Tài
Liệu giúp cho bạn nắm được giải pháp làm và xem thêm đáp án bài xích 12 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Bạn đang xem: Bài 12 trang 15 sgk toán 9 tập 2


1. Đề bài bác 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 22. Giải bài bác 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 22.1. Phía dẫn biện pháp làm2.2. Đáp án đưa ra tiết
Những nội dung dưới đây không chỉ khiến cho bạn biết được bí quyết làm, tham khảo đáp án bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2 mà còn cung cấp bạn ôn tập để rứa vững các kiến thức chương 3 phần đại số Toán 9 đã được học trên lớp về giải hệ phương trình bằng cách thức thế.

Đề bài xích 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2

Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức thế:a) (left{eginmatrix x - y =3 và & \ 3x-4y=2 & & endmatrix ight.); b) (left{eginmatrix 7x - 3y =5 và & \ 4x+y=2 và & endmatrix ight.);c) (left{eginmatrix x +3y =-2 & & \ 5x-4y=11 & & endmatrix ight.)» bài tập trước: bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài xích 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm
a) Rút (x) trường đoản cú phương trình bên trên (x - y = 3) rồi cố vào phương trình còn lại. Giải hệ phương trình bắt đầu thu được ta kiếm được nghiệm (left( x;y ight))b) Rút (y) từ bỏ phương trình bên dưới (4x + y = 2) rồi vậy vào phương trình còn lại. Giải hệ phương trình mới thu được ta tìm được nghiệm (left( x;y ight))c) Rút (x) từ phương trình trên (x + 3y = - 2) rồi chũm vào phương trình còn lại. Giải hệ phương trình new thu được ta kiếm được nghiệm (left( x;y ight))
Đáp án chi tiết
Dưới đấy là các phương pháp giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và đối chiếu bài làm của mình:
a)Rút (x) trường đoản cú phương trình trên rồi nỗ lực vào phương trình bên dưới , ta được:(left{ matrix x - y = 3 hfill cr 3x - 4y = 2 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix x = 3 + y hfill cr 3left( 3 + y ight) - 4y = 2 hfill cr ight.)(Leftrightarrow left{ matrix x = 3 + y hfill cr 9 + 3y - 4y = 2 hfill cr ight.)( Leftrightarrow left{ matrix x = 3 + y hfill cr - y = 2 - 9 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix x = 3 + y hfill cr y = 7 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix x = 3 + 7 hfill cr y = 7 hfill cr ight.)(Leftrightarrow left{ matrix x = 10 hfill cr y = 7 hfill cr ight.)Vậy hệ vẫn cho gồm nghiệm là ((x;y)=(10; 7)).b) Rút (y) từ bỏ phương trình bên dưới rồi cụ vào phương trình trên, ta có:(left{ eginarrayl7x - 3y = 5\4x + y = 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl7x - 3y = 5\y = 2 - 4xendarray ight.)( Leftrightarrow left{ eginarrayly = 2 - 4x\7x - 3.left( 2 - 4x ight) = 5endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayly = 2 - 4x\7x - 6 + 12x = 5endarray ight.)
( Leftrightarrow left{ eginarrayly = 2 - 4x\7x + 12x = 5 + 6endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayly = 2 - 4x\19x = 11endarray ight.)( Leftrightarrow left{ eginarrayly = 2 - 4x\x = dfrac1119endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = dfrac1119\y = 2 - 4.dfrac1119endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx = dfrac1119\y = - dfrac619endarray ight.)Vậy hệ bao gồm nghiệm tuyệt nhất là (left(dfrac1119; dfrac-619 ight))c) Rút (x) từ bỏ phương trình bên trên rồi thế vào phương trình dưới, ta có:(left{ matrix x + 3y = - 2 hfill cr 5x - 4y = 11 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix x = - 2 - 3y hfill cr 5left( - 2 - 3y ight) - 4y = 11 hfill cr ight.)(Leftrightarrow left{ matrix x = - 2 - 3y hfill cr - 10 - 15y - 4y = 11 hfill cr ight.)(Leftrightarrow left{ matrix x = - 2 - 3y hfill cr - 15y - 4y = 11 + 10 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix x = - 2 - 3y hfill cr - 19y = 21 hfill cr ight.)
(Leftrightarrow left{ matrix x = - 2 - 3y hfill cr y = - dfrac 21 19 hfill cr ight.)(Leftrightarrow left{ matrix x = - 2 - 3. dfrac - 2119 hfill cr y = - dfrac2119 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrix x = dfrac2519 hfill cr y = - dfrac2119 hfill cr ight.)Vậy hệ bao gồm nghiệm tốt nhất là (left(dfrac2519; dfrac-2119 ight))» bài tiếp theo: bài 13 trang 15 SGK Toán 9 tập 2Trên đó là hướng dẫn cách làm và đáp án bài bác 12 trang 15 Toán đại số 9 tập 2. Những em cũng có thể tham khảo thêm các bài bác tập tại chuyên mục giải Toán 9 của doctailieu.com.

Xem thêm: Lớp 12 toán bài 1 - giải bài 1 trang 9 sgk giải tích 12


Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn chấp nhận Chính sách bảo mật thông tin và Điều khoản thực hiện của chúng tôi. Nếu phía trên không phải laptop của bạn, để bảo đảm an toàn an toàn, hãy sử dụng cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).


*

Thưởng th.3.2024

*

Xếp hạng


*

*

*
Nguyễn Phượng
12.Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức thế:a) (left{eginmatrix x - y =3 & & \ 3x-4y=2 & & endmatrix ight.); b) (left{eginmatrix 7x - 3y =5 và & \ 4x+y=2 & & endmatrix ight.); c) (left{eginmatrix x +3y =-2 & & \ 5x-4y=11 & & endmatrix ight.)Bài giải:a) trường đoản cú phương trình (x - y = 3 Rightarrow x = 3 + y).Thay (x = 3 + y) vào phương trình (3x - 4y = 2) ta được:(3(3 + y) - 4y = 2 ⇔ 9 + 3y - 4y = 2) (⇔ -y = -7 ⇔ y = 7)Thay (y = 7) vào (x = 3 + y) ta được (x = 3 + 7 = 10).Vậy hệ phương trình bao gồm nghiệm ((10; 7)).b) từ bỏ phương trình (4x + y = 2 Rightarrow y = 2 - 4x).Thay (y = 2 - 4x) vào phương trình ( 7x - 3y = 5) ta được:(7x - 3(2 - 4x) = 5 ⇔ 7x - 6 + 12x = 5) (⇔ 19x = 11 ⇔ x = frac1119)Thay (x = frac1119) vào (y = 2 - 4x) ta được (y = 2 - 4 . frac1119 = 2 - frac4419= -frac619)Hệ phương trình tất cả nghiệm ((frac1119); -(frac619))c) tự phương trình (x + 3y = -2 Rightarrow x = -2 - 3y).Thay (x=-2-3y) vào phương trình (5x - 4y = 11) ta được:(5(-2 - 3y) - 4y = 11⇔ -10 - 15y - 4y = 11) (⇔ -19y = 21 ⇔ y = -frac2119)Thay (y=-frac2119) vào (x=-2-3y) ta được (x = -2 -3(-frac2119) = -2 + frac6319 = frac2519)Vậy hệ phương trình có nghiệm ((frac2519); -(frac2119)).
Bạn đã đạt đến số lượng giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, chúng ta cũng có thể xem toàn cục nội dung vấn đáp
Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản toancapba.com.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat thẳng 1:1 với đội ngũ gia sư toancapba.com bằng cách Đăng ký tài khoản ngay bây chừ