- Để giải những phương trình gửi được về (ax + b = 0) ta thường thay đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu mã hai vế phương trình với khử mẫu.

Bạn đang xem: Bài 12 toán lớp 8 tập 2

+ tiến hành phép tính để quăng quật dấu ngoặc và đưa vế các hạng tử để lấy phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ tìm kiếm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải chi tiết:

( dfrac5x-23=dfrac5-3x2) 

( Leftrightarrow dfrac2left( 5x - 2 ight)6 = dfrac3left( 5 - 3x ight)6)

(⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x))

(⇔ 10x - 4 = 15 - 9x) 

(⇔ 10x + 9x = 15 + 4)

(⇔ 19x = 19)

( Leftrightarrow x = 19:19)

(⇔ x = 1)

Vậy phương trình tất cả nghiệm duy nhất (x = 1).


LG b.

( dfrac10x+312=1+dfrac6+8x9)

Phương pháp giải:

- Để giải các phương trình chuyển được về (ax + b = 0) ta thường biến hóa phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế phương trình và khử mẫu.

+ triển khai phép tính để quăng quật dấu ngoặc và gửi vế những hạng tử để đưa phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ kiếm tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải đưa ra tiết:

( dfrac10x+312=1+dfrac6+8x9) 

(⇔ dfrac3(10x+3)36=dfrac3636 + dfrac4(6 + 8x)36)

(⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x)

(⇔ 30x - 32x = 60 - 9)

(⇔ -2x = 51)

(⇔ x = dfrac-512) 

(Leftrightarrow x= -25,5)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm nhất (x = -25,5).


LG c.

 ( dfrac7x-16 + 2x = dfrac16 - x5); 

Phương pháp giải:

- Để giải những phương trình đưa được về (ax + b = 0) ta thường đổi khác phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu mã hai vế phương trình với khử mẫu.

+ triển khai phép tính để quăng quật dấu ngoặc và chuyển vế những hạng tử để mang phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ kiếm tìm nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải chi tiết:

( dfrac7x-16 + 2x = dfrac16 - x5) 

( Leftrightarrow dfrac5.left( 7x - 1 ight)30 + dfrac30.2x30 = dfrac6.left( 16 - x ight)30)

( Leftrightarrow 5.left( 7x - 1 ight) + 60x = 6left( 16 - x ight))

( Leftrightarrow 35x - 5 + 60x = 96 - 6x)

(⇔ 95x -5 = 96 - 6x)

(⇔ 95x + 6x = 96 + 5)

(⇔ 101x = 101)

( Leftrightarrow x = 101:101)

(⇔ x = 1)

Vậy phương trình tất cả nghiệm tuyệt nhất (x = 1).


LG d.

(4(0,5 - 1,5x) = -dfrac5x-63)

Phương pháp giải:

- Để giải những phương trình đưa được về (ax + b = 0) ta thường chuyển đổi phương trình như sau:

+ Quy đồng mẫu hai vế phương trình với khử mẫu.

Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 2 Kết Nối Tri Thức, Toán Học Lớp 10

+ tiến hành phép tính để vứt dấu ngoặc và gửi vế những hạng tử để lấy phương trình về dạng (ax + b=0) hoặc (ax=-b).

+ search nghiệm của phương trình dạng (ax+b=0)

Lời giải bỏ ra tiết:

(4(0,5 - 1,5x) = -dfrac5x-63) 

 (⇔ 2 - 6x = -dfrac5x-63)

( Leftrightarrow dfrac3left( 2 - 6x ight)3 = - dfrac5x - 63)

(⇔ 3(2 - 6x)= - (5x-6))

( ⇔ 6 - 18x = -5x + 6)

( ⇔ -18x + 5x = 6-6)

( ⇔ -13x = 0)

( Leftrightarrow x = 0:( - 13))

( ⇔ x = 0)

Vậy phương trình có nghiệm độc nhất (x = 0.)

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 444 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group dành cho 2K10 phân tách Sẻ, Trao Đổi tư liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Biết rằng trong 500 g dung dịch nước muối đựng 150 g muối hạt nguyên chất. Hỏi rất cần được thêm vào hỗn hợp đó từng nào gam nước để dung dịch đó bao gồm nồng độ là (20% )?


Tổng phù hợp đề thi học tập kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Chân trời sáng sủa tạo

Toán - Văn - Anh - khoa học tự nhiên


Đề bài

Biết rằng trong 500 g hỗn hợp nước muối chứa 150 g muối bột nguyên chất. Hỏi cần phải thêm vào dung dịch đó bao nhiêu gam nước nhằm dung dịch đó bao gồm nồng độ là (20\% )?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình ta thực hiện 3 cách sau:

Bước 1: Lập phương trình

- lựa chọn ẩn số cùng đặt điều kiện tương thích cho ẩn số.

- Biểu diễn những đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn với theo những đại lượng vẫn biết.

- Lập phương trình biểu diễn quan hệ giữa những đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời

- soát sổ xem trong các nghiệm của phương trình , nghiệm nào vừa lòng điều kiện của ẩn, nghiệm như thế nào không.

- Kết luận.

Chú ý: vào dung dịch, nồng độ tỷ lệ được tính theo công thức:

(C\% = fracm_ctm_dd) trong đó, (m_ct) là khối lượng chất tan cùng (m_dd) là cân nặng dung dịch.


Lời giải bỏ ra tiết


Gọi số gam nước phải thêm vào sẽ được dung dịch muối tất cả nồng độ (20\% ) là (x) (gam). Điều khiếu nại (x > 0).

Vì thuở đầu dung dịch có cân nặng 500 g nên lúc thêm (x) g nước vào hỗn hợp thì được dung dịch mới tất cả nồng độ mới là (x + 500) g.

Vì độ đậm đặc dung dịch mới là (20\% ) đề nghị ta gồm phương trình:

(frac150x + 500.100 = 20)

(frac150x + 500 = 20:100)

(frac150x + 500 = 0,2)

(150 = 0,2left( x + 500 ight))

(150 = 0,2x + 100)

(0,2x = 150 - 100)

(0,2x = 50)

(x = 50:0,2)

(x = 250) (thảo mãn điều kiện)

Vậy buộc phải thêm 250 gam nước vào dung dịch ban sơ để được dung dịch mới có nồng độ là (20\% ).


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Chân trời trí tuệ sáng tạo - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group giành riêng cho 2K10 phân chia Sẻ, Trao Đổi tài liệu Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý cho toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*
*


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.