Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối trí thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung núm Anh, trằn Văn Tấn, Đặng Hùng chiến thắng (đồng nhà biên), Hạ Vũ Anh, Trần bạo gan Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bạn đang xem: Sách kết nối tri thức lớp 10 toán

Đúng như cái tên gọi của cỗ sách, các kiến thức trình diễn ở trên đây đều khởi đầu từ những tình huống của cuộc sống thường ngày quanh ta và quay lại giúp ta xử lý những vấn đề của cuộc sống. Bởi vì thế, khi học Toán theo cuốn sách này, những em sẽ cảm thấy được rằng, Toán học tập thật là ngay sát gũi.

Đoạn mở màn của các chương, các bài học thường chuyển ra đều tình huống, đầy đủ ví dụ thực tế cho biết thêm sự quan trọng phải đưa đến những định nghĩa toán học mới. Qua đó, các em sẽ được trau dồi đông đảo kĩ năng quan trọng cho một công dân vào thời hiện đại, kia là tài năng “mô hình hoá”. Lúc đã chuyển vấn đề thực tế về việc (mô hình toán học), họ sẽ phát hiện tại thêm những kỹ năng toán học mới, để với những kỹ năng và kiến thức đã biết giải quyết bài toán thực tế đặt ra.

Hi vọng rằng, qua mỗi bài xích học, mỗi chương sách, qua từng vòng lặp từ trong thực tiễn đến trí thức toán học, rồi từ học thức toán học trở lại thực tiễn, TOÁN 10 sẽ giúp đỡ các em trưởng thành nhanh nệm và biến hóa người đồng bọn thiết của những em.

*

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối trí thức Với Cuộc Sống):CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.Bài 15. Hàm số.Bài 16. Hàm số bậc hai.Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai.Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai.Bài tập cuối chương VI.CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào MẶT PHẲNG.Bài 19. Phương trình con đường thẳng.Bài 20. Đường thẳng trong phương diện phẳng toạ độ.Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.Bài 22. Ba đường conic.Bài tập cuối chương VII.CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.Bài 23. Luật lệ đếm.Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp cùng tổ hợp.Bài 25. Nhị thức Newton.Bài tập cuối chương VIII.CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.Bài 26. Trở thành cố và định nghĩa cổ xưa của xác suất.Bài 27. Thực hành thực tế tính xác suất theo khái niệm cổ điển.Bài tập cuối chương IX.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.Một số nội dung cho chuyển động trải nghiệm hình học.Ước tính số thành viên trong một quần thể.Bài tập ôn tập cuối năm.Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối trí thức Với Cuộc Sống) được soạn bởi các tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung nỗ lực Anh, nai lưng Văn Tấn, Đặng Hùng thắng (đồng chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần to gan lớn mật Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Xem thêm: Học toán 12 online miễn phí, học trực tuyến lớp 12 miễn phí

Đúng như cái tên gọi của cỗ sách, các kiến thức trình bày ở trên đây đều xuất phát từ những trường hợp của cuộc sống quanh ta và trở về giúp ta xử lý những vấn đề của cuộc sống. Vị thế, khi tham gia học Toán theo cuốn sách này, những em sẽ cảm thấy được rằng, Toán học tập thật là ngay gần gũi.

Đoạn bắt đầu của các chương, những bài học thường đưa ra đầy đủ tình huống, các ví dụ thực tế cho thấy thêm sự quan trọng phải mang đến những tư tưởng toán học mới. Qua đó, những em sẽ được trau dồi mọi kĩ năng cần thiết cho một công dân trong thời hiện nay đại, đó là kĩ năng “mô hình hoá”. Lúc đã đưa vấn đề thực tiễn về việc (mô hình toán học), họ sẽ phát hiện nay thêm những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới, để cùng rất những kiến thức và kỹ năng đã biết giải quyết bài toán trong thực tiễn đặt ra.

Hi vọng rằng, qua mỗi bài học, từng chương sách, qua mỗi vòng lặp từ trong thực tế đến học thức toán học, rồi từ học thức toán học quay về thực tiễn, TOÁN 10 để giúp các em cứng cáp nhanh giường và đổi mới người bạn bè thiết của các em.

*

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối trí thức Với Cuộc Sống):CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.Bài 1. Mệnh đề.Bài 2. Tập thích hợp và các phép toán trên tập hợp.Bài tập cuối chương I.CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.Bài tập cuối chương II.CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC.Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° mang đến 180°.Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác.Bài tập cuối chương III.CHƯƠNG IV. VECTƠ.Bài 7. Các khái niệm mở đầu.Bài 8. Tổng và hiệu của hai vectơ.Bài 9. Tích của một vectơ với 1 số.Bài 10. Vectơ trong phương diện phẳng toạ độ.Bài 11. Tích vô vị trí hướng của hai vectơ.Bài tập cuối chương IV.CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.Bài 12. Số sát đúng và sai số.Bài 13. Những số đặc thù đo xu cố trung tâm.Bài 14. Những số đặc trưng đo độ phân tán.Bài tập cuối chương V.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính.Mạng buôn bản hội: Lợi với hại.Bảng tra cứu thuật ngữ.Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.