Nâng cấp cho gói Pro để những hiểu biết website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file rất nhanh không chờ đợi.

Bạn đang xem: Bài 12 lớp 6 toán


Toán lớp 6 bài xích 12 Bội chung, bội chung nhỏ dại nhất liên kết tri thức bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong ngôn từ chương trình học tập Toán 6 sách mới, giúp những em học viên ôn tập, củng nuốm kiến thức, rèn luyện Giải Toán 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống.


Bài 12 Bội chung, bội chung nhỏ nhất

1. Bội thông thường và bội chung nhỏ tuổi nhất2. Bí quyết tìm bội chung nhỏ tuổi nhất3. Quy đồng mẫu các phân số4. Giải Toán lớp 6 Kết nối học thức trang 53

1. Bội bình thường và bội chung bé dại nhất

Hoạt rượu cồn 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tìm những tập hợp B(6), B(9).

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

+) Nhân thứu tự 6 với những số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;… ta được: 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54;…

Do đó: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42, 48; 54, ...

+) Nhân lần lượt 9 với các số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;… ta được: 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, …

Do đó: B(9) = 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, ...

Hoạt hễ 2 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT


Gọi BC(6, 9) là tập hợp các số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9. Hãy viết tập BC(6, 9).

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Ta có: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42, 48; 54, ...

B(9) = 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, ...

Các số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9 là: 0; 18; 36; 54; ….

Do đó: BC(6; 9) = 0; 18; 36; 54, ....

Hoạt động 3 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Tìm số nhỏ nhất không giống 0 trong tập BC(6; 9).

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Ta có: BC(6; 9) = 0; 18; 36; 54, ...

Số nhỏ dại nhất khác 0 vào tập BC(6; 9) là 18.


Câu hỏi 1 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm BCNN(36, 9).

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Vì 36 ⁝ 9 đề xuất BCNN(36, 9) = 36.

Luyện tập 1 trang 50 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm bội chung bé dại nhất của:

a) 6 và 8;

b) 8; 9; 72.

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

a) Ta có: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48…

B(8) = 0; 16; 24; 32; 40; 48; 56;…

Các số 0; 24; 48; … vừa là bội của 6, vừa là bội của 8 nên

BC(6,8) = 0; 24; 48;….

Số nhỏ dại nhất khác 0 trong tập hợp những bội chung của 6 với 8 là 24 nên

BCNN(6, 8) = 24.

b) bởi vì 72 ⁝ 8 và 72 ⁝ 9 bắt buộc BCNN(8, 9, 72) = 72.

Vận dụng Toán lớp 6 trang 50 tập 1

Có hai chiếc máy A cùng B. Lịch bảo trì định kì so với máy A là 6 tháng và so với máy B là 9 tháng. Hai thiết bị vừa cùng được bảo dưỡng hồi tháng 5. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng nữa thì hai thiết bị lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng?

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Vì sau ít nhất một số trong những tháng nữa thì hai đồ vật lại được bảo trì trong và một tháng cần số tháng đề xuất tìm đó là BCNN(6; 9)

Ta có: B(6) = 0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48…

B(9) = 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63;…

Các số 0; 18; 36; 54; … vừa là bội của 6, vừa là bội của 9 nên

BC(6,9) = 0; 18; 36; 54;….

Số nhỏ tuổi nhất không giống 0 trong tập hợp những bội bình thường của 6 với 9 là 18 nên

BCNN(6, 9) = 18.

Tháng bảo dưỡng lần tiếp sau là mon 11 năm sau

Vậy sau tối thiểu 18 mon nữa thì hai sản phẩm công nghệ được bảo trì cùng một tháng.

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường bao gồm cục bộ lời giải của các bài tập Toán những năm học SGK tương tự như SBT, những em học sinh so sánh so sánh đáp án của từng bài bác tại đây.

2. Giải pháp tìm bội chung bé dại nhất

Câu hỏi 2 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm bội chung nhỏ dại nhất của 9 với 15, biết: 9 = 32 và 15 = 3.5.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Ta có: 9 = 32; 15 = 3.5.

+) vượt số nguyên tố phổ biến là 3 và riêng là 5.

+) Số mũ lớn nhất của 3 là 2, số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi kia BCNN(9, 15) =32. 5 = 45.

Câu hỏi 3 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1:

Biết bội chung nhỏ dại nhất của 8 với 6 là 24. Tìm những bội chung bé dại hơn 100 của 8 và 6.


Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

BC(8, 6) = B(24) =0; 24; 48; 72; 96; 120;...

Vậy những bội chung nhỏ tuổi hơn 100 của 8 với 6 là : 0; 24; 48; 72; 96.


Luyện tập 2 trang 52 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm bội chung bé dại nhất của 15 và 54. Từ đó, hãy tìm các bội chung bé dại hơn 1 000 của 15 với 54.

Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

+) so với 15 và 54 ra quá số nguyên tố: 15 = 3. 5 ; 54 = 2. 33

+) Ta thấy thừa số nguyên tố tầm thường là 3 cùng thừa số nguyên tố riêng là 2 với 5

+) Số mũ lớn số 1 của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 3 là 3, số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Khi đó: BCNN(15; 54) = 2.33.5 = 270

Do kia BC(15; 54) = B(270) = 0; 270; 540; 810; 1080; ... Bắt buộc bội chung nhỏ dại hơn 1000 của 15 với 54 là 0; 270; 540; 810.

Thử thách nhỏ trang 52 Toán lớp 6 Tập 1:

Lịch xuất bến của một vài xe buýt trên bến xe pháo Mỹ Đình (Hà Nội) được ghi ở bảng bên. Trả sử những xe buýt xuất bến cùng lúc vào 10 giờ 35 phút. Hỏi vào các thời điểm nào trong ngày (từ 10 tiếng 35 phút cho 22 giờ) những xe buýt này lại xuất bến cùng một lúc?

Bến xe pháo Mỹ Đình

Số xe

Thời gian


Xe 16

15 phút/chuyến

Xe 34

9 phút/chuyến

Xe 30

10 phút/chuyến


Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi

Ta có: 9 = 32 ; 10 = 2. 5 15 = 3.5.

Thừa số nguyên tố tầm thường là 3 với riêng là 2 và 5.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1, số mũ lớn số 1 của 3 là 2, số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Khi đó BCNN(9, 10, 15) = 2.32. 5 = 90.

Do kia cứ sau 90 phút thì cha xe lại xuất bến cùng một lúc.

Đổi 90 phút = 1 giờ đồng hồ 30 phút

Từ 10 giờ 35 phút thì sau 10 giờ đồng hồ 35 phút + 1 giờ nửa tiếng = 12 tiếng 05 phút các xe xuất bến và một lúc

Tương tự như vậy thì 10 giờ đồng hồ 35 phút mang lại 22 giờ các xe xuất bến và một lúc vào những giờ: 12 tiếng 05 phút; 13 tiếng 35 phút; 15 giờ 05 phút; 16 giờ đồng hồ 35 phút; 18 tiếng 05 phút; 19 giờ 35 phút; 21 giờ 05 phút.

3. Quy đồng mẫu những phân số

Câu hỏi 4 trang 52 Toán lớp 6 Tập 1:

Quy đồng mẫu hai phân số:

*
với
*
.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi


Ta có:
*
;
*

Thừa số nguyên tố chung là 3, vượt số yếu tố riêng là 5. Số mũ lớn số 1 của 3 là 2, của 5 là 1

*
yêu cầu ta lựa chọn mẫu số chung là 45.

*

*

Luyện tập 3 trang 53 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Tìm bội chung nhỏ tuổi hơn 200 của:

1) Quy đồng mẫu những phân số sau:


a.

*
cùng
*

b.

*
với
*


a.

*

b.

*


Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1.

a. Ta có:

*

Quy đồng mẫu mã số những phân số như sau:

*

b. Ta có:

*

Quy đồng mẫu mã số những phân số như sau:

*

2.

a. Ta có: 24 = 8 . 3

Quy đồng mẫu số các phân số như sau:

*

b. Ta có:

*

*

4. Giải Toán lớp 6 Kết nối học thức trang 53

Bài 2.36 trang 53 Toán lớp 6 tập 1

Tìm bội chung bé dại hơn 200 của

Nâng cấp gói Pro để hưởng thụ website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không đợi đợi.
Toán lớp 6 bài bác 12 Ước chung. Ước chung phệ nhất bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học bài xích 12 Toán 6 trang 38, 39 giúp những em học viên ôn tập, củng vậy kiến thức, rèn luyện Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

Xem thêm: Giải bài 6 trang 44 toán 12 (bài 5, giải bài 6 trang 44


>Toán lớp 6 chân trời trí tuệ sáng tạo bài 12

1. Ước chung2. Ước chung bự nhất3. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố4. Ứng dụng trong rút gọn gàng phân số5. Giải Toán 6 Chân trời sáng chế bài 12

Hoạt cồn khởi hễ trang 36 Toán lớp 6 Tập 1:

Làm gắng nào để tìm kiếm được số lớn nhất vừa là mong của 504, vừa là mong của 588?

Đáp án trả lời giải bỏ ra tiết

+ trước lúc học kiến thức Bài 12 này, ta vẫn giải quyết câu hỏi này bằng phương pháp đi tìm toàn bộ các mong của 504 cùng 588, kế tiếp chọn ra những số giống nhau trong các ước của hai số trên, số mập nhất trong đó là số đề xuất tìm.

+ Sau bài này ta đang biết được giải pháp làm đơn giản hơn như sau:

Cách làm cho như sau:

- Phân tích các số ra vượt số nguyên tố:

504 = 23.32.7

588 = 22.3.72

- Chọn những thừa số bình thường và số mũ bé dại nhất của nó kế tiếp nhân lại ta được: 22.3.7 = 84

- Vậy số lớn số 1 vừa là ước của 504 vừa là mong của 588 là 84.

Ta hotline 84 là mong chung lớn nhất của nhì số 504 cùng 588.

1. Ước chung


Khám phá 1 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1

a) Một nhóm học viên gồm 12 các bạn nam với 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu biện pháp chia nhóm, mỗi team từ 2 chúng ta trở lên sao cho số bạn nam ở mỗi nhóm bởi nhau, số nữ giới ở mỗi nhóm cũng bởi nhau.

b) Viết các tập hợp Ư(18), Ư(30). Liệt kê các thành phần chung của tập đúng theo này.

Đáp án lí giải giải đưa ra tiết

a)

Để chia nhóm học sinh thành những nhóm khác nhau mà mỗi nhóm gồm số bạn nam bởi nhau, số bạn gái bằng nhau thì số đội vừa đề nghị là ước của 12, vừa buộc phải là mong của 8.

Ta lấy 12 chia cho những số tự nhiên từ 1 mang lại 12, ta được Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Ta mang 8 chia cho những số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang lại 8, ta được: Ư(8) = 1; 2; 4; 8.

Vậy 12, 8 có cùng các ước là 1, 2, 4.

Do đó tất cả 3 giải pháp chia nhóm:

phương pháp 1: phân chia 1 nhóm có 12 nam cùng 8 nữ.

phương pháp 2: phân chia 2 nhóm, mỗi nhóm 6 nam, 4 nữ.

giải pháp 3: phân chia 4 nhóm, mỗi nhóm 3 nam, 2 nữ.

b) Ta đem 18 chia cho các số tự nhiên từ 1 đến 18 ta thấy 18 phân chia hết cho những số 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Khi đó Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Ta lấy 30 chia cho các số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho 30 ta thấy 30 phân tách hết cho những số 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Do kia Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Các bộ phận chung của nhì tập vừa lòng này là 1; 2; 3; 6.

Thực hành 1 trang 36 Toán lớp 6 tập 1

Các xác định sau đúng giỏi sai? vì sao?

a) 6 ∈ ƯC(24, 30);

b) 6 ∈ ƯC(28, 42);

c) 6 ∈ ƯC(18, 24, 42);

Đáp án hướng dẫn giải đưa ra tiết

a) Đúng

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

=> ƯC(24,30) = 1; 2; 3; 6.

b) Sai

Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

=> ƯC(28,42) = 1; 2; 7; 14.

c) Đúng

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

=> ƯC(18, 24, 42} = 1; 2; 3; 6.

Thực hành 2 trang 37 Toán lớp 6 tập 1

Tìm ước thông thường của:

a) 36 cùng 45;

b) 18, 36 với 45.

Đáp án giải đáp giải bỏ ra tiết

a) Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

=> ƯC (36; 45) = 1; 3; 9.

b) Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

=> ƯC(18, 36, 45) = 1; 3; 9.

2. Ước chung bự nhất

Khám phá 2 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1

Một đưa ra đội gồm 18 học sinh nam và 30 học viên nữ ao ước lập thành những đội tham gia hội diễn văn nghệ làm thế nào cho tiết mục của các đội không giống nhau và mỗi các bạn chỉ tham gia một đội, số nam trong những đội đều nhau và số nữ giới cũng vậy. Hoàn toàn có thể biểu diễn được rất nhiều nhất từng nào tiết mục văn nghệ?

Đáp án trả lời giải bỏ ra tiết

Số nam trong các đội đều bằng nhau và số phái nữ cũng bởi nhau, phải số nhóm nam (cũng là số nhóm nữ) là ước của 18 cùng 30, tức số đội là ước chung của 18 cùng 30.

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

ƯC(18; 30) = 1; 2; 3; 6

Số đội được chia yêu cầu là vừa là ước của 18 vừa là mong của 30 đề nghị số đội đề nghị thuộc vào tập ƯC(18;30)

Hơn nữa số đội được chia yêu cầu nhiều tuyệt nhất nên có thể chia chi đội kia thành 6 đội.

* Vậy: có thể biểu diễn được không ít nhất 6 tiết mục văn nghệ.

Thực hành 3 trang 37 Toán lớp 6 tập 1

Viết ƯC(24, 30) và từ đó chỉ ra ƯCLN(24, 30).

Đáp án hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

=> ƯC(24, 30) = 1; 2; 3; 6 => ƯCLN(24, 30) = 6.

3. Tìm cầu chung khủng nhất bằng phương pháp phân tích những số ra quá số nguyên tố

Thực hành 4 trang 38 Toán lớp 6 tập 1

Tìm ƯCLN (24, 60); ƯCLN (14, 33); ƯCLN (90,135, 270).

Đáp án lí giải giải chi tiết

24 = 2 . 2 . 2 . 3 = 23 . 360 = 2 . 2 . 3 . 5 = 22 . 3 . 5

=> ƯCLN (24, 60) = 22 . 3 = 12.

14 = 2 . 733 = 1 . 33

=> ƯCLN (14, 33) = 1

90 = 2 . 32 . 5135 = 33 . 5270 = 2 . 33 . 5

=> ƯCLN (90, 135, 270) = 32 . 5 = 45.

4. Ứng dụng trong rút gọn phân số

Thực hành 5 trang 38 Toán lớp 6 tập 1

Rút gọn các phân số sau:

*

Đáp án khuyên bảo giải đưa ra tiết

Ta có:

*

Vậy

*

Ta có:

*

Vậy

*


5. Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo bài 12

Bài 1 trang 38 Toán lớp 6 tập một chân trời sáng tạo

Trong các xác minh sau đây, khẳng định nào đúng, xác định nào sai?

a) ƯC (12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC (36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Hướng dẫn giải bài xích tập

a) Sai

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

=> ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Đúng.

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

Ư(48) = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48

=> ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.


a) Ta bao gồm ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập vừa lòng A các ước của 6. Nêu nhận xét về tập hợp ƯC (18, 30) với tập đúng theo A.

b) mang đến hai số a với b. Để search tập vừa lòng ƯC(a, b), ta có thể tìm tập hợp các ước của ƯCLN(a, b). Hãy kiếm tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp những ước bình thường của:

i. 24 với 40;

ii. 42 với 98;

iii. 180 và 234.

Hướng dẫn giải bài xích tập

a) A = 1; 2; 3; 6

* dìm xét: Ta thấy tập hòa hợp ƯC (18, 30) = 1; 2; 3; 6 đề xuất tập thích hợp ƯC (18, 30) như thể với tập đúng theo A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = 1; 2; 3; 4; 8.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = 1; 2; 7; 14.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.


Rút gọn những phân số sau:

*

Hướng dẫn giải bài xích tập

Ta có: ƯCLN (28, 42) = 14

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

*

Ta có: ƯCLN (288, 180) = 36

*

Trắc nghiệm Toán 6 CTST bài 12

------------------------------

Ngoài ra, các em học viên tham khảo chăm đề Toán 6 hay những dạng bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán 6 cùng với những dạng Đề thi học tập kì 1 lớp 6 cùng Đề thi học kì 2 lớp 6 theo chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng của bộ GD&ĐT ban hành. Vn
Doc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài bác tập Chương trình bắt đầu cho các bạn cùng tham khảo.