a) (2sqrt a^2 - 5a) với (a

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


+) thực hiện hằng đẳng thức (sqrtA^2=left| A ight|).

Bạn đang xem: Bài 13 trang 11 toán 9

+) áp dụng định nghĩa giá bán trị hoàn hảo của số (a): giả dụ (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu ( a

(=left| 3 a^2 ight| +3a^2)

(=3a^2 + 3a^2) (Vì (a^2geq 0) với tất cả ( a,,in,,mathbbRRightarrow |3a^2|=3a^2)).

(=(3+3)a^2)

(=6a^2).

d) Ta có: 

(5sqrt4a^6 - 3a^3=5sqrt2^2.(a^3)^2 -3a^3)

(=5.sqrt(2a^3)^2-3a^3)

(=5.left| 2a^3 ight| -3a^3)

(=5.2.(-a^3)-3a^3) (vì (a

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

giải giùm mình bài xích 45 sách bài tập toán 9 tập 1 trang 10

mình viết đề ko được nên các bạn nàocóđề giải giúp mình với


*

*

80)

a)

(left(2-sqrt2 ight)left(-5sqrt2 ight)-left(3sqrt2-5 ight)^2)

(=-10sqrt2+5.2-left(18-30sqrt2+25 ight))

Đáp số :(-33+20sqrt2)

b)

(2sqrt3a-sqrt75a+asqrtfrac13,52a-frac25sqrt300a^3)

(=2sqrt3a-5sqrt3a+fraca2asqrt27a-frac25.10asqrt3a)

Đáp số :(-left(1,5+4a ight)sqrt3a)


81)

a) Ta có :(fracsqrta+sqrtbsqrta-sqrtb+fracsqrta-sqrtbsqrta+sqrtb=fracleft(sqrta+sqrtb ight)^2+left(sqrta-sqrtb ight)^2left(sqrta+sqrtb ight)left(sqrta-sqrtb ight))

(=fraca+2sqrtab+b+a-2sqrtab+ba-b)

(=frac2left(a+b ight)a-b)( Với(age0);(bge0)và(a e b))

b) Ta có :(fraca-bsqrta-sqrtb+fracsqrta^3-sqrtb^3a-b=fracleft(a-b ight)left(sqrta+sqrtb ight)left(sqrta ight)^2+left(sqrtb ight)^2-fracasqrta-bsqrtba-b)

(=fracasqrta+asqrtb-bsqrta-bsqrtba-b-fracasqrta-bsqrtba-b)

(=fracasqrtb-bsqrtaa-b)( Với(age b);(bge0)và(a e b))


Đúng(0)
HT
Hằng Trần
21 mon 6 2017

Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): chứng minh:

*

MP
Mysterious Person
21 mon 6 2017

a) ta bao gồm : VT = (left(sqrt3-1 ight)^2=3-2sqrt3+1=4-2sqrt3) = VP

vậy (left(sqrt3-1 ight)^2=4-2sqrt3) (đpcm)

b) ta có : VT = (sqrt4-2sqrt3-sqrt3=sqrtleft(sqrt3 ight)^2-2.sqrt3.1+1^2-sqrt3)

= (sqrtleft(sqrt3-1 ight)^2-sqrt3) = (left|sqrt3-1 ight|-sqrt3) = (sqrt3-1-sqrt3) = 1 = VP

vậy (sqrt4-2sqrt3-sqrt3=-1) (đpcm)


Đúng(0)
DH
Đức Hiếu
21 tháng 6 2017

a, Ta có:(VT=left(sqrt3-1 ight)^2=3-2sqrt3+1\=4-2sqrt3=VP)

(Rightarrow) đpcm


Đúng(0)
TH
Trần Hoàng Thiên Bảo
17 mon 10 năm nhâm thìn

ai giúp tớ câu này với bài bác 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1 bổ sung thêm câu

chứng minh AD.AB=AE.AC trong các số ấy D,E là hìnhchiếu của H trên AB với AC


#Toán lớp 9
0
*

TT
trí tuệ
21 tháng 9 2018
+0+và+22 =+4.2+(trang+39+SGK+Toán+9+Tập+1): Chứng+minh+√a2 =+|a|+với+mọi+số+a.Trả+lời:3+(tran..." class="toancapba.com-text-link">
Để x là căn bậc nhì số học tập của số a ko âm là x ≥ a và x2= a.Ví dụ 2 là căn bậc nhị số học của 4 do 2 > 0 và 22= 4.2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):Chứng minh √a2= |a| với tất cả số a.Trả lời:3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):Biểu thức A phải vừa lòng điều khiếu nại gì nhằm √A khẳng định prôtêin
Trả lời:√A khẳng định khi A > 0 hay có thể nói rằng : điều kiện xác minh của căn bậc nhì là biểu thức...
Đọc tiếp

Để x là căn bậc nhị số học của số a ko âm là x ≥ a và x2= a.

Ví dụ 2 là căn bậc nhì số học tập của 4 do 2 > 0 cùng 22= 4.

2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):Chứng minh √a2= |a| với đa số số a.

Trả lời:

*

3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):Biểu thức A phải vừa lòng điều khiếu nại gì để √A xác định prôtêin

Trả lời:

√A khẳng định khi A > 0 hay có thể nói rằng : điều kiện khẳng định của căn bậc nhị là biểu thức mang căn ko âm.

4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):Phát biểu và chứng minh định lí về mối tương tác giữa phép nhân và phép khai phương. đến ví dụ.

Trả lời:

*

5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):Phát biểu và minh chứng định lí về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Cho ví dụ.

Trả lời:

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập Toán 9 bài bác ôn tập chương I khác:

Câu hỏi ôn tập Chương 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):1. Nêu đk để x là căn bậc nhị ... 2. Chứng minh √a2= |a| ...

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm giá chỉ trị các biểu thức sau bởi cách...

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn những biểu thức sau:...

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Phân tích thành nhân tử (với các số...

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn rồi tính giá chỉ trị các biểu thức sau:...

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm x, biết:...

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Chứng minh những đẳng thức sau:...

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):Cho biểu thức...

Mục lục Giải bài tập Toán 9 theo chương:

Tập 1Chương I: Căn Bậc Hai. Căn Bậc BaChương II: Hàm Số Bậc NhấtChương I: Hệ Thức Lượng vào Tam Giác VuôngChương II: Đường TrònTập 2Chương III: Hệ nhì Phương Trình bậc nhất Hai ẨnChương IV: Hàm Số y = ax2(a ≠ 0) - Phương Trình Bậc nhị Một ẨnChương III: Góc với Đường TrònChương IV: hình tròn - Hình Nón - Hình Cầu

Đã có tiện ích Viet
Jack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải phầm mềm để chúng tôi phục vụ xuất sắc hơn.

Tải ứng dụng cho Androidhoặc Tải phầm mềm cho i
Phone

Loạt bàiGiải bài tập Toán lớp 9 | Để học tốt Toán 9của chúng tôi được biên soạn bám quá sát theo công tác Sách giáo khoa Toán 9 (Tập 1 và Tập 2) và một trong những phần dựa trên quyển sáchGiải bài bác tập Toán 9Để học tốt Toán lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp vớinội quy comment trang websẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Trang trước

Trang sau

Các loạt bài xích lớp 9 khác

Soạn Văn 9Soạn Văn 9 (bản ngắn nhất)Văn chủng loại lớp 9Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 (có đáp án)Giải bài bác tập Toán 9Giải sách bài xích tập Toán 9Đề đánh giá Toán 9Đề thi vào 10 môn Toán
Chuyên đề Toán 9Giải bài tập thứ lý 9Giải sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 9Giải bài bác tập hóa học 9Chuyên đề: lý thuyết - bài tập hóa học 9 (có đáp án)Giải bài xích tập Sinh học tập 9Giải Vở bài bác tập Sinh học 9Chuyên đề Sinh học tập 9Giải bài xích tập Địa Lí 9Giải bài xích tập Địa Lí 9 (ngắn nhất)Giải sách bài xích tập Địa Lí 9Giải Tập phiên bản đồ và bài xích tập thực hành thực tế Địa Lí 9Giải bài bác tập tiếng anh 9Giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 9Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm
Giải sách bài bác tập giờ Anh 9 mới
Giải bài xích tập lịch sử dân tộc 9Giải bài tập lịch sử vẻ vang 9 (ngắn nhất)Giải tập bạn dạng đồ lịch sử 9Giải Vở bài bác tập lịch sử hào hùng 9Giải bài tập GDCD 9Giải bài xích tập GDCD 9 (ngắn nhất)Giải sách bài bác tập GDCD 9Giải bài tập Tin học tập 9Giải bài tập công nghệ 9

Trang web share nội dung miễn giá tiền dành cho những người Việt.

Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Lập trìnhTiếng Anh

Liên hệ với bọn chúng tôi

Ngõ 18 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Phone: 01689933602

gmail.com

Tuyển dụng

Về bọn chúng tôi

Ôn tập chương I

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm giá bán trị các biểu thức sau bằng phương pháp biến đổi, rút gọn yêu thích hợp:

*

Lời giải:

*
*

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 9 bài bác ôn tập chương I khác:

Câu hỏi ôn tập Chương 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):1. Nêu đk để x là căn bậc hai ... 2. Minh chứng √a2= |a| ...

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm giá bán trị những biểu thức sau bởi cách...

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn những biểu thức sau:...

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Phân tích thành nhân tử (với những số...

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn rồi tính giá trị những biểu thức sau:...

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm x, biết:...

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Chứng minh những đẳng thức sau:...

Xem thêm: Giải toán 7 bài 12 : tổng các góc trong một tam giác, toán 7 bài 12 kết nối tri thức, cánh diều

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):Cho biểu thức...

Mục lục Giải bài xích tập Toán 9 theo chương:

Tập 1Chương I: Căn Bậc Hai. Căn Bậc BaChương II: Hàm Số Bậc NhấtChương I: Hệ Thức Lượng trong Tam Giác VuôngChương II: Đường TrònTập 2Chương III: Hệ nhị Phương Trình số 1 Hai ẨnChương IV: Hàm Số y = ax2(a ≠ 0) - Phương Trình Bậc nhì Một ẨnChương III: Góc với Đường TrònChương IV: hình tròn - Hình Nón - Hình Cầu

Đã có app Viet
Jack trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải ứng dụng để công ty chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải tiện ích cho Androidhoặc Tải ứng dụng cho i
Phone

Loạt bàiGiải bài xích tập Toán lớp 9 | Để học tốt Toán 9của cửa hàng chúng tôi được biên soạn bám sát đít theo công tác Sách giáo khoa Toán 9 (Tập 1 và Tập 2) và một phần dựa bên trên quyển sáchGiải bài tập Toán 9Để học tốt Toán lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi không tương xứng vớinội quy phản hồi trang websẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trang trước

Trang sau

Các loạt bài bác lớp 9 khác

Soạn Văn 9Soạn Văn 9 (bản ngắn nhất)Văn mẫu lớp 9Đề đánh giá Ngữ Văn 9 (có đáp án)Giải bài bác tập Toán 9Giải sách bài bác tập Toán 9Đề khám nghiệm Toán 9Đề thi vào 10 môn Toán
Chuyên đề Toán 9Giải bài bác tập đồ dùng lý 9Giải sách bài tập đồ Lí 9Giải bài tập hóa học 9Chuyên đề: lý thuyết - bài xích tập chất hóa học 9 (có đáp án)Giải bài xích tập Sinh học 9Giải Vở bài tập Sinh học tập 9Chuyên đề Sinh học tập 9Giải bài tập Địa Lí 9Giải bài bác tập Địa Lí 9 (ngắn nhất)Giải sách bài tập Địa Lí 9Giải Tập phiên bản đồ và bài xích tập thực hành thực tế Địa Lí 9Giải bài xích tập tiếng anh 9Giải sách bài bác tập giờ Anh 9Giải bài xích tập giờ anh 9 thí điểm
Giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 9 mới
Giải bài xích tập lịch sử vẻ vang 9Giải bài bác tập lịch sử hào hùng 9 (ngắn nhất)Giải tập phiên bản đồ lịch sử dân tộc 9Giải Vở bài xích tập lịch sử hào hùng 9Giải bài xích tập GDCD 9Giải bài bác tập GDCD 9 (ngắn nhất)Giải sách bài tập GDCD 9Giải bài bác tập Tin học tập 9Giải bài tập công nghệ 9

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho người Việt.

Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Lập trìnhTiếng Anh

Liên hệ với bọn chúng tôi

Ngõ 18 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Phone: 01689933602

gmail.com

Tuyển dụng

Về bọn chúng tôi

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn những biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

= (2√2 - 3√2 + 10)√2 - √5

= 2.(√2)2- 3.(√2)2+ √10.√2 - √5

= 4 - 6 + √20 - √5 = -2 + 2√5 - √5

= -2 + √5

*

= 0,2.10.√3 + 2|√3 - √5|

s

= 2√3 + 2(√5 - √3)

= 2√3 + 2√5 - 2√3 = 2√5

*

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 9 bài xích ôn tập chương I khác:

Câu hỏi ôn tập Chương 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):1. Nêu điều kiện để x là căn bậc nhị ... 2. Minh chứng √a2= |a| ...

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm giá chỉ trị các biểu thức sau bởi cách...

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn các biểu thức sau:...

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Phân tích thành nhân tử (với những số...

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn rồi tính giá chỉ trị các biểu thức sau:...

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm x, biết:...

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Chứng minh các đẳng thức sau:...

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):Cho biểu thức...

Mục lục Giải bài xích tập Toán 9 theo chương:

Tập 1Chương I: Căn Bậc Hai. Căn Bậc BaChương II: Hàm Số Bậc NhấtChương I: Hệ Thức Lượng trong Tam Giác VuôngChương II: Đường TrònTập 2Chương III: Hệ hai Phương Trình hàng đầu Hai ẨnChương IV: Hàm Số y = ax2(a ≠ 0) - Phương Trình Bậc hai Một ẨnChương III: Góc với Đường TrònChương IV: hình tròn trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Đã có phầm mềm Viet
Jack trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải phầm mềm để công ty chúng tôi phục vụ giỏi hơn.

Tải tiện ích cho Androidhoặc Tải ứng dụng cho i
Phone

Loạt bàiGiải bài tập Toán lớp 9 | Để học giỏi Toán 9của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 9 (Tập 1 và Tập 2) và một phần dựa bên trên quyển sáchGiải bài bác tập Toán 9Để học xuất sắc Toán lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các phản hồi không cân xứng vớinội quy bình luận trang websẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Trang trước

Trang sau

Các loạt bài xích lớp 9 khác

Soạn Văn 9Soạn Văn 9 (bản ngắn nhất)Văn mẫu mã lớp 9Đề kiểm soát Ngữ Văn 9 (có đáp án)Giải bài bác tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9Đề kiểm soát Toán 9Đề thi vào 10 môn Toán
Chuyên đề Toán 9Giải bài tập trang bị lý 9Giải sách bài bác tập thiết bị Lí 9Giải bài bác tập chất hóa học 9Chuyên đề: lý thuyết - bài bác tập chất hóa học 9 (có đáp án)Giải bài xích tập Sinh học 9Giải Vở bài tập Sinh học tập 9Chuyên đề Sinh học tập 9Giải bài bác tập Địa Lí 9Giải bài tập Địa Lí 9 (ngắn nhất)Giải sách bài tập Địa Lí 9Giải Tập phiên bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9Giải bài tập giờ đồng hồ anh 9Giải sách bài tập giờ đồng hồ Anh 9Giải bài tập tiếng anh 9 thí điểm
Giải sách bài tập tiếng Anh 9 mới
Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang 9Giải bài xích tập lịch sử 9 (ngắn nhất)Giải tập phiên bản đồ lịch sử hào hùng 9Giải Vở bài tập lịch sử 9Giải bài bác tập GDCD 9Giải bài bác tập GDCD 9 (ngắn nhất)Giải sách bài tập GDCD 9Giải bài tập Tin học 9Giải bài tập technology 9

Trang web share nội dung miễn tổn phí dành cho tất cả những người Việt.

Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Lập trìnhTiếng Anh

Liên hệ với chúng tôi

Ngõ 18 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Phone: 01689933602

gmail.com

Tuyển dụng

Về bọn chúng tôi

*

ài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

*

Lời giải:

a) xy - y√x + √x - 1

= (√x)2.y - y√x + √x - 1

= y√x(√x - 1) + √x - 1

= (√x - 1)(y√x + 1) với x ≥ 1

*

= √x(√a + √b) - √y(√a + √b)

= (√a + √b)(√x - √y) (với x, y, a và b đông đảo không âm)

*

(với a + b, a - b các không âm)

d) 12 - √x - x

= 16 - x - 4 - √x (tách 12 = 16 - 4 và đổi vị trí)

= <42- (√x)2> - (4 + √x)

= (4 - √x)(4 + √x) - (4 + √x)

= (4 + √x)(4 - √x - 1)

= (4 + √x)(3 - √x)

Tham khảo lời giải các bài xích tập Toán 9 bài ôn tập chương I khác:

Câu hỏi ôn tập Chương 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):1. Nêu đk để x là căn bậc nhì ... 2. Minh chứng √a2= |a| ...

Bài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm giá bán trị những biểu thức sau bởi cách...

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn những biểu thức sau:...

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Phân tích thành nhân tử (với các số...

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Rút gọn rồi tính giá trị những biểu thức sau:...

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Tìm x, biết:...

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):Chứng minh các đẳng thức sau:...

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):Cho biểu thức...

Mục lục Giải bài bác tập Toán 9 theo chương:

Tập 1Chương I: Căn Bậc Hai. Căn Bậc BaChương II: Hàm Số Bậc NhấtChương I: Hệ Thức Lượng vào Tam Giác VuôngChương II: Đường TrònTập 2Chương III: Hệ hai Phương Trình bậc nhất Hai ẨnChương IV: Hàm Số y = ax2(a ≠ 0) - Phương Trình Bậc nhị Một ẨnChương III: Góc cùng với Đường TrònChương IV: hình tròn trụ - Hình Nón - Hình Cầu

Đã có ứng dụng Viet
Jack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải ứng dụng để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải app cho Androidhoặc Tải tiện ích cho i
Phone

Loạt bàiGiải bài tập Toán lớp 9 | Để học tốt Toán 9của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát theo công tác Sách giáo khoa Toán 9 (Tập 1 & Tập 2) và một trong những phần dựa trên quyển sáchGiải bài tập Toán 9Để học xuất sắc Toán lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các comment không cân xứng vớinội quy comment trang websẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Trang trước

Trang sau

Các loạt bài bác lớp 9 khác

Soạn Văn 9Soạn Văn 9 (bản ngắn nhất)Văn mẫu lớp 9Đề soát sổ Ngữ Văn 9 (có đáp án)Giải bài xích tập Toán 9Giải sách bài tập Toán 9Đề kiểm tra Toán 9Đề thi vào 10 môn Toán
Chuyên đề Toán 9Giải bài tập vật lý 9Giải sách bài tập thứ Lí 9Giải bài xích tập chất hóa học 9Chuyên đề: lý thuyết - bài bác tập hóa học 9 (có đáp án)Giải bài tập Sinh học tập 9Giải Vở bài bác tập Sinh học tập 9Chuyên đề Sinh học 9Giải bài bác tập Địa Lí 9Giải bài xích tập Địa Lí 9 (ngắn nhất)Giải sách bài bác tập Địa Lí 9Giải Tập phiên bản đồ và bài xích tập thực hành thực tế Địa Lí 9Giải bài tập giờ đồng hồ anh 9Giải sách bài tập giờ Anh 9Giải bài bác tập giờ anh 9 thí điểm
Giải sách bài xích tập tiếng Anh 9 mới
Giải bài bác tập lịch sử 9Giải bài xích tập lịch sử dân tộc 9 (ngắn nhất)Giải tập bạn dạng đồ lịch sử hào hùng 9Giải Vở bài xích tập lịch sử hào hùng 9Giải bài xích tập GDCD 9Giải bài xích tập GDCD 9 (ngắn nhất)Giải sách bài tập GDCD 9Giải bài bác tập Tin học tập 9Giải bài bác tập technology 9