Sách giáo khoa cùng Sách bài xích tập Toán 12 theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông mới

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm được soạn bởi team tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng công ty biên kiêm chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn tô Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. Nội dung kiến thức trình diễn dưới đây:

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1) (Cánh Diều)

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 2) (Cánh Diều)

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.

Bạn đang xem: Sách toán 12 kết nối tri thức

Bài 1. Tính đối kháng điệu của hàm số.Bài 2. Giá bán trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số.Bài 3. Đường tiệm cận của đồ dùng thị hàm số.Bài 4. điều tra khảo sát sự biến hóa thiên và vẽ đồ thị của hàm số.Bài tập cuối chương I.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.Chủ đề 1. Một vài vấn đề về thuế.

CHƯƠNG II. TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ trong KHÔNG GIAN.Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ trong ko gian.Bài 2. Toạ độ của vectơ.Bài 3. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ.Bài tập cuối chương II.

CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN mang đến MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.Bài 1. Khoảng tầm biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu mã số liệu ghép nhóm.Bài 2. Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu mã số liệu ghép nhóm.Bài tập cuối chương III.

CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN.Bài 1. Nguyên hàm.Bài 2. Nguyên hàm của một vài hàm số sơ cấp.Bài 3. Tích phân.Bài 4. Ứng dụng hình học của tích phân.Bài tập cuối chương IV.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.Chủ đề 2. Thực hành tạo đồng hồ đeo tay Mặt Trời.

CHƯƠNG V. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU vào KHÔNG GIAN.Bài 1. Phương trình khía cạnh phẳng.Bài 2. Phương trình con đường thẳng.Bài 3. Phương trình khía cạnh cầu.Bài tập cuối chương V.

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức 11 toán 11, tổng hợp kiến thức toán kì 2 lớp 11

Bài 1. Tỷ lệ có điều kiện.Bài 2. Công thức xác suất toàn phần. Công thức Bayes.Bài tập cuối chương VI.

Khoá học tập Toán 10 theo công tác SGK mới

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

EOsn
YEcj
B.png" alt="*">