Sách bài tập Toán 10 (tập 1) (Kết Nối tri thức Với Cuộc Sống) được soạn bởi những tác giả: Cung vậy Anh, trằn Văn Tấn, Đặng Hùng win (đồng công ty biên), Hạ Vũ Anh, Trần mạnh mẽ Cường, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn.

Bạn đang xem: Sbt toán 10 kết nối tri thức

Sách BÀI TẬP TOÁN 10 (Kết nối trí thức với cuộc sống) tất cả hai tập, là tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày và được viết vì cùng một tổ ngũ tác giả.BÀI TẬP TOÁN 10 được soạn theo đúng cấu trúc chương, bài như vào sách giáo khoa nhằm cung ứng cho các em một hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài xích học đều phải sở hữu phần nắm tắt các kiến thức cần nhớ, các kỹ năng giải toán cần thiết thông qua hầu hết ví dụ minh hoạ vượt trội và phần đề bài tập có những bài xích tập được chọn lọc cẩn thận, theo đúng yêu cầu của Chương trình. Cuối mỗi chương có những bài tập trắc nghiệm và bài tập từ bỏ luận tổng hợp, nhằm mục đích ôn tập và hệ thống hoá con kiến thức, năng lực của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, phía dẫn, đáp số cho những bài tập.BÀI TẬP TOÁN 10 bám sát các yêu cầu buộc phải đạt của Chương trình mới môn Toán, đồng thời bổ sung làm phong phú thêm những loại bài bác tập thích phù hợp với mỗi văn bản trong sách giáo khoa, nhất là những bài xích tập lý thuyết ứng dụng, trong trong thực tế hoặc trong số môn học liên quan, nhằm mục đích phát triển năng lực mô hình hoá toán học với năng lực giải quyết và xử lý vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 10 giúp những em củng cố, phát triển và cải thiện các loài kiến thức, khả năng đã học, cũng giống như hình thành và phát triển năng lực toán học tập tương ứng.Với kết cấu và định hướng như vậy, BÀI TẬP TOÁN 10 sẽ là một trong tài liệu không thể không có cho toàn bộ các em học sinh sử dụng sách giáo khoa TOÁN 10 thuộc cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống. Chắc chắn BÀI TẬP TOÁN 10 cũng khá hữu ích cho tất cả học sinh lớp 10, cho dù học theo bất kể bộ sách giáo khoa nào.

*

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.Bài 1. Mệnh đề.Bài 2. Tập vừa lòng và những phép toán bên trên tập hợp.Bài tập cuối chương I.CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN.Bài 3. Bất phương trình số 1 hai ẩn.Bài 4. Hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.Bài tập cuối chương II.CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC.Bài 5. Quý hiếm lượng giác của một góc từ 0° mang lại 180°.Bài 6. Hệ thức lượng vào tam giác.Bài tập cuối chương III.CHƯƠNG IV. VECTƠ.Bài 7. Những khái niệm mở đầu.Bài 8. Tổng với hiệu của nhì vectơ.Bài 9. Tích của một vectơ với cùng 1 số.Bài 10. Vectơ trong phương diện phẳng toạ độ.Bài 11. Tích vô hướng của hai vectơ.Bài tập cuối chương IV.CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.Bài 12. Số gần đúng cùng sai số.Bài 13. Các số đặc trưng đo xu cầm cố trung tâm.Bài 14. Những số đặc thù đo độ phân tán.Bài tập cuối chương V.LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

Xem thêm: Bí quyết vượt qua bài toán lớp 11 trang 21 tập 1 kết nối tri thức

Chương I.Chương II.Chương III.Chương IV.Chương V.

cài tài liệu

Sách bài xích tập Toán 10 (tập 2) (Kết Nối học thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi các tác giả: Cung nắm Anh, è Văn Tấn, Đặng Hùng thắng (đồng công ty biên), Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Sách BÀI TẬP TOÁN 10 (Kết nối trí thức với cuộc sống) bao gồm hai tập, là tài liệu hỗ trợ cho sách giáo khoa TOÁN 10 cỗ Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày và được viết vì chưng cùng một đội nhóm ngũ tác giả.BÀI TẬP TOÁN 10 được soạn theo đúng cấu tạo chương, bài xích như trong sách giáo khoa nhằm hỗ trợ cho các em một khối hệ thống bài tập phong phú, bổ trợ cho sách giáo khoa. Mỗi bài học đều phải có phần nắm tắt những kiến thức đề xuất nhớ, các năng lực giải toán cần thiết thông qua đầy đủ ví dụ minh hoạ vượt trội và phần đề bài xích tập gồm những bài tập được tinh lọc cẩn thận, theo đúng yêu ước của Chương trình. Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm và bài bác tập tự luận tổng hợp, nhằm mục đích ôn tập và khối hệ thống hoá con kiến thức, kỹ năng của cả chương. Cuối sách là phần lời giải, phía dẫn, đáp số cho những bài tập.BÀI TẬP TOÁN 10 dính sát các yêu cầu đề nghị đạt của Chương trình mới môn Toán, đồng thời bổ sung làm đa dạng thêm những loại bài bác tập thích hợp với mỗi văn bản trong sách giáo khoa, nhất là những bài xích tập kim chỉ nan ứng dụng, trong thực tế hoặc trong những môn học liên quan, nhằm mục tiêu phát triển năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học. BÀI TẬP TOÁN 10 giúp những em củng cố, phát triển và nâng cao các kiến thức, kỹ năng đã học, cũng tương tự hình thành cùng phát triển năng lượng toán học tập tương ứng.Với cấu tạo và lý thuyết như vậy, BÀI TẬP TOÁN 10 sẽ là 1 trong tài liệu không thể thiếu cho toàn bộ các em học sinh sử dụng sách giáo khoa TOÁN 10 thuộc cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống. Chắc chắn BÀI TẬP TOÁN 10 cũng rất hữu ích đến tất cả học sinh lớp 10, dù học theo bất kể bộ sách giáo khoa nào.

*

CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.Bài 15. Hàm số.Bài 16. Hàm số bậc hai.Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai.Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai.Bài tập cuối chương VI.CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ trong MẶT PHẲNG.Bài 19. Phương trình con đường thẳng.Bài 20. Đường trực tiếp trong mặt phẳng toạ độ.Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ.Bài 22. Tía đường conic.Bài tập cuối chương VII.CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.Bài 23. Quy tắc đếm.Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp cùng tổ hợp.Bài 25. Nhị thức Newton.Bài tập cuối chương VIII.CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.Bài 26. Phát triển thành cố cùng định nghĩa cổ điển của xác suất.Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo định nghĩa cổ điển.Bài tập cuối chương IX.BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM.

cài đặt tài liệu