01 Đề bài:

Bài tập 7.16.

Bạn đang xem: Toán 10 7.16

Trong phương diện phẳng tọa độ, mang đến tam giác ABC với A(6; -2), B(4; 2), C(5; -5). Viết phương trình mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.


Gọi con đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bao gồm tâm I(x; y)

Do I là trung ương đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC đề nghị I giải pháp đều 3 đỉnh A, B, C. Hay IA = IB = IC

$IA=sqrt(x-6)^2+(y+2)^2$,

$IB= sqrt(x-4)^2+(y-2)^2$,

$IC= sqrt(x-5)^2+(y+5)^2$

Vì IC = IA = IB, buộc phải ta có hệ phương trình:

$left{eginmatrix(x-6)^2+(y+2)^2=(x-4)^2+(y-2)^2\ (x-4)^2+(y-2)^2=(x-5)^2+(y+5)^2endmatrix ight.\Leftrightarrow left{eginmatrix-12x+36+4y+4=-8x+16-4y+4\ -8x+16-4y+4=-10x+25+10y+25endmatrix ight.$

$Leftrightarrow left{eginmatrixx=1\ y=-2endmatrix ight.$

$Rightarrow$ Đường tròn tất cả tâm I(1; -2)

Tính IA = $sqrt(1-6)^2+(-2+2)^2$ = 5

Vậy phương trình đường tròn là: (x -1)2+ (y+2)2= 25.


Xem toàn bộ: Giải bài xích 21 Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ


Trắc nghiệm Toán 10 kết nối bài 21 Đường tròn trong khía cạnh phẳng tọa độ

Giải những bài bác tập khác


Bình luận


Giải bài tập hồ hết môn khác


Giải SGK 10 Kết nối học thức
Soạn văn 10 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 2 liên kết tri thức
Văn mẫu mã 10 liên kết tri thức
Giải toán 10 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải thiết bị lí 10 kết nối tri thức
Giải hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học 10 kết nối tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng 10 kết nối tri thức
Giải Tin học 10 kết nối tri thức
Giải Âm nhạc 10 liên kết tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục kinh tế điều khoản 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng an toàn 10 kết nối tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải thiết kế công nghệ 10 liên kết tri thức
Giải technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục thể chất 10 kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Văn chủng loại 10 chân trời sáng tạo
Giải toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 10 tập một chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải trang bị lí 10 chân trời sáng tạo
Giải chất hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học 10 chân trời sáng tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Tin học 10 chân trời sáng tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục đào tạo kinh tế quy định 10 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo bạn dạng 1
Giải vận động trải nghiệm, phía nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo bạn dạng 2
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng bình yên 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế công nghệ 10 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ trồng trọt 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Văn chủng loại 10 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải thiết bị lí 10 cánh diều
Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học tập 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc 10 cánh diều
Giải Tin học 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục kinh tế quy định 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng bình yên 10 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế technology 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục thể chất 10 cánh diều
Giải tiếng Anh 10 Explore new worlds
Giải SBT lớp 10 kết nối học thức
Giải SBT ngữ văn 10 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT toán 10 liên kết tri thức
Giải SBT toán 10 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải SBT sinh học 10 liên kết tri thức
Giải SBT vật dụng lí 10 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử 10 kết nối tri thức
Giải SBT địa lí 10 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 10 liên kết tri thức
Giải SBT giáo dục và đào tạo kinh tế luật pháp 10 kết nối tri thức
Giải SBT giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh 10 kết nối tri thức
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 liên kết tri thức
Giải SBT giờ Anh 10 Global success
Giải SBT lớp 10 chân trời sáng chế
Giải SBT ngữ văn 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT toán 10 tập một chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT hóa học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT sinh học tập 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT đồ lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải SBT giáo dục kinh tế lao lý 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT giáo dục đào tạo quốc phòng và bình an 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 10 chân trời sáng tạo bạn dạng 1
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng tạo phiên bản 2
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 10 Friends Global
Giải SBT lớp 10 Cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT toán 10 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 1 cánh diều
Giải SBT toán 10 tập 2 cánh diều
Giải SBT hóa học 10 cánh diều
Giải SBT sinh học 10 cánh diều
Giải SBT trang bị lí 10 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc 10 cánh diều
Giải SBT địa lí 10 cánh diều
Giải SBT tin học tập 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục đào tạo kinh tế lao lý 10 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải SBT giáo dục quốc phòng và an ninh 10 cánh diều
Giải SBT tiếng Anh 10 Explore new world
Giải chăm đề học tập 10 Kết nối trí thức
Giải chuyên đề toán 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề ngữ văn 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề vật lí 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải chuyên đề sinh học tập 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề lịch sử 10 kết nối tri thức
Giải chăm đề địa lí 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải siêng đề thiết kế công nghệ 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề giáo dục kinh tế tài chính và lao lý 10 liên kết tri thức
Giải chăm đề tin học 10 theo lý thuyết tin học ứng dụng liên kết tri thức
Giải chăm đề tin học 10 theo triết lý khoa học máy tính xách tay kết nối tri thức
Giải chăm đề mĩ thuật 10 liên kết tri thức
Giải siêng đề học tập 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo
Giải siêng đề toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyên đề ngữ văn 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyên đề thiết bị lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải siêng đề hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề sinh học 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyên đề địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề lịch sử 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyên đề giáo dục kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo
Giải siêng đề music 10 chân trời sáng tạo
Giải chuyên đề học tập 10 Cánh diều
Giải chăm đề toán 10 cánh diều
Giải chuyên đề ngữ văn 10 cánh diều
Giải chuyên đề đồ gia dụng lí 10 cánh diều
Giải siêng đề chất hóa học 10 cánh diều
Giải siêng đề sinh học tập 10 cánh diều
Giải chuyên đề địa lí 10 cánh diều
Giải siêng đề lịch sử vẻ vang 10 cánh diều
Giải chăm đề công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải chăm đề thiết kế technology 10 cánh diều
Giải chăm đề giáo dục tài chính và điều khoản 10 cánh diều
Giải chuyên đề tin học 10 theo kim chỉ nan tin học áp dụng cánh diều
Giải siêng đề tin học tập 10 theo lý thuyết khoa học máy tính xách tay cánh diều
Giải siêng đề âm thanh 10 cánh diều
Trắc nghiệm 10 Kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm thứ lí 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm hóa học 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm sinh học tập 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 10 trồng trọt kết nối
Trắc nghiệm công nghệ 10 xây dựng kết nối
Trắc nghiệm kinh tế và quy định 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm quốc phòng bình an 10 liên kết tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm phía nghiệp 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm 10 Chân trời sáng chế
Trắc nghiệm toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hóa học 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm sinh học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm kinh tế và quy định 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm 10 Cánh diều
Trắc nghiệm toán 10 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 10 cánh diều
Trắc nghiệm đồ vật lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm hóa học 10 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học tập 10 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 10 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 10 trồng trọt cánh diều
Trắc nghiệm technology 10 thi công cánh diều
Trắc nghiệm kinh tế và điều khoản 10 cánh diều
Trắc nghiệm quốc phòng an toàn 10 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm phía nghiệp 10 cánh diều
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án trang bị lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử vẻ vang 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án giờ đồng hồ Anh 10
Giáo án công nghệ 10
Giáo án tin học 10
*

Kết nối:

Trong phương diện phẳng toạ độ đến tam giác ABC, với A(6; –2); B(4; 2), C(5; –5). Viết phương trình con đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Giải Toán 10 Vnen - Giải Sgk Toán Lớp 10 Chi Tiết Và Dễ Hiểu


Lời giải

Gọi I(x; y) là tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

Khi đó AI→x−6;y+2⇒AI=(x−6)2+(y+2)2;

BI→x−4;y−2⇒BI=(x−4)2+(y−2)2;

CI→x−5;y+5⇒CI=(x−5)2+(y+5)2.

Ta có AI = BI = CI = R. Từ kia ta tất cả hệ phương trình: AI=BIBI=CI

⇒(x−6)2+(y+2)2=(x−4)2+(y−2)2(x−4)2+(y−2)2=(x−5)2+(y+5)2

⇒(x-6)2 + (y+2)2  = (x-4)2 + (y-2)2(x-4)2  + (y-2)2=(x-5)2 + (y+5)2 

⇔−4x+8y+20=02x−14y−30=0

⇔−x+2y+5=0x−7y−15=0

Cộng 2 phương trình vào hệ trên vế theo vế ta được: –5y – 10 = 0 ⇒ y = –2

Thay y = –2 vào phương trình –x + 2y + 5 = 0 ta được: –x + 2(–2) + 5 = 0

 ⇒ –x + 1 = 0 tốt x = 1

Do đó trung ương I (1; –2) và nửa đường kính R = IA = (1−6)2+(−2+2)2=5

Vậy phương trình mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: (x – 1)2 + (y + 2)2 = 25


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:
trường đoản cú luận

Giải bài bác tập Toán 10 bài xích 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ

A. Câu hỏi

Giải
Toán 10trang 43Tập 2

Hoạt cồn 1 trang 43Toán 10 Tập 2:

Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C), trung tâm I(a; b), nửa đường kính R (H.7.13). Khi đó, một điểm M(x; y) thuộc con đường tròn (C) khi và chỉ còn khi toạ độ của chính nó thoả mãn đk đại số nào?


*


Xem lời giải »
2 tuần trước 13 lượt xem
Câu 2:
trường đoản cú luận

Giải
Toán 10trang 44Tập 2

Luyện tập 1 trang 44Toán 10 Tập 2:

Tìm vai trung phong và nửa đường kính của con đường tròn (C): (x + 2)2+ (y – 4)2= 7


Xem câu trả lời »
2 tuần trước đó 9 lượt coi
Câu 3:
từ luận

Giải
Toán 10trang 45Tập 2

Luyện tập 3 trang 45Toán 10 Tập 2:

Viết phương trình đường tròn (C) trải qua ba điểm M(4;–5), N(2;–1), P(3;–8)


Xem đáp án »
2 tuần trước 9 lượt coi
*
inx
ra mắt
link
cơ chế
kết nối
Jack. All Rights Reserved
CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem ×

Hãy chọn đúng mực nhé !


Chào mừng bạn!

Đăng nhập để bắt đầu sử dụng dịch vụ của bọn chúng tôi.

Đăng nhập bởi Google Đăng nhập bởi Facebook
hoặc singin bằng thư điện tử của bạn:
Đăng nhập bằng thư điện tử Tạo thông tin tài khoản bằng e-mail

Đăng ký kết

Sử dụng e-mail của bạn