(eginarraylint dfracx^2 - 3xx dx = int (x - 3) dx\ = dfracx^22 - 3x + Cendarray)


LG b

(int 4x^3 + 5x^2 - 1 over x^2 dx)

Lời giải đưa ra tiết:

(int 4x^3 + 5x^2- 1 over x^2 dx= int left( 4x + 5- 1 over x^2 ight) dx)

(=2x^2 + 5x + 1 over x + C)


LG c

(int left( x + 2 ight)^2 over x^4 dx)

Lời giải đưa ra tiết:

( int left( x + 2 ight)^2 over x^4 dx = int x^2 + 4x + 4 over x^4 \= int left( 1 over x^2 + 4 over x^3 + 4 over x^4 ight) dx)

(=- 1 over x - 2 over x^2 - 4 over 3x^3 + C)


LG d

(int left( x^2 + 1 ight)^2 over x^2 dx)

Lời giải bỏ ra tiết:

(int left( x^2 + 1 ight)^2 over x^2 dx = int x^4 + 2x^2 + 1 over x^2 )

(= int left( x^2 + 2 + 1 over x^2 ight) dx\=x^3 over 3 + 2x - 1 over x + C)

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải nặng nề hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp Loigiaihay.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng Loigiaihay.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Toán nâng cao 12 trang 141

Nguyên hàm của hàm số (y=xsin x) là(left( A ight),x^2sin x over 2 + C;)

(left( B ight) - xcos x + C;)

(left( C ight), - xcos x + sin x + C.)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Xét giải đáp C ta có:

(eginarraylleft( - xcos x + sin x + C ight)"\ = - left( xcos x ight)" + left( sin x ight)" + left( C ight)"\ = - left< left( x ight)"cos x + xleft( cos x ight)" ight> + cos x + 0\ = - left( cos x - xsin x ight) + cos x\ = - cos x + xsin x + cos x\ = xsin xendarray)

Vậy nguyên hàm của (xsin x) là (-xcos x+sin x+C).

Xem thêm: Đáp Án Và Đề Thi Vào 10 Toán Hà Nội 2022, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Của Hà Nội Năm 2022

Chọn C.

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải khó khăn hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.