Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến hypebol tất cả phương trình bao gồm tắc (fracx^29 - fracy^27 = 1)

Tính bán kính qua tiêu của điểm M ở trong hypebol, biết điểm M bao gồm hoành độ bởi 12.

Bạn đang xem: Toán 10 3.8


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Cho hypebol (fracx^2a^2 - fracy^2b^2 = 1)

 (c = sqrt a^2 + b^2 )

Bán kính qua tiêu của M (x; y): (MF_1 = left| a + fraccax ight|,;MF_2 = left| a - fraccax ight|.)


Ta có phương trình chính tắc của hypebol là: (fracx^29 - fracy^27 = 1).

( Rightarrow a = 3,b = sqrt 7 ,c = sqrt a^2 + b^2 = 4)

Bán kính qua tiêu của M (12; y):

(MF_1 = left| 3 + frac43.12 ight| = 19,;MF_2 = left| 3 - frac43.12 ight| = 13.)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

2k8 tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

*


Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Một tàu đánh cá khởi nguồn từ cảng A, đi theo hướng S70E với tốc độ 70 km/h. Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng cần tàu trôi từ bỏ do theo phía nam với tốc độ 8 km/h. Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một trong những hòn đảo.a) Tính khoảng cách từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu.b) Xác lý thuyết từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu.


Tổng hợp đề thi học tập kì 2 lớp 10 toàn bộ các môn - kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


Một tàu đánh cá khởi đầu từ cảng A, đi theo phía (S70^oE) với tốc độ 70 km/h. Đi được 90 phút thì hộp động cơ của tàu bị hỏng cần tàu trôi từ do theo hướng nam với tốc độ 8 km/h. Sau 2 giờ kể từ lúc động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

a) Tính khoảng cách từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu.

b) Xác triết lý từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu.


LG a

Tính khoảng cách từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu

Phương pháp giải:

Bước 1: Vẽ hình tế bào tả lối đi từ cảng A, mang đến nơi mà hộp động cơ hỏng (kí hiệu là B) và quần đảo (kí hiệu là C) chỗ tàu neo đậu.

*

Bước 2: Tính góc (widehat ABC), quãng con đường tàu đi được sau 90 phút () và quãng con đường tàu trôi tự do thoải mái ().

Xem thêm: Giải Bài 15 Trang 11 Toán 9 Tập 1, Bài 15 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 11

Bước 3: Tính khoảng cách từ cảng tới nơi tàu neo đậu (đoạn AC) bằng phương pháp áp dụng định lí cosin trên đỉnh B.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có sơ đồ lối đi như sau:

 

*

Trong đó: B là nơi bộ động cơ bị hỏng, C là ví trí neo đậu của tàu bên trên hòn đảo.

Khoảng biện pháp từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu là đoạn AC.

 Quãng đường tàu đi được sau 90 phút tốt 1,5 tiếng (ngay trước khi hỏng động cơ) là:

70.1,5 = 105 (km) xuất xắc AB = 105.

Sau 2 giờ tàu trôi tự do thoải mái từ B cho C với vận tốc 8km/h , suy ra BC= 8.2 = 16 (km).

Ban đầu tàu dịch rời theo phía (S70^oE) yêu cầu (widehat BAS = 70^o). Sau khoản thời gian động cơ bị hỏng, tàu trôi theo hướng Nam vì thế BC tuy nhiên song với AS.

( Rightarrow widehat ABC = 180^o - widehat BAS = 110^o)

Áp dụng định lí cosin mang lại tam giác ABC ta có:

(AC^2 = BC^2 + AB^2 - 2.AC.BC.cos B)

(eginarrayl Rightarrow AC^2 = 16^2 + 105^2 - 2.16.105.cos 110^o approx 12430\ Rightarrow AC approx 111,5.endarray)

Vậy khoảng cách từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu là khoảng chừng 111,5 km.


LG b

b) Xác kim chỉ nan từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu.

Lời giải đưa ra tiết:

Theo sơ đồ, phía từ cảng A tới hòn đảo nơi tàu neo đậu là (Salpha ^oE) với (alpha ^o = widehat CAS).

Do BC // AS buộc phải (widehat CAS= widehat ACB)

Áp dụng định lí sin mang lại tam giác ABC ta có:

(fracBCsin A = fracACsin B = fracABsin C)( Rightarrow sin C = fracAB.sin BAC)

Mà (widehat B = 110^o); (AC approx 111,5); AB = 105.

(eginarrayl Rightarrow sin C= frac105.sin 110^o111,5 approx 0,885\ Rightarrow widehat C approx 62^o(do;widehat C