Một hình chữ nhật gồm các kích thước là (20cm) với (30cm). Tín đồ ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi (x) ((cm)) được hình chữ nhật mới bao gồm chu vi là (y) ((cm)). Hãy lập công thức tính (y) theo (x).

Bạn đang xem: Bài 10 trang 48 sgk toán 9 tập 1


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Chiều rộng cùng chiều nhiều năm hình chữ nhật ban đầu lần lượt là (20cm) và (30cm).

Khi sút mỗi size (x) ((cm)) thì hình chữ nhật mới có chiều rộng và chiều nhiều năm lần lượt là: (20 - x) ((cm)) cùng (30 - x) ((cm)). 

Khi đó chu vi (y) của hình chữ nhật là:

(y = 2left< (20 - x) + (30 - x) ight>)

(Leftrightarrow y = 2(20-x +30 -x))

(Leftrightarrow y = 2(50-2x))

(Leftrightarrow y = 2.50-2.2x)

(Leftrightarrow y = 100-4x) ((cm))

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 5, 50 Bài Toán Nâng Cao Lớp 5


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) mang lại hàm số số 1 (y = ax + 2). Tìm hệ số a, biết lúc x = 2 thì y = 6.

Khi x = 2 ; y = 6 thì ta có:(6 = a.2 + 2 Leftrightarrow 2a = 4 Leftrightarrow a = 2)

b) mang lại hàm số bậc nhất (y = - 2x + b). Tìm hệ số b, biết khi y = 4 thì x = 1.

Khi x = 1 ; y = 4 thì ta có:(4 = - 2.1 + b Leftrightarrow b = 6)

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.