Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - liên kết tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải vở bài tập Toán lớp 5Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích
Chương 2: Số thập phân. Những phép toán với số thập phân
I - Số thập phân
II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chia
Chương 3: Hình học

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 VBT toán 5 bài xích 93 : rèn luyện chung với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

Viết tiếp vào địa điểm chấm cho phù hợp :

Diện tích hình tam giác tất cả :

a) Độ nhiều năm đáy 10cm, độ cao 8cm là : ……………………

b) Độ dài đáy 2,2dm, độ cao 9,3cm là : …………………

c) Độ dài đáy ( displaystyle 4 over 5m) , độ cao ( displaystyle 5 over 8m) là : …………………

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. 

Lời giải chi tiết:

a) diện tích s hình tam giác chính là :

10 × 8 : 2 = 40 (cm2)

b) Đổi : 2,2dm = 22cm 

Diện tích hình tam giác kia là:

22 × 9,3 : 2 = 102,3 (cm2)

c) diện tích s hình tam giác sẽ là :

( displaystyle 4 over 5 imes 5 over 8:2 = 1 over 4;(m^2)) 


bài xích 2

Diện tích của hình thang ABCD to hơn diện tích của hình tam giác MDC bao nhiêu xăng-ti-mét vuông (xem hình vẽ bên) ?

*

Phương pháp giải:

- diện tích hình tam giác = độ dài đáy × chiều cao : 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 9 10

- diện tích s hình thang = (đáy lớn + lòng bé) × chiều cao : 2.

- Hiệu hai diện tích s = Diện tích hình thang ABCD – Diện tích hình tam giác MDC.

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích tam giác MDC là :

6,8 × 2,5 : 2 = 8,5 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD là :

(6,8 + 3,2) × 2,5 : 2 = 12,5 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD to hơn diện tích của hình tam giác MDC số xăng-ti-mét vuông là :

12,5 – 8,5 = 4 (cm2)

Đáp số : 4cm2.


bài 3

Khoanh vào chữ đặt dưới hình có diện tích s khác với diện tích s của bố hình còn lại:

*

Phương pháp giải:

Tính diện tích các hình theo các công thức mặt dưới, sau đó so sánh hiệu quả với nhau :

- Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Xem thêm: Toán 10 2.2 trang 25

- diện tích s hình tam giác = độ dài đáy × chiều cao : 2.

- diện tích hình thoi = độ nhiều năm đường chéo cánh thứ nhất × độ dài đường chéo thứ nhì : 2. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích những hình lần lượt là :

Hình A : 4,5 × 4,5 = 20,25 (cm2)

Hình B : 9 × 6,3 = 56,7 (cm2)

Hình C : 9 × 12,6 : 2 = 56,7 (cm2)

Hình D : 13,5 × 8,4 : 2 = 56,7 (cm2)

Do đó, hình có diện tích s khác với diện tích của cha hình sót lại là hình A.

Vậy khoanh vào hình A.


bài xích 4

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 16m, chiều rộng lớn 10m. Giả dụ chiều dài tạo thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu tỷ lệ ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích hình chữ nhật ban sơ và hình chữ nhật new theo công thức :

Diện tích = chiều nhiều năm chiều rộng.

- Để search tỉ số phần trăm giữa diện tích s hình chữ nhật mới và hình chữ nhật cũ ta tra cứu thương giữa diện tích hình chữ nhật bắt đầu và hình chữ nhật cũ, kế tiếp nhân thương tìm kiếm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải.

- kiếm tìm số phần trăm tăng thêm ta lấy tỉ số phần trăm giữa diện tích hình chữ nhật new và hình chữ nhật cũ trừ đi 100%.