Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mới
Bộ đề thi Toán lớp 6 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo
Top 30 Đề thi Toán 6 giữa kì hai năm 2024 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm 2024 của tất cả ba cuốn sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều để giúp học sinh ôn luyện để ăn điểm cao trong số bài thi Toán 6 thân học kì 2.

Bạn đang xem: Toán nâng cao giữa kì 2 lớp 6


Top 30 Đề thi Toán 6 giữa kì 2 năm 2024 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTTXem demo Đề Toán 6 CTSTXem thử Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ từ 150k download trọn cỗ Đề thi giữa kì 2 Toán 6 (mỗi bộ sách) bạn dạng word có lời giải chi tiết:


Quảng cáo

Bộ đề thi Toán 6 - liên kết tri thức

Bộ đề thi Toán 6 - Cánh diều


Quảng cáo

Bộ đề thi Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi thân kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bởi nhau trong các phân số sau:

*
 


Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color trong hình vẽ sau đây là:

*

*

Câu 3: có tác dụng tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ bên dưới đây. Xác định nào sau đó là đúng?

*
 

A. Bố điểm A, B, C trực tiếp hàng. B. Bố điểm A, B, D thẳng hàng.C. Cha điểm B, C, D trực tiếp hàng.D. Bố điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đúng trong số câu sau đây:

A. Nhì tia bình thường gốc là hai tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia thuộc nằm trên một con đường thẳng và gồm chung gốc thì đối nhau

D. Nhì tia Ox và Oy tạo thành thành mặt đường thẳng xy thì đối nhau


Câu 6: Với câu hỏi: “Khi làm sao ta tóm lại được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy bạn nào vấn đáp đúng.

A. Khi yên = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN cùng IM = IN

D. Khi I nằm giữa M và N.

II. Trường đoản cú luận:

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (tính nhanh nếu bao gồm thể):

*
 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

*

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học tập sinh xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học sinh tốt của lớp.

b)

*
 số học viên khá bởi 80% số học sinh giỏi. Tìm số học viên khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ tất cả học sinh tốt và khá. Kiếm tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): mang lại đoạn thẳng AB = 8 cm. Trên tia AB mang điểm C làm thế nào để cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm trong lòng hai điểm A và B không? vị sao?

b) Tính độ nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C gồm là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vày sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy so sánh

*
 

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng

*
 bằng:

*

Câu 2: mang đến biểu đồ gia dụng tranh mô tả số cây hoa trồng vào vườn của nhà bốn các bạn Mai; Lan; Huy; An

*

Tìm xác minh sai vào các khẳng định sau: 

A) công ty An trồng những hoa nhất.

B) công ty Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) đơn vị Lan cùng nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) toàn bô hoa bên Lan với Mai trồng được bằng tổng số hoa đơn vị Huy và An trồng được.

Câu 3: mang lại đoạn trực tiếp AB = 12cm. Call O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số

*
là:

*
 

Câu 5: giả dụ gieo một bé xúc dung nhan 10 lần liên tiếp, gồm 4 lần lộ diện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm mở ra mặt 5 chấm là: 

*

Câu 6: đặc điểm của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả cha đáp án trên

Câu 7: xác minh nào sau đây đúng: 

A) hai tia chung gốc thì đối nhau.

B) hai tia bình thường gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình có điểm O và một phần đường trực tiếp bị chia vì điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về hai đầu.

Câu 8: Quy đồng mẫu mã số hai phân số

*
 ta được kết quả lần lượt là:

*
 

II. Trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính: 

*

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua bố tổ lao rượu cồn của một nhóm sản xuất được những thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) từng tổ lao động tất cả bao nhiêu người.

b) Đội trưởng thông báo rằng số lao động tốt của cả đội nhiều hơn số lao động khá cùng đạt của tất cả đội là 12 người. Đội trưởng thông tin đúng tuyệt sai.

Bài 4 (2 điểm): cho đoạn trực tiếp AB bao gồm độ dài 20cm. Bên trên đoạn thẳng AB mang hai điểm C và D làm sao cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? vày sao?

Bài 5 (0,5 điểm): minh chứng rằng phân số

*
 tối giản với tất cả số tự nhiên n.

Phòng giáo dục và Đào chế tác ...

Đề thi giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong số phân số sau là phân số tối giản

*

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: tác dụng của phép tính

*
 là:

*

Câu 4: trong hình bên dưới có từng nào cặp đường thẳng song song

*

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: tác dụng so sanh nhì phân số

*
 là:

*

Câu 6: láo lếu số

*
 bằng

*

II. Phần từ luận

Bài 1 (1,5 điểm): triển khai phép tính

*

Bài 2 (1 điểm): tra cứu x

*

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3 giờ để đùa trong công viên. Cường dành

*
thời gian để chơi ở vườn thú;
*
thời gian để chơi các trò chơi;
*
 thời gian để nạp năng lượng kem, giải khát; số thời hạn còn lại để đùa ở khu cây cỏ và các loài hoa. Hỏi Cường đang chơi bao nhiêu giờ sống khi cây cối và những loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M ko nằm trên tuyến đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên phố thẳng b

c) áp dụng kí hiệu với để viết thể hiện sau:

“Điểm N thuộc con đường thẳng b; điểm M ko thuộc đường thẳng b”

d) mang lại đoạn thẳng AB cùng điểm O nằm trong lòng hai điểm A với B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): chứng tỏ phân số sau là phân số buổi tối giãn với đa số số nguyên n

*

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một vài nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 6 năm 2024 mới nhất, để sở hữ tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui miệng xem thử:

Xem thử Đề Toán 6 KNTTXem test Đề Toán 6 CTSTXem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương cùng học kì:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành riêng cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mới
Bộ đề thi Toán lớp 6 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo
Bộ Đề thi Toán lớp 6 giữa kì hai năm 2024 (15 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo
Trang trước
Trang sau

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 6 thân kì hai năm 2024 gồm đáp án, cực gần kề đề thi bao gồm thức bám đít nội dung lịch trình của ba cuốn sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bộ Đề thi Toán lớp 6 thân kì hai năm 2024 (15 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi giữa kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1:Phân số biểu lộ số phần tô màu sắc trong hình vẽ sau đây là:

*
 

*

Câu 2:Tính tổng

*
?

*

Câu 3: Tỉ số của 0,8 km và 450 m là:

*
 

Câu 4: Cho hình vẽ bên dưới đây. Điểm K nằm trong lòng hai điểm nào?

*
 

A. Điểm M với điểm H. B. Điểm M và điểm N. C. Điểm H cùng điểm N.D. Điểm O với điểm M.


Câu 5: Nếu M là một điểm của đoạn thẳng AB thì:

A. M trùng cùng với điểm A

B. M nằm giữa hai điểm A với B

C. M trùng với điểm B

D. M có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm trong lòng hai điểm A cùng B.

Câu 6: Nếu A và B là hai điểm minh bạch thì:

A. AB và cha là hai đường thẳng không giống nhau

B. AB và bố là nhị đoạn trực tiếp trùng nhau

C. AB và cha là hai giải pháp gọi của và một tia

D. AB và tía là nhị tia đối nhau

II. Từ luận:

Bài 1 (1,5 điểm): tìm kiếm x:

*

Bài 2 (2 điểm): Một trư­ờng học có một 200 học tập sinh. Số học viên có học lực trung bình chiếm phần

*
tổng số, số học sinh khá chiếm phần
*
 tổng số, số còn lại là học viên giỏi. Tính số học tập sinh tốt của tr­ường này.

Bài 3 (2 điểm):Một xe hàng có trọng lượng khi ko chở sản phẩm hoá là 6 tấn. Bên trên xe chở 4 thùng hàng, mỗi thùng có cân nặng là 1,2 tấn. Một cây cầu có biển chỉ dẫn cho phép các xe có khối lượng không quá 10t đi qua. Hỏi xe mặt hàng trên đã đạt được phép qua mong không?

Bài 4 (2 điểm): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox mang hai điểm A cùng B làm thế nào để cho OA = 5 cm,

OB = 10 cm.

a) minh chứng A nằm trong lòng O với B. Tính AB.

b) Điểm A bao gồm là trung điểm của OB không?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Bên trên tia Ox’ lấy điểm C sao để cho OC = 4 cm. Tính BC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính nhanh:

*
 .

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm): 

Câu 1: Phân số thể hiện số phần tô màu trong hình vẽ tiếp sau đây là:

*
 

*

Giải thích:

Trong mẫu vẽ trên, hình chữ nhật được chia thành 12 phần cân nhau và tô màu sắc 5 phần.

Do đó, phân số biểu thị số phần tô màu là

*
 .

Vậy lựa chọn C.

Câu 2:Tính tổng

*
 ?

*

Giải thích:

Ta có

*
 

Vậy chọn A.

Câu 3: Tỉ số của 0,8 km và 450 m là:

*
 

Giải thích:

Đổi 0,8 km = 800 m.

Tỉ số của 800 m và 450 m là: 

*

Vậy chọn C.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Điểm K nằm trong lòng hai điểm nào?

*
 

A. Điểm M và điểm H.

B. Điểm M với điểm N.

C. Điểm H với điểm N.

D. Điểm O cùng điểm M.

Giải thích:

Trong hình vẽ trên điểm K nằm giữa hai điểm O cùng M.

Điểm K không nằm giữa M cùng H M cùng N; H với N.

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 10 Toán 9 Tập 1 0 Toán 9 Tập 1, Bài 6 Trang 10 Sgk Toán 9 Tập 1

Vậy chọn D.

Câu 5: Nếu M là 1 trong những điểm của đoạn trực tiếp AB thì:

A. M trùng cùng với điểm A

B. M nằm trong lòng hai điểm A cùng B

C. M trùng với điểm B

D. M hoàn toàn có thể trùng với điểm A, hoặc trùng cùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

Giải thích:

Đoạn trực tiếp AB tất cả hai điểm A, B và các điểm nằm trong lòng hai điểm đó. - phát biểu A chưa đúng vì còn thiếu: điểm M rất có thể trùng cùng với điểm B hoặc nằm trong lòng hai điểm A và B.

- phát biểu B không đúng vì còn thiếu: điểm M hoàn toàn có thể trùng cùng với điểm A hoặc điểm B.

- phát biểu C chưa đúng bởi còn thiếu: điểm M hoàn toàn có thể trùng cùng với điểm A hoặc nằm trong lòng hai điểm A với B.

- phát biểu D đúng.

Vậy chọn D.

Câu 6: Nếu A cùng B là nhị điểm riêng biệt thì:

A. AB và tía là hai đường thẳng khác nhau.

B. AB và ba là hai đoạn thẳng trùng nhau.

C. AB và ba là hai biện pháp gọi của cùng một tia.

D. AB và tía là nhị tia đối nhau.

Giải thích:

- tuyên bố A sai vị AB và bố là hai bí quyết gọi của thuộc một đường thẳng.

- tuyên bố B đúng.

- phát biểu C sai bởi AB với BA không có chung điểm gốc yêu cầu không thể cùng một tia.

Phát biểu D sai vị AB và BA không tồn tại chung gốc phải không thể là 2 tia đối nhau.

Vậy chọn B.

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): 

*
 

*
 

*
 

Bài 2 (2 điểm): 

Số học sinh học lực vừa đủ là:

*
 (học sinh)

Số học sinh học lực khá là:

*
 (học sinh)

Số học viên học lực tốt là:

1200 – 750 – 400 = 50 (học sinh)

Vậy số học sinh tốt của tr­ường này là 50 học tập sinh.

Bài 3 (2 điểm):

Khối lượng của 8 thùng sản phẩm trên xe pháo là: 

4. 1,2 = 4,8 (tấn)

Tổng cân nặng của cả xe và hàng là:

4,8 + 6 = 10,8 (tấn)

Mà 10,8 > 10 đề xuất xe sản phẩm trên không được phép qua cầu.

Vậy xe hàng trên ko được phép qua cầu.

Bài 4 (2 điểm): 

*
 

a) bên trên tia Ox rước điểm có OA Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: biện pháp viết nào tiếp sau đây cho ta phân số:

*
 

Câu 2: mang lại biểu đồ tranh 

*

Trong những khẳng định dưới đây khẳng định làm sao sai:

A) Ngày sản phẩm năm trong tuần số học tập sinh được rất nhiều điểm mười nhất.

B) Ngày thứ tư trong tuần số học sinh được điểm mười không nhiều nhất.

C) Ngày sản phẩm hai cùng ngày máy sáu vào tuần số học viên được điểm mười bằng nhau.

D) Số học sinh đạt điểm mười trong tuần là 16 học tập sinh.

Câu 3: đến hình vẽ: 

*

Khẳng định nào tiếp sau đây sai: 

A) Điểm A thuộc con đường thẳng d.

B) Điểm B ko thuộc con đường thẳng d.

C) Đường trực tiếp d đi qua hai điểm A và B.

D) Đường trực tiếp d trải qua điểm A.

Câu 4: mang đến đoạn thẳng MN với điểm O nằm trong lòng hai điểm M với N. Biết OM = 5cm; ON = 3cm. Độ lâu năm MN là: 

A) 8cm

B) 2cm

C) 10cm

D) 15cm

Câu 5: Tung một đồng xu bằng vận đồng hóa học 50 lần ta chiếm được 22 lần mặt ngửa. Xác suất thực nghiệm lộ diện mặt ngửa của đồng xu là:

*
 

Câu 6: Phân số nghịch đảo của phân số

*
là:

*
 

*
 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

*
 

Bài 2 (2 điểm): tìm x

*

Bài 3 (2,5 điểm): bên trên tia Ox rước hai điểm A và B làm thế nào cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Trong tía điểm O; B; A điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại? vì chưng sao?

b) A có phải trung điểm của OB không? vì chưng sao?

Bài 4 (0,5 điểm): minh chứng rằng

*
 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: phương pháp viết nào tiếp sau đây cho ta phân số:

*

Lời giải:

 là phân số lúc a, b ∈ Z, b ≠ 0.

Câu 2: cho biểu thiết bị tranh 

*

Trong các khẳng định dưới đây khẳng định làm sao sai:

A) Ngày đồ vật năm trong tuần số học sinh được rất nhiều điểm mười nhất.

B) Ngày thứ tứ trong tuần số học sinh được điểm mười ít nhất.

C) Ngày đồ vật hai và ngày đồ vật sáu vào tuần số học viên được điểm mười bằng nhau.

D) Số học sinh đạt điểm mười trong tuần là 16 học tập sinh.

Lời giải:

D) sai vày số học viên đạt điểm 10 vào tuần là 14

Câu 3: mang đến hình vẽ: 

*

Khẳng định nào tiếp sau đây sai: 

A) Điểm A thuộc con đường thẳng d.

B) Điểm B không thuộc đường thẳng d.

C) Đường thẳng d đi qua hai điểm A với B.

D) Đường thẳng d trải qua điểm A.

Lời giải: 

C) sai vày đường trực tiếp d chỉ đi qua điểm A mà lại không đi qua điểm B.

Câu 4: mang đến đoạn thẳng MN và điểm O nằm giữa hai điểm M cùng N. Biết OM = 5cm; ON = 3cm. Độ nhiều năm MN là: 

A) 8cm

B) 2cm

C) 10cm

D) 15cm

Lời giải:

Vì O nằm trong lòng M với N yêu cầu OM + ON = NM

5 + 3 = 8cm

Vậy MN = 8cm

Câu 5: Tung một đồng xu bằng vận đồng hóa học 50 lần ta nhận được 22 lần phương diện ngửa. Phần trăm thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa của đồng xu là:

*

*

Lời giải: 

Xác suất xuất hiện thêm mặt ngửa lúc tung đồng xu là: 

*
 

Câu 6: Phân số nghịch đảo của phân số

*
 là:

*
 

Lời giải: 

Hai phân số là nghịch hòn đảo của nhau nếu như tích của chúng bằng 1.

*
 

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (2 điểm): 

*

*
 

*

*
 

*
 

Bài 2 (2 điểm): search x

*

*
 

*
 

Bài 3 (2,5 điểm): 

*

a) Ta có ba điểm A, B, C nằm trong tia Ox và OA thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phấn số như thế nào là nghịch đảo của phân số

*

Câu 2: Phân số như thế nào sau đây là tối giản

*

Câu 3: biển khơi báo nào tiếp sau đây không gồm trục đối xứng

*

A) biển lớn a

B) biển b

C) biển c

D) hải dương d

Câu 4: Quan gần kề hình vẽ và tìm ra câu sai:

*

A) Đường thẳng d đi qua ba điểm A; B; C

B) Điểm D ko thuộc mặt đường thẳng d

C) ba điểm A; B; C thẳng hàng

D) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Câu 5: kết quả của phép tính:

*
 :

*

Câu 6: Hình nào tất cả tâm đối xứng

A) Tam giác đều

B) Hình thang cân

C) Tam giác vuông cân

D) Hình bình hành.

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (1, 5 điểm): thực hiện phép tính

*

Bài 2 (1 điểm): kiếm tìm x, biết:

*

Bài 3 (2 điểm): Tổ 1 tất cả 8 chúng ta có tổng độ cao là 115dm. Tổ 2 tất cả 10 bạn có tổng chiều cao là 138dm. Hỏi chiều cao trung bình của chúng ta ở tổ nào béo hơn.

Bài 4 (2 điểm): bên trên tia Ox rước hai điểm M và N làm thế nào cho OM = 3cm; ON = 6cm.

a) Trong tía điểm điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại.

b) Điểm M gồm là trung điểm của ON không? do sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Tính:

*

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phấn số làm sao là nghịch đảo của phân số

*

*

Lời giải

*

Vậy

*
là phân số nghịch hòn đảo của
*

Câu 2: Phân số nào sau đó là tối giản

*

Lời giải: 

Vì -13 với 29 chỉ gồm ước chung là một và -1 yêu cầu là phân số tối giản.

Câu 3: biển cả báo nào sau đây không gồm trục đối xứng

*

A) hải dương a

B) biển lớn b

C) hải dương c

D) biển d

Lời giải:

*

Từ hình vẽ ta thấy hình C không tồn tại trục đối xứng

Câu 4: Quan sát hình vẽ với tìm ra câu sai:

*

A) Đường trực tiếp d trải qua ba điểm A; B; C

B) Điểm D ko thuộc mặt đường thẳng d

C) bố điểm A; B; C trực tiếp hàng

D) Điểm B nằm trong lòng hai điểm A cùng C.

Lời giải: 

Từ hình mẫu vẽ ta thấy trong ba điểm A; B; C thì điểm C nằm giữa hai điểm còn lại

Câu 5: hiệu quả của phép tính:

*
 :

*

Lời giải: 

*

Câu 6: Hình nào có tâm đối xứng

A) Tam giác đều

B) Hình thang cân

C) Tam giác vuông cân

D) Hình bình hành.

Lời giải:

Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

II. Từ luận

Bài 1 (1, 5 điểm): 

*

*

*

Bài 2 (1 điểm): 

*

*

*

Bài 3 (2 điểm): Tổ 1 tất cả 8 bạn có tổng chiều cao là 115dm. Tổ 2 gồm 10 chúng ta có tổng chiều cao là 138dm. Hỏi độ cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn.

Chiều cao trung bình của các bạn tổ 1 là

115 : 8 =

*
 (dm)

Chiều cao mức độ vừa phải của tổ 2 là: 

138 : 10 =

*
(dm)

Ta đi đối chiếu

*
*

Ta có: =

*

*

Vì 575 > 552 nên nên . Cho nên vì thế chiều cao mức độ vừa phải tổ 1 to hơn tổ 2.

Bài 4 (2 điểm): 

Lời giải:

*

a) vì OM

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 2 sách cũ

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Bài 1 (3,0 điểm) : Tính

*

Bài 2 (3,0 điểm) : Tìm x, biết

*

Bài 3 : Cho

*
và OC là tia phân giác của
*
call OD là tia đối của tia OC

a)Chứng tỏ

*

b)Trên và một nửa mặt phẳng bờ cất tia OD, không chứa tia OA, vẽ tia OE làm thế nào cho

*
Tính
*

c)Kể tên những cặp góc kề bù trên hình vẽ?

Bài 4 (1,0 điểm) : Cho:

*

Chứng minh rằng

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm) : Tính nhanh:

*

Bài 2 (1,0 điểm) : Thực hiện nay phép tính:

*

Bài 3 (3,0 điểm) : Tìm x , biết:

*

Bài 4 (3,0 điểm) :

Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ các tia Oy làm thế nào để cho

*
.

a) chứng minh tia Oy nằm giữa hai tia Ox với Oz . Tính số đo

*
.

b) call Ox" là tia đối của tia Ox . Tính số đo

*

c) Tia Oz có là tia phân giác của góc

*
không? vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm) : Tính cực hiếm của biểu thức:

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

A.PHẦN SỐ HỌC (10 điểm)

I.Trắc nghiệm (2 điểm): Điền vào địa điểm trống (HS không viết lại câu hỏi, chỉ ghi kết luận vào giấy kiểm tra)

1)Rút gọn gàng phân số

*
về phân số về tối giản ta được tác dụng là ………………

2)Nếu

*
thì x = ……………

3)Nếu

*
thì x = …………….

4)

*
= ………………….

5)Kết quả phép tính

*
……………….

6)So sánh nhị phân số

*
ta có công dụng
*

7)Số nguyên bé dại nhất thảo mãn điều kiện

*
là số …………………

8)Các quý hiếm của số nguyên n nhằm phân số

*
có mức giá trị là số nguyên là

II.Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (4,0 điểm) : Thực hiện nay phép tính:

*

Bài 2 (3,5 điểm) : Tìm x, biết:

*

Bài 3 (0,5 điểm) : Tính

*

B. PHẦN HÌNH HỌC (10 điểm)

I. Trắc nghiệm (4 điểm) (HS không viết lại câu hỏi, không vẽ hình, chi ghi kết luận vào giấy kiểm tra. )

Bài 1 (2,0 điểm) : Điền vào khu vực trống trong số phát biểu sau

1)Góc tạo bởi vì hai tia đối nhau là góc

2)Góc phụ với góc 55o là góc

3)Nếu thì

*

4)Nếu ……………………………………… thì On là tia phân giác của

*

Bài 2 (2,0 điểm) : Điền vào chỗ trống kết quả thích hợp:

*

II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Bài 3 (2,0 điểm) : Vẽ hình theo yêu cầu

*

Bài 4 (4,0 điểm) : Trên và một nửa khía cạnh phẳng bao gồm bờ chứa tia Ox, vẽ nhị tia Oy với Ot làm thế nào cho

*