b) (x^2 - 2x - 1

Bạn đang xem: Toán 10 6.16

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Xét dấu tam thức bậc nhì (f(x) = ax^2 + bx + c)

Bước 1: Tính (Delta = b^2 - 4ac)

Bước 2:

- ví như (Delta 0) thì (f(x))có 2 nghiệm là (x_1;x_2)((x_1 0)nên f(x) tất cả 2 nghiệm phân biệt (x_1 = - 1;x_2 = 1)

Mặt khác a=1>0, cho nên vì thế ta gồm bảng xét dấu:

 

*

Tập nghiệm của bất phương trình là (left( - infty ; - 1 ight> cup left< 1; + infty ight))

b) Tam thức (g(x) = x^2 - 2x - 1) bao gồm (Delta = 8 > 0) đề nghị g(x) bao gồm 2 nghiệm phân biệt (x_1 = 1 - sqrt 2 ;x_2 = 1 + sqrt 2 )

Mặt không giống a=1>0, vì vậy ta có bảng xét dấu:

 

*

Tập nghiệm của bất phương trình là (left( 1 - sqrt 2 ;1 + sqrt 2 ight))

c) Tam thức (h(x) = - 3x^2 + 12x + 1) có(Delta " = 39 > 0)nên h(x) tất cả 2 nghiệm rõ ràng (x_1 = frac6 - sqrt 39 3;x_2 = frac6 + sqrt 39 3)

Mặt khác a=-30 buộc phải k(x) luôn dương ( thuộc dấu cùng với a) với tất cả x, có nghĩa là (5x^2 + x + 1 > 0) với tất cả (x in mathbbR). Suy ra bất phương trình tất cả vô số nghiệm

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Tôi:
*

name_current_user == "" ? current_user.first_name + " " + current_user.last_name : name_current_user
*

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

*
g.username (Trưởng nhóm) (Bạn)

Xem thêm: Chương Trình Lớp 12 Toán - Phân Phối Chương Trình Toán 12

Danh sách người tiêu dùng Thêm người tiêu dùng Thành viên trong nhóm rời ra khỏi nhóm chặn contact_settings quăng quật chặn contact_settings
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
SGK Toán 10 - Kết nối tri thức SGK Toán 10 - Kết nối trí thức Bài 17. Vệt của tam thức bậc nhì Toán 10 Kết nối tri thức Bài 17. Lốt của tam thức bậc hai Toán 10 Kết nối tri thức
(article.group_title != null && article.group_title != "") ? (article.group_title + " - " + get
Title(article, $index)) : get
Title(article, $index)

Mẹo tìm câu trả lời nhanh

Search Google: "từ khóa + toancapba.com" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK thiết bị lí 12 toancapba.com


1" ng-repeat="item in article_data.others_in_cat"> = 1" ng-href="get
Link(item)" title="item.title" class="btn text-decoration-none title-other-item mt-3 p-3" style="color: #1E3454;border-radius: 14px" > item.title
Như các anh, chị, em sẽ biết, Đại Sảnh thành hôn được lộ diện nhằm giao hàng nhu mong giao lưu, trò chuyện của những anh/em. Tuy nhiên, vẫn có một vài thành viên quậy phá có tác dụng phá hỏng mất không gian vui vẻ.
Vì vậy, bài xích tập 365 tổ chức triển khai cuộc thi vừa nhằm tìm trưởng nhóm làm chủ Đại sân vừa để không ngừng mở rộng cộng đồng, tra cứu kiếm thêm các người chúng ta mới, những mẩu truyện mới!
Trên năng lượng điện thoại, bấm chuột biểu tượng tía gạch ngang góc bên trên bên buộc phải màn hình, rồi nhấp chuột biểu tượng Avatar