Cho tam giác (ABC). Bên trên tia đối của tia (AB) đem một điểm (D) sao cho (AD = AC). Vẽ đường tròn trung tâm (O) nước ngoài tiếp tam giác (DBC). Trường đoản cú (O) theo thứ tự hạ các đường vuông góc (OH), (OK) với (BC) và (BD) ((H in BC, K in BD)).

Bạn đang xem: Bài 12 toán lớp 9 tập 2

a) minh chứng rằng (OH > OK).

b) đối chiếu hai cung bé dại (overparenBD) cùng (overparenBC).


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) áp dụng định lý: "Tổng nhì cạnh trong một tam giác luôn to hơn cạnh còn lại"

So sánh khoảng cách từ trọng tâm đến dây cung:

Trong một đường tròn:

- Dây cung nào lớn hơn nữa thì gần trọng điểm hơn

- Dây cung nào sát tâm hơn thế thì lớn hơn.

b) Sử dụng: Định lý liên hệ giữa cung cùng dây: "Với hai cung nhỏ trong một con đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

- Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.

- Dây to hơn căng cung phệ hơn.


 

*
 

a) vào (∆ABC), tất cả (BC OK) ( Dây lớn hơn thì gần trung khu hơn)

b) Ta tất cả (BC


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện Loigiaihay.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gởi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Tài liệu tóm tắt kim chỉ nan giải hệ phương trình bằng phương thức thế và gợi ý giải bài xích 12,13,14,15,16,17,18,19 trang 15,16 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho chúng ta học sinh lớp 9, giúp chúng ta ôn tập và cải thiện kỹ năng giải bài tập môn Toán. Mời những em cùng tham khảo.


*

Mời các em học sinh cùng tìm hiểu thêm đoạn trích “Hướng dẫn giải bài bác 12,13,14,15,16,17,18,19 trang 15,16 SGK Toán 9 tập 2: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế” sau đây để nắm vững nội dung hơn. Xung quanh ra, những em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài xích 4,5,6,7,8,9,10,11 trang 11,12 SGK Toán 9 tập 2"

Đáp án và gợi ý giải bài bác tập vào SGK Toán 9 tập 2 bài: Giải hệ phương trình bằng phương thức thế trang 15,16.

Bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức thế:Đáp án và trả lời giải bài 12:

a) từ bỏ x – y = 3 ⇒ x = 3 + y.

Thay x = 3 + y vào phương trình 3x – 4y = 2.

Ta được 3(3 + y) – 4y = 2 ⇔ 9 + 3y – 4y = 2.

⇔ -y = -7 ⇔ y = 7

Thay y = 7 vào x = 3 + y ta được x = 3 + 7 = 10.

Vậy hệ phương trình có nghiệm (10; 7).

b) từ bỏ 4x + y = 2 ⇒ y = 2 – 4x.

Thay y = 2 – 4x vào phương trình 7x – 3y = 5.

Ta được 7x – 3(2 – 4x) = 5 ⇔ 7x – 6 + 12x = 5.

⇔ 19x = 11 ⇔ x =11/19

Thay x =11/19 vào y = 2 – 4x ta được y = 2 – 4.11/19= 2 – 44/19= -6/19

Hệ phương trình gồm nghiệm (11/9; -6/19)

c) trường đoản cú x + 3y = -2 ⇒ x = -2 – 3y.

Thay vào 5x – 4y = 11 ta được 5(-2 – 3y) – 4y = 11

⇔ -10 – 15y – 4y = 11

⇔ -19y = 21 ⇔ y = -21/19

Nên x = -2 -3(-21/19) = -2 + 63/19 = 25/19

Vậy hệ phương trình có nghiệm (25/19; – 21/19)

Bài 13 trang 15 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

Giải các hệ phương trình sau bằng phương thức thế:

*

Đáp án và trả lời giải bài 13:

*

Từ phương trình (1) ⇒ 2y = 3x -11 ⇔

Thế (3) vào y trong phương trình (2):

⇔ 8x -15x + 55 = 6 (Quy đồng mẫu mã số 2 vế)

⇔ -7x = -49 ⇔ x = 7.

Xem thêm: Giải Toán 10 4.17 - Giải Toán 10 Trang 65 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

Thế x = 7 vào (3) ta được

⇔ y = 5. Nghiệm của hệ phương trình đã cho rằng (7; 5)

*

Từ phương trình (1) ⇒

*

Thế (3) vào x vào phương trình (2):

*

⇔ 10y + 30 – 24y = 9 (Quy đồng chủng loại số 2 vế)

⇔ -14y = -21 ⇔ y =3/2

Thế y = 3/2 vào (3) ta được

*

Vậy hệ phương trình tất cả nghiệm (3;3/2).

Bài 14 trang 15 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

Giải các hệ phương trình bằng phương thức thế:

*
Đáp án và gợi ý giải bài 14:

a) từ bỏ phương trình trước tiên ta có x = -y√5.

Thế vào x vào phương trình sản phẩm hai ta được:

-y√5.√5+ 3y = 1 – √5

⇔ -2y = 1 – √5

*

Từ đó:

*

Vậy hệ phương trình có nghiệm: (x, y) =

b) từ phương trình sản phẩm hai ta gồm y = 4 – 2√3- 4x.

Thế vào y vào phương trình lắp thêm hai được

(2 -√3 )x – 3(4 – 2√3- 4x) = 2 + 5√3⇔ (14 – √3 )x = 14 – √3⇔ x = 1

Từ kia y = 4 – 2√3- 4 . 1 = -2√3

Vậy hệ phương trình có nghiệm:(x; y) = (1; -2√3)

Bài 15 trang 15 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

Giải hệ phương trình

trong từng trường đúng theo sau:

a) a = -1; b) a = 0; c) a = 1.

Đáp án và lý giải giải bài bác 15:

a) lúc a = -1, ta bao gồm hệ phương trình

*

Hệ phương trình vô nghiệm.

b) lúc a = 0, ta tất cả hệ

Từ phương trình đầu tiên ta có x = 1 – 3y.

Thế vào x trong phương trình thiết bị hai, được:

1 – 3y + 6y = 0 ⇔ 3y = -1 ⇔ y = -1/3

Từ kia x = 1 – 3(-1/3) = 2

Hệ phương trình bao gồm nghiệm (x; y) = (2; -1/3).

c) lúc a = 1, ta bao gồm hệ

*

Hệ phương trình gồm vô số nghiệm.

Bài 16 trang 16 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

*

Đáp án và trả lời giải bài xích 16:

a)

*

Từ phương trình (1) ⇔ y = 3x – 5 (3)

Thế (3) vào y vào phương trình (2): 5x + 2(3x – 5) = 23

⇔ 5x + 6x – 10 = 23 ⇔ 11x = 33 ⇔x = 3

Thay x = 3 vào (3) ta có y = 3.3 – 5 = 4.

Vậy hệ có nghiệm (x; y) = (3; 4).

b)

*

Từ phương trình (2) ⇔ 2x – y = -8 ⇔ y = 2x + 8 (3)

Thế (3) vào y trong phương trình (1): 3x + 5(2x + 8) = 1

⇔ 3x + 10x + 40 = 1 ⇔ 13x = -39

⇔ x = -3

Thay x = 3 vào (3) ta có y = 2(-3) + 8 = 2.

Vậy hệ bao gồm nghiệm (x; y) = (-3; 2).

c)

*

Phương trình (1) ⇔ x = 2/3y (3)

Thế (3) vào x trong phương trình (2): 2/3y + y = 10 ⇔ 5/3y = 10

⇔ y = 6.

Thay y = 6 vào (3) ta bao gồm x = 2/3. 6 = 4

Vậy nghiệm của hệ là (x; y) = (4; 6).

Bài 17 trang 16 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

*
Đáp án và chỉ dẫn giải bài 17:

a)

*

Từ phương trình (2) ⇔ x = √2 – y√3 (3)

Thế (3) vào (1): ( √2 – y√3)√2 – y√3 = 1

⇔ √3y(√2 + 1) = 1 ⇔

*

Từ đó

*
Vậy gồm nghiệm

*
b)

*

Từ phương trình (2) ⇔ y = 1 – √10 – x√2 (3)

Thế (3) vào (1): x – 2√2(1 – √10 – x√2) = √5

⇔ 5x = 2√2 – 3√5 ⇔

*

Từ đó

*

Vậy hệ có nghiệm

*
c)

*

Từ phương trình (2) ⇔ x = 1 – (√2 + 1)y (3)

Thế (3) vào (1): (√2 – 1)<1 – (√2 + 1)y> – y = √2 ⇔ -2y = 1 ⇔ y = -1/2

Từ kia x = 1 – (√2 + 1)(-1/2) = (3+ √2)/2

Vậy hệ tất cả nghiệm (x; y) = ( (3+ √2)/2; -1/2)

Bài 18 trang 16 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

a) xác định các hệ số a cùng b, hiểu được hệ phương trình

Có nghiệm là (1; -2)

b) Cũng hỏi như vậy, giả dụ hệ phương trình có nghiệm là (√2 – 1; √2).

Đáp án cùng hướng dãn giải bài bác 18:

a) Hệ phương trình có nghiệm là (1; -2) tức là xảy ra

*

b) Hệ phương trình tất cả nghiệm là (√2 – 1; √2),

*

Bài 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2 – Phần Đại số

Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết mang lại đa thức x – a khi và chỉ khi P(a) = 0.

Hãy tìm các giá trị của m cùng n sao cho đa thức sau đồng thời phân tách hết mang lại x + 1 và x – 3:

P(x) = mx3 + (m – 2)x2 – (3n – 5)x – 4n.

Đáp án cùng hướng dãn giải bài bác 19:

P(x) phân tách hết mang lại x + 1 ⇔ P(-1) = -m + (m – 2) + (3n – 5) – 4n = 0 giỏi -7 -n = 0 (1)

P(x) phân tách hết cho x – 3 ⇔ P(3) = 27m + 9(m – 2) – 3(3n – 5) – 4n = 0 tốt 36m -13m = 3 (2)

Từ (1) và (2), ta bao gồm hệ phương trình ẩn m cùng n.

*

Để tiện xem thêm “Hướng dẫn giải bài xích 12,13,14,15,16,17,18,19 trang 15,16 SGK Toán 9 tập 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế”, những em có thể đăng nhập thông tin tài khoản trên trang toancapba.com để cài về máy. ở kề bên đó, các em hoàn toàn có thể xem phương pháp giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 19,20 SGK Toán 9 tập 2"