Nâng cấp cho gói Pro để trải nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file cực nhanh không chờ đợi.

Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 2 kết nối tri thức


Bài tập cuối chương 2 KNTT được Vn
Doc.com xem tư vấn và xin phép được gửi đến bạn đọc thuộc tham khảo. Bài viết sẽ phía dẫn các bạn đọc trả lời các thắc mắc trong SGK Toán 10. Mời các bạn cùng theo dõi bỏ ra tiết bài viết dưới phía trên nhé.


Bất phương trình như thế nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. X + y > 3;

B. X2 + y2 ≤ 4;

C. (x – y)(3x + y) ≥ 1;

D. Y3 – 2 ≤ 0.

Lời giải

Bất phương trình hàng đầu hai ẩn x, y gồm dạng tổng quát: ax + by ≤ c (ax + by ≥ c, ax + by c) cùng với a, b, c là những số thực đã cho, a với b không đồng thời bởi 0, x cùng y là những ẩn số.

Khi đó trong số đáp án đã đến chỉ bao gồm đáp án A tất cả dạng bất phương trình bậc nhất hai ẩn với a = 1, b = 1 và c = 3.

Chọn A.

Bài 2.8 trang 31 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Cho bất phương trình 2x + y > 3. Xác minh nào dưới đây là đúng?

A. Bất phương trình đã cho bao gồm nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình đã mang lại vô nghiệm.

C. Bất phương trình sẽ cho có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình vẫn cho có tập nghiệm là <3; +∞).

Lời giải

2x + y > 3 là bất phương trình số 1 hai ẩn.

Mà bất phương trình hàng đầu hai ẩn gồm vô số nghiệm.

Do kia bất phương trình vẫn cho gồm vô số nghiệm


Chọn C

Bài 2.9 trang 31 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Hình nào tiếp sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x – y

a.

*

c.Bài 2.13 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

Bài 2.14 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình

*
trên mặt phẳng tọa độ.

Từ đó tìm giá chỉ trị lớn nhất và giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức F(x;y) = - x – y với (x;y) thỏa mãn nhu cầu hệ trên.

Lời giải

Xác định miền nghiệm D1 của bất phương trình y – 2x ≤ 2 được xác minh như sau:

- Vẽ con đường thẳng d: -2x + y = 2.- Ta lấy nơi bắt đầu tọa độ O(0;0) cùng tính -2.0 + 0 = 0 -1.

Do đó miền nghiệm D4 là nửa khía cạnh phẳng tất cả bờ là đường thẳng d’ đựng gốc tọa độ.

Xem thêm: Toán 11 5.31 - Bài Tập Cuối Chương 5

Khi kia miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD cùng với tọa độ các điểm là: A(-1;0), B(1;4), C(5;4), D(5;-6).

Tính giá trị biểu thức F(x;y) = - x – y tại các điểm A, B, C, D

F(-1;0) = -(-1) – 0 = 1;

F(1;4) = - 1 – 4 = -5;

F(5;4) = - 5 – 4 = -9;

F(5;-6) = - 5 – (-6) = 1.

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức F là 1 tại (x;y) = (-1;0) hoặc (x;y) = (5;-6) với giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức F là -9 trên (x;y) = (5;4)

Bài 2.15 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào tía loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ nước nhà với lãi suất 7% một năm, trái phiếu bank với lãi suất vay 8% 1 năm và trái khoán doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất vay 12% một năm. Vày lí vày giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư chi tiêu lãi suất chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu đen đủi ro, bác bỏ An đầu tư không thừa 200 triệu đ cho trái khoán doanh nghiệp. Hỏi chưng An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu từng nào tiền để lợi nhuận nhận được sau một năm là béo nhất?

Lời giải

Gọi số tiền bác An chi tiêu cho trái phiếu chủ yếu phủ, trái phiếu ngân hàng lần lượt là x, y (triệu đồng) (0 ≤ x, y ≤ 1 200).

Khi đó bác An đầu tư cho trái khoán doanh nghiệp là 1 trong những 200 – x – y (triệu đồng)

Vì lí do giảm thuế, chưng An mong số tiền đầu tư lãi suất chính phủ gấp tối thiểu 3 lần số tiền đầu tư chi tiêu trái phiếu ngân hàng nên ta có: x ≥ 3y tuyệt x – 3y ≥ 0.Để sút thiểu rủi ro, chưng An chi tiêu không vượt 200 triệu đ cho trái khoán doanh nghiệp phải ta có: 1 200 – x – y ≤ 200 hay x + y ≥ 1 000.

Từ đó ta bao gồm hệ bất phương trình:

*

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD cùng với tọa độ các điểm

A(1 000;0), B(750;250), C(1 200;400), D(1 200;0).

Lợi nhuận bác An nhận được là: F(x;y) = 7%x + 8%y + 12%(1200 – x – y) = 144 – 0,05x – 0,04y (triệu đồng)

Tính quý hiếm của F(x;y) tại các điểm A, B, C, D, ta được:

F(1 000;0) = 144 – 0,05.1 000 – 0,04.0 = 94;

F(750;250) = 144 – 0,05.750 – 0,04.250 = 96,5;

F(1 200;400) = 144 – 0,05.1 200 – 0,04.400 = 68;

F(1 200;0) = 144 – 0,05.1 200 – 0,04.0 = 84;

Suy ra hàm F(x;y) lớn nhất bằng 96,5 khi x = 750, y = 250.

Vậy bác bỏ An nên đầu tư 750 trái phiếu thiết yếu phủ, 250 trái phiếu bank và 200 trái phiếu doanh nghiệp để roi thu được là lớn nhất.

Bài 2.16 trang 32 SGK Toán 10 KNTT Tập 1

Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đ cho lăng xê một mặt hàng mới toanh trong một mon trên những đài phát thanh và truyền hình. Biết cùng một thời lượng quảng cáo, số người mới suy nghĩ sản phẩm trên truyền hình vội 8 lần bên trên đài phạt thanh, tức là quảng cáo trên truyền hình có tác dụng gấp 8 lần bên trên đài phân phát thanh.

Đài vạc thanh chỉ nhận được quảng cáo tất cả tổng thời lượng vào một tháng về tối đa là 900 giây với ngân sách là 80 nghìn đồng/giây. Đài truyền họa chỉ dìm được những quảng cáo tất cả tổng thời lượng về tối đa trong một tháng về tối đa là 360 giây với chi tiêu là 400 nghìn đồng/giây. Doanh nghiệp cần đặt thời gian quảng cáo trên những đài vạc thanh cùng truyền ngoài ra thế như thế nào để tác dụng nhất?

Gợi ý: nếu coi công dụng khi lăng xê 1 giây bên trên đài vạc thanh là một trong (đơn vị) thì kết quả khi lăng xê 1 giây trên đài truyền hình là 8 (đơn vị). Lúc đó hiệu quả quảng cáo x (giây) bên trên đài phạt thanh với y (giây) trên truyền hình là F(x,y) = x + 8y. Ta đề nghị tìm giá bán trị lớn nhất của hàm F(x,y) với x, y vừa lòng các điều kiện trong đề bài.

Lời giải

Gọi x (giây) là thời lượng quảng cáo trong một tháng công ty bỏ trên đài truyền hình cùng y (giây) là thời lượng quảng cáo trong một tháng công ty bỏ lên đài phân phát thanh. (0 ≤ x ≤ 360, 0 ≤ y ≤ 900).

Chi phí doanh nghiệp chi trả mang lại quảng cáo trong một tháng là: 400x + 80y (nghìn đồng)

Vì doanh nghiệp dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho truyền bá một mặt hàng mới nên ta có:

400x + 80y ≤ 160 000 tuyệt 5x + y ≤ 2 000.

Khi kia ta gồm hệ bất phương trình:

*

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là ngũ giác OABCD cùng với tọa độ các điểm là O(0;0), A(0;900), B(220;900), C(360;200), D(360;0).

Nếu coi hiệu quả khi quảng bá 1 giây bên trên đài vạc thanh là 1 (đơn vị) thì hiệu quả khi quảng cáo 1 giây bên trên đài truyền họa là 8 (đơn vị). Khi đó tác dụng quảng cáo x (giây) trên đài vạc thanh cùng y (giây) trên vô tuyến là F(x,y) = x + 8y.

Tính cực hiếm F(x,y) tại các điểm O, A, B, C, D, ta có:

F(0;0) = 0 + 8.0 = 0;

F(0;900) = 0 + 8.900 = 7 200;

F(220;900) = 220 + 8.900 = 7 420;

F(360;200) = 360 + 8.200 = 1 960;

F(360;0) = 360 + 8.0 = 360;

Suy ra hàm F(x,y) đạt giá trị lớn nhất bằng 7 420 tại x = 220, y = 900.

Vậy công ty cần đặt thời gian quảng cáo 900 giây trên các đài phân phát thanh cùng 220 giây bên trên đài truyền hình nhằm đạt công dụng cao nhất.

Vn
Doc.com vừa gởi tới các bạn đọc nội dung bài viết Bài tập cuối chương 2 KNTT. Có lẽ rằng qua nội dung bài viết bạn hiểu đã cố được đa số ý chính cũng tương tự trau dồi được nội dung kỹ năng và kiến thức của bài viết rồi đúng không ạ ạ? hy vọng qua nội dung bài viết này độc giả có thêm nhiều tài liệu để học tập xuất sắc hơn môn Toán 10 KNTT. Mời chúng ta cùng xem thêm tài liệu học tập tập những môn Ngữ văn 10 KNTT, giờ đồng hồ Anh lớp 10...

Giải bài xích tập Toán lớp 10 Kết nối học thức hay nhất, cụ thể đầy đầy đủ Tập 1 cùng Tập 2 lịch trình sách mới giúp học viên học lý thuyết, bài xích tập Toán 10

Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương I. Mệnh đề với tập hợp Chương II. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác Chương IV. Vectơ Chương V. Những số đặc trưng của mẫu mã số liệu không ghép nhóm Hoạt động thực hành thực tế trải nghiệm

Toán 10 tập 2 - Kết nối trí thức với cuộc sống

Chương VI. Hàm số, đồ gia dụng thị với ứng dụng Chương VII. Phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương VIII. Đại số tổ hợp Chương IX. Tính xác suất theo quan niệm cổ điển

Toán 10 Kết nối tri thức là bộ sách mới tất cả tập 1 và tập 2 được giải mã hay tổng phù hợp thuyết, giải bài xích tập, trắc nghiệm Toán 10 liên kết tri thức tương đối đầy đủ và chi tiết nhất.

*

Giải sgk toán 10 tập 1, tập 2 bộ sách kết nối học thức với cuộc sống thường ngày giúp học sinh soạn toán 10, giải toán đại số cùng hình học 10 hay nhất, không thiếu lý thuyết, trả lời các thắc mắc phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, rèn luyện và củng cố và Vận dụng

PDF SGK Toán 10 tập 1 liên kết tri thức

PDF SGK Toán 10 tập 2 kết nối tri thức


Các môn khác


Môn Ngữ văn


Môn Toán học


Môn Hóa học


Môn thứ lí


Môn Sinh học


Môn giờ Anh


Môn lịch sử


Môn Địa lí


Môn giáo dục đào tạo thể chất


Môn GD Quốc phòng với An ninh


Môn GDCD


Môn Tin học


Môn Công nghệ


Môn HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp


TẢI app ĐỂ xem OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.