn, số lẻ Kết nối học thức là lời giải chi tiết cho bài xích 3 của quyển Toán 4 (Tập 1) sách Kết nối trí thức với cuộc sống. Bài giải vì Vndoc biên soạn nhằm giúp các em học viên học tập giỏi môn Toán lớp 4. Đồng thời cũng là tài liệu để những bậc phụ huynh xem thêm hướng dẫn con trẻ mình trình diễn bài giải cho phụ hợp.


Tiết 1

Vở bài xích tập toán 4 tập 1 trang 12 bài xích 1

Khoanh màu đỏ vào số chẵn, màu xanh da trời vào số lẻ trong những số dưới đây.

12931505108371943
656564968721134207

Đáp án:

12931505108371943
656564968721134207

Vở bài tập toán 4 tập 1 trang 12 bài bác 2

Viết tiếp vào khu vực chấm cho thích hợp.

Trên tia số có:

- các số chẵn là: ………………………………………..........................………………………….

- các số lẻ là: ……………………………………………………............................……………….

Đáp án:

Trên tia số có:

- các số chẵn là: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22

- những số lẻ là: 11; 13; 15; 17; 19; 21

Vở bài bác tập toán 4 tập 1 trang 12 bài xích 3

Viết tiếp vào khu vực chấm mang đến thích hợp.

Từ 110 đến 131 bao gồm ...... Số chẵn, tất cả ...... Số lẻ.

Đáp án:

Từ 110 cho 131 bao gồm 11 số chẵn, bao gồm 11 số lẻ.

Vở bài bác tập toán 4 tập 1 trang 12 bài xích 4

Việt đếm những số phương pháp đều 5 trường đoản cú 0 đến 100. Hỏi Việt vẫn đếm được từng nào số chẵn, bao nhiêu số lẻ?


Đáp án:

Các số phương pháp đều 5 tự 0 cho 100 thành 0; 5; 10; ......; 100

Số số hạng của hàng số Việt đếm

(100 – 0) : 5 + 1 = 21 (số hạng)

Ta thấy: số đầu và số cuối của dãy số phần lớn là số chẵn.

Số chẵn = số lẻ + 1

Nên số những số lẻ là: (21 -1) : 3 = 10 (số)

Số những số chẵn là: 21 - 10 = 11 (số)

Vậy Việt đếm được 10 số lẻ với 11 số chẵn

Tiết 2

Vở bài tập toán 4 tập 1 trang 12 bài bác 1:

Số ?

a) bên dãy số chẵn:
b) mặt dãy số lẻ:

Đáp án:

a) mặt dãy số chẵn:

b) mặt dãy số lẻ:

Vở bài bác tập toán 4 tập 1 trang 13 bài bác 2

Viết tên nhành hoa A, B, C hoặc D thích hợp vào vị trí chấm.

Con ong cất cánh theo đường:

a) Ghi các số chẵn thì đến bông hoa …..

b) Ghi những số lẻ thì tới bông hoa .....


c) Ghi số chẵn rồi cho số lẻ thì tới bông hoa …..

d) Ghi số lẻ rồi mang lại số chẵn thì đến bông hoa …..

Đáp án:

Con ong cất cánh theo đường:

a) Ghi những số chẵn thì cho đến bông hoa D

b) Ghi các số lẻ thì tới bông hoa A

c) Ghi số chẵn rồi cho số lẻ thì cho tới bông hoa C

d) Ghi số lẻ rồi đến số chẵn thì cho đến bông hoa B

Vở bài xích tập toán 4 tập 1 trang 13 bài bác 3

a) Viết số tương thích vào chỗ chấm.

- Biết 124 với 126 là nhì số chẵn liên tiếp. Nhị số chẵn liên tục hơn yếu nhau ...... 1-1 vị.

- Biết 127 cùng 129 là nhị số lẻ liên tiếp. Nhị số lẻ thường xuyên hơn yếu nhau ….. đối chọi vị.

b) - Viết tiếp những số chẵn để được bố số chẵn liên tiếp.

- Viết tiếp những số lẻ để được cha số lẻ liên tiếp.

Đáp án:

a)

- Biết 124 và 126 là hai số chẵn liên tiếp. Nhì số chẵn tiếp tục hơn nhát nhau 2 1-1 vị.

- Biết 127 và 129 là nhì số lẻ liên tiếp. Nhì số lẻ liên tiếp hơn yếu nhau 2 đối chọi vị.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 12, 13, 14: Hỗn Số, Toán Lớp 5 Trang 12, 13, 14: Hỗn Số

b)

- Viết tiếp các số chẵn để được cha số chẵn liên tiếp.

- Viết tiếp các số lẻ để được tía số lẻ liên tiếp.

Vở bài xích tập toán 4 tập 1 trang 13 bài xích 4

Viết số tương thích vào địa điểm chấm.

Từ cha thẻ số 9, 3, 0 lập được:

- các số lẻ có ba chữ số là: ……………………………...................................………………….

- các số chẵn có ba chữ số là: . ………………………………….....................………....……….

Đáp án:

- những số lẻ có ba chữ số là: 903; 309


- những số chẵn có bố chữ số là: 930; 390

...................................

Không thực hiện phép tính, em hãy viết ngay cực hiếm của mỗi biểu thức sau vào nơi chấm và lý giải tại sao.Viết số tương thích vào địa điểm chấm.a) 129 x ……. = 3 x 129


Câu 1

Số?

*

Phương pháp giải:

- rứa chữ bằng số rồi tính quý giá biểu thức. - Áp dụng các tính chất giao hoán và phối hợp của phép nhân

a x b = b x a

(a x b) x c = a x (b x c)

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu 2

Biết 8 x 35 610 = 284 880 và 284 880 x 3 = 854 640

Không thực hiện phép tính, em hãy viết ngay quý giá của mỗi biểu thức sau vào nơi chấm và giải thích tại sao.

a) 35 610 x 8 = .............................................

Giải thích: ........................................

b) 3 x 284 880 = ...........................................

Giải thích: ................................................

c) 8 x 35 610 x 3 = .......................................

Giải thích: ....................................................

d) 3 x 8 x 35 610 = .......................................

Giải thích: ......................................................

Phương pháp giải:

Áp dụng các đặc thù giao hoán, phối kết hợp của phép nhân để viết công dụng thích phù hợp vào chỗ chấm:

Tính hóa học giao hoán: a x b = b x a

Tính hóa học kết hợp: (a x b) x c = a x (b x c)

Lời giải đưa ra tiết:

a) 35 610 x 8 = 8 x 35 610 = 284 880

Giải thích: Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân

b) 3 x 284 880 = 284 880 x 3 = 854 640

Giải thích: Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân

c) 8 x 35 610 x 3 = (8 x 35 610) x 3 = 284 880 x 3 = 854 640

Giải thích: Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân

d) 3 x 8 x 35 610 = 3 x ( 8 x 35 610 ) = 3 x 284 880 = 854 640

Giải thích: Áp dụng tính chất phối hợp của phép nhân


Câu 3

a) Viết chữ cái tương thích vào ô trống.

Biết mỗi chữ cái tương ứng với quý giá của mỗi biểu thức như sau:

A: 20 x 3 x 3

H: 6 x đôi mươi x 5

N: 50 x 2 x 4

U: 2 x 25 x 4

*

b) Viết tiếp vào chỗ chấm đến thích hợp.

Ô chữ nhận thấy ở câu a là: ...............................

Phương pháp giải:

Tính giá trị của các biểu thức rồi giải ô chữ.

Lời giải chi tiết:

a)

A: đôi mươi x 3 x 3 = 60 x 3 = 180

H: 6 x 20 x 5 = 6 x 100 = 600

N: 50 x 2 x 4 = 100 x 4 = 400

U: 2 x 25 x 4 = 2 x 100 = 200

Ta điền như sau:

*

b) Ô chữ nhận ra ở câu a là: CHU VĂN AN


Câu 4

Viết số thích hợp vào địa điểm chấm.

a) 129 x ……. = 3 x 129

b) 3 x 25 = (……. + 20) x 3

c) (12 x 7) x đôi mươi = 12 x (……. X 20)

d) 16 x 4 x 2 = 2 x …….. = 8 x ………..

Phương pháp giải:

- đặc điểm giao hoán: Khi đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích không chũm đổi: a x b = b x a

- Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích nhị số với số thiết bị ba, ta hoàn toàn có thể nhân số đầu tiên với tích của số thiết bị hai cùng thứ ba. (a x b) x c = a x (b x c)