Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 14, 15 VBT toán 5 bài xích 12 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Chuyển phân số thành phân số thập phân

( displaystyle eqalign& 16 over 80 = ............... cr & 9 over 25 = ............... cr & 64 over 800 = .............. cr & 12 over 250 = ............... cr ) 

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân tách cả tử số và chủng loại số với một trong những tự nhiên phù hợp để được phân số có mẫu số là (10; 100, 1000; ...).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 12

Lời giải chi tiết:

( displaystyle 16 over 80 = 16:8 over 80:8 = 2 over 10)

( displaystyle 9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100)

( displaystyle 64 over 800 = 64:8 over 800:8 = 8 over 100)

( displaystyle 12 over 250 = 12 imes 4 over 25 0 imes 4 = 48 over 1000)


bài 2

Chuyển hỗn số thành phân số : 

(eqalign& 43 over 5 = .............. cr & 122 over 3 = ............. cr & 62 over 7 = .............. cr & 53 over 10 = ............. cr ) 

Phương pháp giải:

Có thể viết lếu số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần tại sao với mẫu mã số rồi cùng với tử số tại đoạn phân số.

- mẫu mã số bằng mẫu số tại phần phân số.

Lời giải đưa ra tiết:

(displaystyle43 over 5 = 4 imes 5 + 3 over 5 = 23 over 5) ;

(displaystyle122 over 3 = 12 imes 3 + 2 over 3 = 38 over 3) ;

(displaystyle62 over 7 = 6 imes 7 + 2 over 7 = 44 over 7) ;

(displaystyle53 over 10 = 5 imes 10 + 3 over 10 = 53 over 10).


bài xích 3

Viết phân số phù hợp vào khu vực chấm :

1dm = ..... M ; 1g = ...... Kg ; 1 phút = ...... Giờ

2dm = ..... M ; 5g = ...... Kg ; 8 phút = ...... Giờ

9dm = ..... M ; 178g = .... Kg ; 15 phút = ..... Giờ

Hướng dẫn:

( displaystyle eqalign& 10dm = 1m cr & 1dm = 1 over 10m cr & 2dm = 2 over 10m cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, tuyệt 1dm = ( dfrac110)m ;

1kg = 1000g, giỏi 1g = ( dfrac11000)kg;

1 giờ = 60 phút, hay 1 phút = ( dfrac160) giờ. 

Lời giải bỏ ra tiết:

( 1dm =displaystyle 1 over 10m) ; ( displaystyle 2dm = 2 over 10m ) ; ( displaystyle 9dm = 9 over 10m)

 ( 1g = displaystyle 1 over 1000kg) ; ( displaystyle 5g = 5 over 1000kg ) ; ( displaystyle 178g = 178 over 1000kg)

(1) phút (= displaystyle 1 over 60) giờ ; (8) phút (= displaystyle 8 over 60) giờ ; (15) phút (= displaystyle 15over 60) giờ.


bài bác 4

Viết các số đo (theo mẫu) :

Mẫu: ( displaystyle 5m;7dm = 5m + 7 over 10m = 57 over 10m)

a) (8m ;5dm = .......................)

b) (4m ;75cm = ......................)

c) (5kg; 250g = ......................)

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách đổi :

(1m = 10dm), tốt (1dm = dfrac110m) ;

(1m = 100cm), tốt ( 1cm = dfrac1100m).

Xem thêm: Luyện Tập 3 Trang 40 Toán 10 Luyện Tập 3 Trang 40 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle 8m m ;5dm m = m 8m ,+ ,5 over 10m = 85 over 10m) (=8dfrac12m.)

b) ( displaystyle 4m m ;75cm m = ,4m + 75 over 100m = 475 over 100m )( displaystyle = 43 over 4m.)

c) ( displaystyle 5kg m ;250g m = 5kg, + ,250 over 1000kg,)( displaystyle = 5 250 over 1000kg = 51 over 4kg.)


bài 5

Viết số hoặc lếu láo số phù hợp vào khu vực chấm : 

Đo chiều cao một chiếc cây được (4m ;75cm). Như vậy, chiều cao của cây sẽ là :

a) (..... Cm) b) (..... Dm) c) (..... M)

Phương pháp giải:

Áp dụng những cách đổi :

(1m = 10dm), tốt (1dm = dfrac110m) ;

(1m = 100cm), xuất xắc ( 1cm = dfrac1100m).

Lời giải đưa ra tiết:

+) Ta có: (4m) (75 centimet = 4m + 75 centimet )(= 400cm + 75cm = 475cm) ; 

Vậy chiều cao của cây là (475cm).

+) (475cm =470cm + 5cm )(= 47dm + 5cm = 47dfrac510 dm = 47dfrac12 dm) ;

Vậy chiều cao của cây là ( 47dfrac12 dm).

+) (4m) (75 cm) ( = 4m + 75 centimet = 4dfrac75100 m = 4dfrac34 m. )

Vậy chiều cao của cây là ( 4dfrac34 m).

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 133 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành cho 2K14 phân chia Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINEBài giải mới nhất


× Góp ý cho toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.