a) ( sqrtdfraca3), b) (sqrt-5a); c) ( sqrt4 - a); d) ( sqrt3a + 7)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Ta có: ( sqrtdfraca3) có nghĩa khi (dfraca3geq 0Leftrightarrow ageq 0)

b) Ta có: (sqrt-5a) có nghĩa khi (-5ageq 0Leftrightarrow aleq dfrac0-5Leftrightarrow aleq 0)

c) Ta có: ( sqrt4 - a) có nghĩa khi (4-ageq 0 Leftrightarrow -ageq -4 Leftrightarrow aleq 4)

d) Ta có: ( sqrt3a + 7) có nghĩa khi (3a+7geq 0Leftrightarrow 3a geq -7 Leftrightarrow ageq dfrac-73)

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Trang 10 toán 9 tập 1

b) Tìm các căn bậc hai số học của rất nhiều số sau cùng viết theo mẫu: (sqrt 100 = 10.)

(100;;121;;196;;225;;0.)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) Ta có:

Số 100 tất cả hai căn bậc hai là 10 và -10.

Số 121 có hai căn bậc nhị là 11 và -11.

Số 144 gồm hai căn bậc nhì là 12 và -12.

Xem thêm: Xác Suất Và Các Dạng Bài Toán Xác Suất Lớp 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố

Số 169 tất cả hai căn bậc nhì là 13 và -13.

Số 0 có 1 căn bậc nhị là 0.

b) Ta có:

(eginarraylsqrt 100 = 10 và & & sqrt 121 = 11\sqrt 196 = 14 và & và sqrt 225 = 15\sqrt 0 = 0.endarray)

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông tin đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.