u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
Tôi:
*

name_current_user == "" ? current_user.first_name + " " + current_user.last_name : name_current_user
*

u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)

*
g.username (Trưởng nhóm) (Bạn)
Danh sách người dùng Thêm người tiêu dùng Thành viên trong nhóm bong khỏi nhóm chặn contact_settings quăng quật chặn contact_settings
u.title == null ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : (u.title == "" ? u.user.first_name + " " + u.user.last_name : u.title)
u.title == null ? u.first_name + " " + u.last_name : (u.title == "" ? u.first_name + " " + u.last_name : u.title)
SGK Toán 10 - Kết nối tri thức SGK Toán 10 - Kết nối trí thức Bài 10. Vectơ trong khía cạnh phẳng tọa độ Toán 10 Kết nối tri thức Bài 10. Vectơ trong khía cạnh phẳng tọa độ Toán 10 Kết nối học thức
(article.group_title != null && article.group_title != "") ? (article.group_title + " - " + get
Title(article, $index)) : get
Title(article, $index)

Mẹo tìm đáp án nhanh

Search Google: "từ khóa + baitap365" Ví dụ: "Bài 5 trang 13 SGK đồ gia dụng lí 12 baitap365


1" ng-repeat="item in article_data.others_in_cat"> = 1" ng-href="get
Link(item)" title="item.title" class="btn text-decoration-none title-other-item mt-3 p-3" style="color: #1E3454;border-radius: 14px" > item.title
Như những anh, chị, em đang biết, Đại Sảnh kết bạn được xuất hiện thêm nhằm giao hàng nhu ước giao lưu, trò chuyện của các anh/em. Tuy nhiên, vẫn có một vài thành viên quậy phá có tác dụng phá hư mất bầu không khí vui vẻ.

Bạn đang xem: Toán 10 4.18


Vì vậy, bài tập 365 tổ chức cuộc thi vừa để tìm trưởng nhóm cai quản Đại sảnh vừa để mở rộng cộng đồng, search kiếm thêm những người chúng ta mới, những mẩu chuyện mới!
Trên năng lượng điện thoại, bấm vào biểu tượng cha gạch ngang góc trên bên buộc phải màn hình, rồi nhấn vào biểu tượng Avatar

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(1; 3), B(2; 4), C(-3; 2).a) Hãy giải thích vì sao những điểm A, B, C không thẳng hàng.b) tra cứu tọa độ trung điểm M của đoạn trực tiếp AB.c) kiếm tìm tọa độ giữa trung tâm G của tam giác ABC.d) kiếm tìm điểm D(x; y) nhằm O(0; 0) là giữa trung tâm của tam giác ABD.


Tổng phù hợp đề thi học tập kì 2 lớp 10 toàn bộ các môn - liên kết tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...


Đề bài

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(1; 3), B(2; 4), C(-3; 2).

a) chứng minh rằng A, B, C là tía đỉnh của một tam giác.

b) tìm kiếm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB.

Xem thêm: Những Bài Toán Về Hình Học Không Gian Lớp 11, 100 Bài Tập Hình Học Không Gian 11 Mới Nhất

c) tìm tọa độ trung tâm G của tam giác ABC.

d) kiếm tìm điểm D(x; y) nhằm O(0; 0) là trọng tâm của tam giác ABD.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) A, B, C là tía đỉnh của một tam giác ( Leftrightarrow) A, B, C ko thẳng hàng.

( Leftrightarrow) nhì vectơ (overrightarrow AB ,;overrightarrow AC ) không thuộc phương

b) Trung điểm M của đoạn trực tiếp AB bao gồm tọa độ là (left( fracx_A + x_B2;fracy_A + y_B2 ight))

c) trọng tâm G của tam giác ABC bao gồm tọa độ là (left( fracx_A + x_B + x_C3;fracy_A + y_B + y_C3 ight))

d) Để O(0; 0) là giữa trung tâm của tam giác ABD thì (left( 0;0 ight) = left( fracx_A + x_B + x_D3;fracy_A + y_B + y_D3 ight))


Lời giải chi tiết


a)

Ta có: (overrightarrow AB = left( 2 - 1;4 - 3 ight) = left( 1;1 ight),;overrightarrow AC = left( - 3 - 1;2 - 3 ight) = left( - 4; - 1 ight))

Hai vectơ này sẽ không cùng phương (vì (frac1 - 4 e frac1 - 1)).

Do đó các điểm A, B, C không thuộc nằm trên một mặt đường thẳng.

Vậy A, B, C là cha đỉnh của một tam giác.

b) Trung điểm M của đoạn trực tiếp AB gồm tọa độ là (left( frac1 + 22;frac3 + 42 ight) = left( frac32;frac72 ight))

c) trung tâm G của tam giác ABC gồm tọa độ là (left( frac1 + 2 + left( - 3 ight)3;frac3 + 4 + 23 ight) = left( 0;3 ight))

d) Để O(0; 0) là giữa trung tâm của tam giác ABD thì (left( 0;0 ight) = left( fracx_A + x_B + x_D3;fracy_A + y_B + y_D3 ight))

( Leftrightarrow left( 0;0 ight) = left( frac1 + 2 + x3;frac3 + 4 + y3 ight))

(eginarrayl Leftrightarrow left( 0;0 ight) = left( 1 + 2 + x;3 + 4 + y ight)\ Leftrightarrow left( 0;0 ight) = left( x + 3;y + 7 ight)\ Leftrightarrow left{ eginarrayl0 = x + 3\0 = y + 7endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = - 3\y = - 7endarray ight.endarray)