Bài 2.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 4 kết nối tri thức

An với Bình có 70 viên bi, biết rằng nếu Bình gồm thêm 16 viên bi thì đôi bạn có số bi bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi bạn có từng nào bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp sản xuất có nhì tổ công nhân, tổ Một có tương đối nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, biết rằng nếu xí nghiệp có thêm 8 công nhân thì đơn vị máy sẽ có được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân có bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số công nhân của tổ nhì là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhì là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số bao gồm hiệu bằng 47, biết rằng nếu đem số trước tiên cộng số sản phẩm hai rồi cùng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số thứ nhất + Số lắp thêm hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số cần tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số khủng bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn bắt buộc tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ xíu cần kiếm tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng đất hình chữ nhật bao gồm chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều dẻo hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo cân nặng tổng cộng 147kg, hiểu được nếu kéo ra ở bao gạo trước tiên 5kg với bao gạo thiết bị hai 22kg thì số gạo còn lại ở nhị bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao đồ vật hai nhiều hơn bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao trước tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo nghỉ ngơi bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 65kg

Bao máy hai: 82kg.

Bài 7. nhị hộp bi có tổng số 155 viên bi, hiểu được nếu tiếp tế hộp bi trước tiên 8 viên bi và thêm vào hộp vật dụng hai 17 viên bi thì hao hộp bao gồm số bi bằng nhau. Hỏi từng hộp có bao nhiêu viên bi? Hãy giải vấn đề bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu thêm vào hộp thứ nhất 8 viên bi và cung cấp hộp lắp thêm hai 17 viên bi thì tổng thể bi của nhị hộp đang là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi đó số bi của mỗi hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp đầu tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp đồ vật hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm nhất: 82 viên bi

Hộp thiết bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp thứ nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp trước tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp máy nhất: 82 viên bi

Hộp lắp thêm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm nhị số có tổng bởi 412, biết rằng nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía bên trái số bé xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có không ít hơn số nhỏ nhắn một chữ số với tổng nhị số bằng 412. Vậy số lớn đề xuất là số có 3 chữ số với số nhỏ bé phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số đề nghị tìm là 300

Hai lần số bé bỏng là:

412 – 300 = 112

Số bé nhỏ là:

112 : 2 = 56

Số lớn là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhì số lẻ bao gồm tổng bằng 176, biết rằng ở giữa chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Giải:

Hai số lẻ yêu cầu tìm và tất cả số 4 số lẻ trung tâm chúng thì ta được 6 số lẻ liên tục tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn yếu nhau 2 đối chọi vị. Vậy hiệu của nhị số lẻ buộc phải tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số bé bỏng cần tìm kiếm bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ bé cần tra cứu là:

166 : 2 = 83

Số lớn bắt buộc tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn nhỏ 31 tuổi, hiểu được bốn năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Hỏi bây giờ con bao nhiêu tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai tía con bây chừ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện nay là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng thể tuổi hiện giờ của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Giải pháp nay nhì năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu cùng Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện thời mỗi fan bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ với Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà bây chừ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải bây giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện thời là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập tự luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong số ấy số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi một số loại gạo chào bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. có hai xe pháo chở xi-măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở từng nào bao xi măng, biết rằng xe đầu tiên chở ít hơn xe thiết bị hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 46cm, chiều rộng nhát chiều lâu năm 15m. Tính diện tích hình đó.

Bài 4. Ba lớp 4A, 4B, 4C có tất cả 100 học tập sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế lớp 4A là 1 học viên nhưng lại ít hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi từng lớp tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng cộng tuổi của hai bà bầu con là 44 tuổi. Tính tuổi bây giờ của từng người.

Bài 6. Nhì thùng có tất cả 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu trường đoản cú thùng trước tiên sang thùng lắp thêm hai thì số dầu ngơi nghỉ thùng đầu tiên hơn thùng đồ vật hai là 10l dầu. Hỏi ban sơ mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng hai số lẻ liên tiếp là 716. Tìm hai số đó.

Bài 8. Tổng nhị số chẵn bằng 480. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của hai số chẵn là 35. Tìm hai số đó, biết giữa chúng tất cả 10 số chẵn liên tiếp.

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 nhỏ vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan với ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó bao gồm bao nhiêu bé ngan, vịt, ngỗng?.

Nâng cung cấp gói Pro để thưởng thức website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file rất nhanh không hóng đợi.

Các siêng đề bồi dưỡng học sinh tốt môn Toán lớp 4 là tư liệu tổng hợp các bài tập toán nâng cao lớp 4 hay, hữu ích. Toán lớp 4 nâng cao này bao gồm các bài toán về 11 chăm đề, được thu xếp từ dễ đến khó giành riêng cho các em học tập sinh, phụ huynh với thầy cô giáo xem thêm và học tập tập.


Chuyên đề 1: Tìm thành phần không biết của phép tính

Bài 1: search x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: search x

a. X + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. X - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: search x

a. X × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. X : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: tra cứu x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. X : 125 x 64 = 4608

d. X : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: kiếm tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072


21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: kiếm tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: tra cứu x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự triển khai các phép tính trong biểu thức. Tính quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính quý giá biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính giá trị biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính cực hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: đến biểu thức phường = m + 527 x n

a. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Bài 7: mang đến biểu thức p = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính p. Khi x = 52.

b. Tìm x để p = 48.

Bài 8*: cho biểu thức phường = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính p. Khi x = 145.

b. Kiếm tìm x để phường = 373.

- cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B khi x = 57.

b. Tra cứu x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy so sánh A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. Milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: mang đến biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí phù hợp để biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình bày công việc thực hiện).

a, 47

b, Số bé nhất tất cả thể.


c, Số lớn nhất có thể.

Bài 12*: đến dãy số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền thêm những dấu phép tính cùng dấu ngoặc vào hàng số để có kết quả là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của các phép tính nhằm tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

*

*

*

Bài 8*: đến A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 không tính A với B, em hãy tính nhanh hiệu quả của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối quan hệ giữa những thành phần của phép tính

A/ áp dụng mối quan hệ nhằm Tìm những thành phần của phép tính:

Câu 1- Tìm một số trong những biết rằng nếu cộng số đó với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một số biết rằng nếu rước 2348 cùng với số đó thì được tổng là 5247.


- Tìm một số biết rằng ví như trừ số đó mang đến 3168 thì được 4527.

- Tìm một số biết rằng nếu mang 7259 trừ đi số kia thì được 3475.

Câu 2- hai số tất cả hiệu là 1536. Nếu phân phối số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- nhì số bao gồm hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- nhì số có hiệu là 3241. Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

- hai số tất cả hiệu là 3241. Nếu cung cấp số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Câu 3- nhì số gồm hiệu là 4275. Nếu cung ứng số bị trừ 1027 đơn vị và sút ở số trừ 2148 đơn vị thì được hiệu mới bằng bao nhiêu ?

- hai số có hiệu là 5729. Nếu chế tạo số trừ 2418 đơn vị và bớt ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới bởi bao nhiêu ?

Câu 4- cho một phép trừ. Nếu cung ứng số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và giảm ở số trừ 1738 đơn vị chức năng thì được hiệu mới là 7248. Search hiệu ban sơ của phép trừ.

Cho một phép trừ. Nếu tiếp tế số trừ 1427 đơn vị và sút ở số bị trừ 2536 đơn vị thì được hiệu new là 9032. Search hiệu ban sơ của phép trừ.

Câu 5- Tìm một số trong những biết rằng giả dụ nhân số kia với 45 thì được 27045.

- Tìm một số biết rằng nếu lấy 72 nhân cùng với số kia thì được 14328.

- Tìm một trong những biết rằng nếu phân tách số đó mang đến 57 thì được 426.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu đem 57024 phân tách cho số đó thì được 36.

Câu 6- Tìm nhị số biết số lớn gấp 7 lần số bé và số nhỏ bé gấp 5 lần thương. (hơn, kém)

- Tìm hai số biết số phệ gấp 9 lần thương với thương cấp 4 lần số bé.

- Tìm nhị số biết số số bé bằng 01/05 số lớn và số mập gấp 8 lần thương.

- Tìm nhì số biết thương bởi 1/4 số phệ và gấp 8 song số bé.

- Tìm nhị số biết số số bé bỏng bằng 1/3 thương và thương bằng 1/9 số lớn.

Câu 7- vào một phép chia hết, 9 chia cho mấy để được:

a, Thương khủng nhất.

b, Thương nhỏ nhắn nhất.

Câu 8-Tìm một số trong những biết nếu phân chia số đó mang đến 48 thì được yêu mến là 274 với số dư là 27.

- trong một phép chia bao gồm số chia bằng 59, thương bởi 47 với số dư là số béo nhất rất có thể có. Tra cứu số bị chia.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu đem số đó phân chia cho 74 thì được yêu quý là 205 với số dư là số dư to nhất.

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 10 Toán 9 Tập 1 0 Toán 9 Tập 1, Bài 6 Trang 10 Sgk Toán 9 Tập 1

- tìm kiếm số bị phân chia của một phép phân tách biết thương cấp 24 lần số phân chia và tất cả số dư lớn nhất là 78.

B/ áp dụng kĩ thuật tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của hai số là 82. Nếu vội số hạng đầu tiên lên 3 lần thì được tổng mới là 156. Tìm nhị số đó.

- Tổng của nhị số là 123. Nếu cấp số hạng thiết bị hai lên 5 lần thì được tổng new là 315. Tìm hai số đó.

Câu 2, Hiệu của nhì số là 234. Nếu vội số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 1058. Tìm hai số đó.

- Hiệu của nhì số là 387. Nếu vội vàng số trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 113. Tìm nhị số đó.

- Hiệu của hai số là 57. Nếu như viết thêm chữ số 0 vào tận bên buộc phải số bị trừ thì được hiệu bắt đầu là 2162. Search số bị trừ cùng số trừ.


- Hiệu của hai số là 134. Nếu như viết thêm 1 chữ số vào tận bên buộc phải số bị trừ thì được hiệu bắt đầu là 2297. Tra cứu số bị trừ , số trừ cùng chữ số viết thêm.

Câu 3, Tổng của nhì số là 79. Giả dụ tăng số trước tiên lên 4 lần với tăng số sản phẩm công nghệ hai lên 5 lần thì được tổng bắt đầu là 370. Tìm nhị số đó.

- Tổng của hai số là 270. Nếu như tăng số trước tiên lên 2 lần và tăng số lắp thêm hai lên 4 lần thì tổng mới tăng lên 370 đối kháng vị. Tìm nhì số đó.

Câu 4, Tích của nhị số là 1932. Nếu cấp dưỡng thừa số trước tiên 8 đơn vị thì được tích new là 2604. Tìm nhì số đó.

- Tích của nhị số là 1692. Nếu giảm ở vượt số thứ hai 17 đơn vị thì được tích bắt đầu là 893. Tìm nhì số đó.

Câu 5 - lúc cộng một số tự nhiên với 107, một bạn học sinh đã chép nhầm 107 thành 1007 bắt buộc được kết quả là 1996. Tìm tổng đúng của phép cộng.

- Khi cùng 2009 với một số trong những tự nhiên, một bạn học sinh đã chép nhầm 2009 thành 209 buộc phải được hiệu quả là 684. Tìm kiếm số hạng không biết.

Câu 6, khi trừ một số có 3 chữ số cho 1 số có một chữ số, bởi vì đãng trí, một bạn học viên đã đặt số trừ thẳng với chữ số hàng trăm ngàn nên vẫn được công dụng là 486 cơ mà lẽ ra hiệu quả đúng yêu cầu là 783. Tra cứu số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: dấu hiệu chia hết

Kiến thức đề nghị nắm:

- học sinh nắm được 2 nhóm dấu hiệu cơ bản:

+ tín hiệu chia hết đến 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ dấu hiệu chia hết mang lại 3 ; 9. (xét tổng các chữ số)

+ cố kỉnh được những dấu hiệu phân tách hết mang lại 4 ; 8

+ cụ được các dấu hiệu chia hết mang đến 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ nạm được một vài tính chất của phép phân tách hết và phép chia bao gồm dư.

- Biết nhờ vào dấu hiệu phân chia hết để xác định số dư trong những phép chia.

- Biết phụ thuộc vào dấu hiệu phân tách hết nhằm tìm số cùng lập những số theo yêu cầu.

Bài tập vận dụng

1- Viết 5 số bao gồm 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân chia hết mang đến 2 ; b. Chia hết mang lại 3 ; c. Chia hết mang lại 5;

d. Phân chia hết cho 9. G. Chia hết cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2* Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau:

a. Phân chia hết cho 6 ; b. Phân chia hết mang lại 15 ; c. Phân chia hết mang lại 18 ; d. Chia hết mang đến 45.

3* Viết 5 số gồm 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân tách hết mang đến 12 ; b. Phân tách hết mang đến 24 ; c. Chia hết cho 36 ; d. Chia hết đến 72.

4- với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Phân tách hết cho 2. B. Phân chia hết mang đến 5. C. Phân tách hết mang lại 3.

5 - với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số khác nhau:

a. Phân chia hết mang đến 2. B. Phân tách hết cho 5. C. Phân tách hết đến 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về quan hệ nam nữ tỉ số

Dạng 1: tìm phân số của một số.

1 - Lớp 4B tất cả 35 học tập sinh. Số học sinh nữ bởi 2/5 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học sinh nam. (2 cách)

2 - Lớp 4A tất cả 18 học viên nam. Số học viên nữ bởi 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích mảnh đất.

4 - Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 3/5m, chiều rộng lớn bằng ba phần tư chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

5- Một cửa hàng có 15 tạ gạo. Đã bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại ? kg gạo?

- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 25m, rộng lớn 18m. Người ta áp dụng 2/5 diện tích để đào ao, phần khu đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích s phần đất làm vườn.

6- Hùng có một trong những tiền, Hùng đang tiêu không còn 45000 đồng. Do vậy số tiền còn sót lại bằng 3/5 số tiền vẫn tiêu. Hỏi thuở đầu Hùng gồm bao nhiêu tiền?

Dạng 2: Tìm một vài khi biết giá trị phân số của nó

3 - Lớp 4A bao gồm 18 học viên nam. Số học viên nam bởi 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học viên nữ.(2 cách)

4 - Lớp 4B gồm 12 học sinh nữ. Số học viên nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh. (2 cách)

- Lớp 4B gồm 15 học sinh nam. Số học viên nam bởi 5/4 số học viên nữ. Hỏi lớp 4B gồm bao nhiêu học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học tập sinh tốt của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A tất cả bao nhiêu học viên giỏi?

- kiếm tìm chiều nhiều năm của một đoạn đường, biết 3/5 đoạn đó bởi 9/10 km.

- bao gồm hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu làm việc thùng thứ nhất là 24 lít. Ba phần tư số dầu làm việc thùng đồ vật hai là 36 lít. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

- Khối 5 tất cả 3 lớp. Biết 2/3 số học sinh của lớp 5A là 18 học sinh; ba phần tư số học viên của lớp 5B là 24 học tập sinh; 4/7 số học sinh của lớp 5C là 16 học tập sinh. Hỏi khối 5 có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

6- Hải có một số tiền, Hải vẫn tiêu không còn 45000 đồng. Như vậy số tiền đã tiêu bằng 2/3 số tiền Hải có ban đầu. Hỏi sau khi tiêu, Hải sót lại bao nhiêu tiền?

- Hùng có một vài tiền, Hùng đã tiêu hết 36000 đồng. Vì thế số tiền đang tiêu bằng 3 phần tư số chi phí còn lại. Hỏi thuở đầu Hùng gồm bao nhiêu tiền?

Dạng 3: Dạng mở rộng:

1- Lan tất cả 84000 đồng, Lan sở hữu vở không còn 2/7 số tiền, mua sách hết 3/5 số tiền. Hỏi Lan còn sót lại bao nhiêu tiền? (2 cách)

- Lớp 4A có 35 học sinh. Cuối năm học, gồm 2/7 số học sinh giành danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi bao gồm ? học sinh không đạt danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh bởi 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mọi người biết tuổi tía là 45 tuổi.

2- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 1/2 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi cá nhân biết tuổi bố là 45 tuổi.

- Số tuổi em bởi 2/9 số tuổi bố và bởi 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mọi người biết tuổi tía là 45 tuổi.

3- Một shop có 96kg muối. Buổi sáng bán tốt 24kg muối, buổi chiều chào bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhì buổi shop đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Một shop có 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày máy hai bán 3 phần tư số gạo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán cửa hàng còn lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng tất cả 42 cái kẹo, chị mang đến An 2/7 số kẹo, cho Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi cuối cùng chị Hồng còn lại bao nhiêu chiếc kẹo?

- bà mẹ cho Hoa 48000 đồng. Hoa tải cặp không còn 2/3 số tiền, mua cây viết hết 3 phần tư số tiền còn lại. Hỏi Hoa còn sót lại bao nhiêu tiền?

- Lớp 4A bao gồm 40 học sinh. Cuối năm học, gồm 3/8 số học tập sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên

Tiến, 2/5 số học viên còn lại giành danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi tất cả ? hsinh không đạt danh hiệu.

5- một tờ vải dài 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc đó. Số vải còn lại người ta đem may những túi,

mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được toàn bộ bao nhiêu chiếc túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 24m, rộng 15m. Fan ta áp dụng 3/8 diện tích s để trồng hoa, 1 tháng 5 diện tích để gia công đường đi, phần diện tích còn lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- hiệu quả của học tập kì I, lớp 4A bao gồm 1/4 số học sinh đạt học viên Giỏi, 3/8 số học sinh đạt học sinh Tiên tiến. Hỏi số học viên không được khen chiếm từng nào so đối với tất cả lớp?

2 - Lớp 4B bao gồm 18 học sinh nam. Số học viên nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học viên nữ.

3- Cường có một số trong những tiền, Cường vẫn tiêu hết 45000 đồng. Vậy nên số tiền còn sót lại bằng ba phần tư số tiền Cường bao gồm ban đầu. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu tiền?

4 - Lan có một trong những tiền. Lan sẽ tiêu hết 3/4 số chi phí thì còn lại 20000 đồng. Hỏi ban đầu Lan bao gồm bao nhiêu tiền ?

5- nam có một trong những tiền, sau khi mua vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam còn sót lại 24000 đồng. Hỏi ban sơ Nam có bao nhiêu tiền?

6 - Một thùng chứa đầy dầu trọng lượng 48 kg, bạn ta rót ra 5/9 số dầu trong thùng thì thùng dầu chỉ với nặng 23 kg. Hỏi thùng không nặng từng nào kg ?

- Một thùng chứa đầy mắm trọng lượng 27 kg, tín đồ ta rót ra 2/5 số mắm trong thùng thì thùng mắm chỉ còn nặng 17 kg. Hỏi thùng không nặng từng nào kg ?

7 - Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bằng 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng cộng tuổi của hai bằng hữu là 30 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

- Số tuổi em bởi 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bởi 2/5 số tuổi bố. Biết tổng số tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

8- Một người chào bán trứng, buổi sáng phân phối được 1 tháng 5 số trứng, buổi chiều bán được 1/3 số trứng. Biết buổi chiều bán nhiều hơn thế nữa buổi sáng là 30 quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

- Một trang bị cày, ngày trước tiên cày được 3/8 diện tích s ruộng, ngày lắp thêm hai cày được 2/5 diện tích s ruộng cùng như vậy, ngày sản phẩm hai đã cày nhiều hơn nữa ngày trước tiên 100m2. Hỏi từng ngày, đồ vật cày này đã cày được bao nhiêu diện tích ruộng?

- Qua dịp KTĐK lần II, lớp 5A tất cả 5/8 số học sinh đạt điểm Giỏi, 1/4 số học sinh đạt điểm

khá, còn sót lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm tốt hơn số học sinh đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên mỗi loại.

9- Một xe vật dụng đi quãng đường từ A cho B. Giờ thứ nhất đi được 2/7 quãng đường, giờ đồ vật hai đi được 1/7 quãng đường, giờ thứ tía ôtô đi 56 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km?

- Một ô tô đi quãng con đường từ A mang đến B. Giờ thứ nhất đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/7 quãng đường, giờ đồng hồ thứ tía ôtô đi 42 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng con đường AB dài từng nào km?

- Một người phân phối trứng, lần thứ nhất bán được 1/5 số trứng, lần máy hai phân phối 3/8 số trứng thì còn lại 17 quả. Hỏi tín đồ đó đem buôn bán ? quả trứng và mỗi lần bán từng nào quả?

- Một bác bỏ công nhân, từng tháng ăn hết một nửa sô tiền lương, trả tiền đơn vị hết 1/6 số tiền lương, tiêu vặt hết 1 tháng 5 số tiền lương, thời điểm cuối tháng bác còn để đã có được 200000 đồng. Tính xem lương tháng của chưng công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt có một số trong những tiền. Đạt sở hữu vở hết 2/3 số tiền, mua cây bút hết 1 tháng 5 số tiền còn lại sau khoản thời gian mua vở thì sót lại 8000 đồng. Hỏi ban sơ Đạt gồm bao nhiêu tiền ?

Chuyên đề 8 - Giải vấn đề có lời văn

- gồm 4 thùng dầu tương đồng chứa tổng số 112 lít. Hỏi gồm 16 thùng như thế thì chứa được từng nào lít ?

- Biết 28 bao lúa đồng nhất thì chứa tổng số 1260 kg. Hỏi nếu tất cả 1665 kg lúa thì cất trong từng nào bao ?

- Xe trước tiên chở 12 bao đường, xe sản phẩm hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe đầu tiên 192 kilogam đường. Hỏi từng xe chở bao nhiêu kg mặt đường ?

- hai xe ôtô chở tổng số 4554 kg thức ăn gia súc, xe thứ nhất chở 42 bao, xe lắp thêm hai chở nhiều hơn thế nữa xe trước tiên 15 bao. Hỏi từng xe chở từng nào kg ?

- siêu thị có 15 túi bi, siêu thị bán hết 84 viên bi và còn lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán shop có bao nhiêu viên bi ?

- Có một số trong những lít nước mắm đóng góp vào những can. Ví như mỗi can cất 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi trường hợp mỗi can đựng 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán trung bình cộng:

- học viên cần phát âm được có mang về số TBC và tìm kiếm được số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được các bài toán tìm số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày đầu tiên xuất 180 tấn, ngày thứ hai xuất 270 tấn, ngày thứ bố xuất 156 tấn. Hỏi trung bình từng ngày shop đã xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng có 15000 đồng, Huệ có nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi vừa phải mỗi bạn có từng nào tiền?

- Hằng có 15000 đồng, Hằng có thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi vừa đủ mỗi các bạn có bao nhiêu tiền?

3 - Lan gồm 125000 đồng, Huệ có rất nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi chúng ta có bao nhiêu tiền ?

- Lan tất cả 125000 đồng, vậy nên Lan có không ít hơn Huệ 37000 đồng tuy thế lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi các bạn có bao nhiêu tiền ?

4 - Hằng bao gồm 15000 đồng, Huệ tất cả số tiền bởi 3/5 số tiền vàng Hằng. Hỏi vừa đủ mỗi chúng ta có từng nào tiền?

- Hằng có 15000 đồng, Hằng bao gồm số tiền bởi 3/5 số tiền của Huệ. Hỏi vừa phải mỗi các bạn có từng nào tiền?

5- Lan bao gồm 126000 đồng, Huệ tất cả số tiền bởi 2/3 số tiền giấy Lan. Hồng gồm số chi phí bằng 3/4 số tiền giấy Huệ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi bạn có từng nào tiền ?

- Lan bao gồm 126000 đồng, Huệ gồm số tiền bằng 2/3 số tài chánh Lan với bằng 3/4 số tài chính Hồng. Hỏi vừa phải mỗi bạn có từng nào tiền ?

7 - Một đoàn xe chở hàng. Tốp đầu có 4 xe, mỗi xe chở 92 tạ hàng; tốp sau bao gồm 3 xe, từng xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình mỗi tốp chở được bao nhiêu tạ mặt hàng ?

b. Trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ sản phẩm ?

8- Trung bình cộng của tía số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số vật dụng hai là 42. Tìm kiếm số vật dụng ba.

- Trung bình cộng của tía số là 94. Biết số trước tiên là 85 với số trước tiên hơn số trang bị hai là 28. Tìm kiếm số đồ vật ba.

- Một cửa hàng nhập về bố đợt, trung bình mỗi dịp 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg với nhập thấp hơn đợt hai 40 kg. Hỏi lần ba shop đã nhập về từng nào kg ?

- Một shop nhập về ba đợt, vừa phải mỗi đợt 150 kilogam đường. Đợt một nhập 168 kg, và nhập bằng 4/5 lần hai. Hỏi đợt ba shop đã nhập về bao nhiêu kg ?

- Khối lớp 5 của trường em có 3 lớp, trung bình mỗi lớp tất cả 32 em. Biết lớp 5A có 33 học viên và nhiều hơn thế lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C gồm bao nhiêu học viên ?

9 - An gồm 18 viên bi, Bình bao gồm 16 viên bi, Hùng gồm số viên bi bởi trung bình cộng số bi của An cùng Bình. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi ?

- An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng gồm 23 viên bi. Dũng tất cả số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An, Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi ?

- An gồm 18 viên bi, Bình có nhiều hơn An16 viên bi, Hùng có ít hơn Bình11 viên, Dũng gồm số viên bi bởi trung bình cùng số bi của An, Bình với Hùng. Hỏi Dũng bao gồm bao nhiêu viên bi ?

- An tất cả 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình, Dũng tất cả số bi bởi trung bình cùng số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi?

Chuyên đề 9 - câu hỏi về quá trình chung

1/ gồm hai tín đồ cùng có tác dụng một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3h mới xong. Người thứ nhì làm 1 mình thì bắt buộc 4 giờ mới xong. Hỏi nếu hai bạn cùng có tác dụng chung các bước đó thì sau bao thọ sẽ dứt ?

- tất cả hai vòi vĩnh nước thuộc chảy vào một cái bể. Vòi trước tiên chảy đầy bể trong 4giờ. Vòi sản phẩm hai tan đầy bể vào 6giờ. Bể không có nước, nếu mang lại hai vòi rã vào bể cùng một lúc thì sau bao thọ bể vẫn đầy nước?

2/ Có bố người cùng có tác dụng một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3h mới xong. Tín đồ thứ hai làm 1 mình thì phải 4 giờ mới xong. Tín đồ thứ ba làm một mình thì chỉ với sau 2 tiếng là dứt Hỏi trường hợp cả ba người cùng làm cho chung công việc đó thì sau bao lâu sẽ ngừng ?

3/ Hai tín đồ cùng làm chung một công việc thì sau 2 tiếng đồng hồ sẽ xong. Nếu như người đầu tiên làm một mình thì đề xuất mất 5 giờ new xong. Hỏi nếu bạn thứ nhị làm một mình thì buộc phải cần từng nào thời gian để gia công xong các bước đó ?

- nhì vòi nước cùng chảy vào bề thì sau 3h sẽ đầy bể. Nếu nhằm một vòi đầu tiên chảy thì phải mất 8 giờ new đầy. Hỏi nếu chỉ mở một vòi sản phẩm hai thì sau bao thọ bể đã đầy ?

4/ Hai bạn thợ thuộc làm thông thường một công việc thì sau 5 giờ đã xong. Sau khoản thời gian làm được 3h thì người thợ cả bận việc nên để fan thợ phụ ngừng nốt các bước đó trong 6 giờ. Hỏi trường hợp mỗi thợ làm 1 mình thì sau bao lâu đang xong quá trình đó ?

5/ một chiếc bể gồm hai vòi vĩnh nước, một tung vào với một tung ra. Vòi tan vào rã trong 5 tiếng thì đầy bể. Vòi tung ra sẽ có tác dụng cạn bể đầy nước trong 7 giờ. Trường hợp mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể vẫn đầy nước ?

6/ một chiếc bể có bố vòi nước, nhì chảy vào (V1, V2) cùng một tung ra (V3). Vòi1 tung đầy bể trong 2 giờ. Vòi2 tung đầy bể vào 6 giờ. Vòi tan ra sẽ làm cho cạn bể đầy nước vào 4 giờ. Giả dụ 2/5 bể vẫn có nước ta mở cả tía vòi đồng thời thì sau bao lâu bể đang đầy nước ?

8/ Trâu mẹ nạp năng lượng một bó cỏ hết 16 phút. Nhưng lại trâu mới ăn uống được 4 phút thì có thêm nghé bé đến cùng ăn và cả hai chị em con chỉ ăn trong 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi ví như nghé con ăn 1 mình thì sau bao lâu đã hết bó cỏ trên ?

9*/ Một bể nước bao gồm hai mẫu vòi. Vòi 1 tung đầy bể trong 2 tiếng 15 phút. Phương pháp đáy bể 1/3 chiều cao có vòi máy hai dùng để làm tháo nước ra. Nếu như bể đầy nước, ta mở vòi nhị trong 3 giờ thì vòi vĩnh hai không hề chảy nữa. Bể không tồn tại nước, lúc 5 giờ fan ta mở vòi1 và quên không khoá vòi 2. Hỏi đến bao giờ thì bể đầy nước ?

10/ Có bố vòi nước cùng chảy vào một chiếc bể thì sau nhị giờ bể đang đầy.

+ ví như vòi 1 với 2 cùng chảy thì sau 4 giờ đang đầy bể.

+ trường hợp vòi 2 cùng 3 cùng chảy thì sau 4 giờ đã đầy bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Kê Nâu và gà Mơ ấp trứng. Con kê Nâu nói: " ví như tôi chuyển đến chị 2 trứng thì số trứng của hai ta ấp bởi nhau". Kê Mơ nói: " giả dụ tôi chuyển đến chị 3 trứng thì thì số trứng của mình chỉ bằng 1/2 số trứng của chị ấy ấp ".

Hỏi mỗi con ấp từng nào trứng?

2. 3 chúng ta Hồng, Hoa, Huệ dự thi học sinh xuất sắc lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, ba. Sau thời điểm nghe chúng ta đoán:

+ Tùng giải ba.

+ Lâm không giành giải ba.

+ Tú không giành giải nhì.

- tía bạn Tùng, Lâm, Tú làm bài xích kiểm tra toán đạt tía điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm đạt điểm 10 ", "Tùng không đạt điểm 10 ", " Tú không được 9 " thì chỉ có một câu đúng.

Tính số điểm của từng bạn.

3. đôi bạn Tí với Tèo sống trên quần đảo nói thật cùng nói dối. Tí nói cùng với Tèo: " ít nhất một trong các hai bọn họ có một fan nói dối ". Hỏi Tí cùng Tèo ai là bạn nói thật, ai là fan nói dối?

4. Bao gồm 5 ổ khoá trông như nhau nhau, các chìa cũng đều có vẻ kiểu như nhau nhưng mỗi ổ khoá đều có chìa thích hợp hợp. Bởi vì sơ ý người chủ sở hữu đã để lẫn lộn các chìa khoá. Hỏi buộc phải thử những nhất từng nào lần nhằm tìm ra chìa khoá thích hợp cho từng ổ khoá.

5. Trong hộp bao gồm 15 viên bi đỏ, 14 viên bi xanh, 10 viên bi vàng. Hỏi phải lôi ra ít nhất từng nào viên bi thì thì chắc hẳn rằng trong đó có 10 viên bi thuộc màu ( không chú ý vào vỏ hộp ).

6. Fan ta nhằm 10 chiếc cây bút chì đỏ, đôi mươi bút chì xanh cùng 30 bút chì đá quý trong một dòng hộp. Hỏi nếu như không nhìn vào hộp thì phải mang ra ít nhất từng nào cái bút chì để trong số bút lôi ra có:

a. Tối thiểu 1 chiếc cây bút màu đỏ.

b. Tối thiểu 2 chiếc cây viết màu xanh.

c. ít nhất 3 chiếc cây viết màu vàng.

d. Tối thiểu 2 chiếc bút cùng màu.

g. Không nhiều nhất có một chiếc cây viết mỗi loại.

h. ít nhất 3 cái bút màu đỏ và 2 chiếc cây viết màu xanh.

7. Cha bạn Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. Các bạn trồng cây hồng nói cùng với Cúc: "Trong cả cha chúng ta, không một ai trồng cây trùng cùng với tên của bản thân cả". Hỏi các bạn nào vẫn trồng cây nào?

8. Gồm 10 người lao vào phòng họp, tất cả đều hợp tác lẫn nhau. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu chiếc bắt tay?

9. Trước khi vào trận nhẵn đá, những cầu thủ lần lượt hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, các trọng tài cũng lần lượt bắt tay nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu dòng bắt tay.

10. Có 9 dòng nhẫn hiệ tượng giống hệt nhau, trong những số đó có 8 cái nặng đều nhau và 1 loại nặng hơn một chút. Làm nắm nào để kiếm được chiếc nhẫn nặng nề hơn bởi một cái cân đĩa còn chỉ với 2 lần cân?

11. Bao gồm 5 áo quan đựng xà phòng, trong đó có một áo quan mà từng gói bị thiếu 10g. Làm cố kỉnh nào chỉ dùng mẫu cân đồng hồ (cân đơn) và với một lần cân nặng để phát hiện tại ra quan tài xà chống bị thiếu. (đánh số thiết bị tự và mang ra ở mỗi áo quan số gói theo thứ tự của hòm-> cân nặng và căn cứ vào cân nặng xà chống thiếu để phát hiện tại ra hòm xà phòng thiếu.

12. An gồm 3 mảnh giấy. Tự 3 miếng giấy này, An kéo ra một số mảnh rồi xé từng mảnh kia thành 3 miếng nhỏ. Trong số các mảnh giành được An lại lôi ra một số miếng rồi lại xé mỗi miếng thành 3 mảnh nhỏ tuổi hơn. Cứ có tác dụng như vậy sau cuối An đếm được toàn bộ 102 miếng giấy to nhỏ. Hỏi An đã đếm đúng tốt sai?

Chuyên đề 11: Các bài toán về cân - đong - đo

*- một tờ vải nhiều năm 2m 4dm. Mong mỏi cắt rước 6dm vải vóc mà không có thước đo thì làm cố gắng nào để giảm cho đúng?

- gồm một sợi dây tương đối dài 3m 2dm. ước ao cắt đem một đoạn dài 6dm mà không có thước đo thì làm cụ nào để cắt cho đúng?

- có một sợi dây tương đối dài 3m 6dm. Mong cắt lấy một đoạn lâu năm 9dm mà không có thước đo thì làm nạm nào để cắt cho đúng?

- gồm một sợi dây rất dài 1m 2dm. Không có thước đo, làm cố nào để giảm ra một đoạn nhiều năm 4dm 5cm?

- Bình có một sợi dây khá dài 1m 2dm, Bình mong muốn cắt ra một đoạn dây tương đối dài 4dm5cm nhưng không tồn tại thước đo yêu cầu không cắt được. Em hãy nghĩ phương pháp giúp Bình.

*- tất cả 4 kg gạo cùng một cân hai đĩa, không tồn tại quả cân. Muốn lấy ra 1kg gạo thì bắt buộc làm như thế nào?

- bao gồm 5 kg gạo, một quả cân nặng 1kg và một cân hai đĩa. Muốn mang ra 1kg gạo bởi một lần cân nặng thì đề xuất làm như thế nào?

Có một cân hai đĩa cùng một quả cân nặng 1kg, một quả cân nặng 2kg. Làm cố nào nhằm qua nhị lần cân kéo ra được 9kg gạo?

Các chăm đề tu dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn Toán bao gồm 11 chuyên đề cho những em học sinh nắm được những dạng Toán giữa trung tâm ôn thi học sinh xuất sắc môn Toán lớp 4. Những em xem và download về cụ thể toàn cỗ tài liệu. Những thầy cô tìm hiểu thêm tài liệu để mang ra các bài ôn tập lớp 4 cho những em học sinh.