Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Chân Trời sáng Tạo) được soạn bởi các tác giả: trằn Nam Dũng (Tổng công ty biên), è Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh (Chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy.

Bạn đang xem: Toán 11 pdf chân trời sáng tạo

Lời nói đầu:Các bạn làm việc sinh, quý thầy, cô giáo thân mến!Sách Toán 11 thuộc cuốn sách giáo khoa Chân Trời sáng chế được biên soạn theo Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Cấu trúc sách Toán 11 được tạo thành hai tập.Tập hai bao hàm ba phần:+ Đại số và một trong những yếu tố Giải tích có hai chương: Hàm số mũ với hàm số lôgarit; Đạo hàm.+ Hình học với Đo lường tất cả một chương: quan hệ tình dục vuông góc trong ko gian.+ thống kê và xác suất gồm một chương: Xác suất.Đầu từng chương đều sở hữu nêu rõ những kiến thức cơ phiên bản sẽ học và các yêu cầu yêu cầu đạt của chương. Những bài học đầy đủ xây dựng theo tinh thần kim chỉ nan phát triển năng lượng và thường xuyên được thống tốt nhất theo những bước: khởi động, đi khám phá, thực hành, vận dụng. Sách sẽ làm cho một môi trường xung quanh học tập và đào tạo và giảng dạy tương tác tích cực nhằm bảo vệ tính dễ dạy, dễ học đồng thời cung ứng các phương thức giảng dạy hiệu quả.Nội dung sách trình bày tính tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác. Những vận động trải nghiệm được tăng tốc giúp bạn học tất cả thêm cơ hội vận dụng Toán học tập vào thực tiễn, bên cạnh đó ứng dụng technology thông tin vào việc học Toán.Chúng tôi tin yêu rằng với biện pháp biên soạn này, sách giáo khoa Toán 11 sẽ hỗ trợ quý thầy, cô giáo một cách lành mạnh và tích cực và hiệu quả trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các bạn học sinh hào hứng hơn khi tham gia học tập cỗ môn Toán.Rất muốn nhận được sự góp ý của quý thầy, gia sư và chúng ta học sinh nhằm sách được ngày càng triển khai xong hơn.

*

Mục lục:PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.Bài 1. Phép tính luỹ thừa.Bài 2. Phép tính lôgarit.Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ cùng lôgarit.Bài tập cuối chương VI.Chương VII. ĐẠO HÀM.Bài 1. Đạo hàm.Bài 2. Những quy tắc tính đạo hàm.Bài tập cuối chương VII.PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.Chương VIII. Quan lại HỆ VUÔNG GÓC trong KHÔNG GIAN.Bài 1. Hai tuyến đường thẳng vuông góc.Bài 2. Đường thăng vuông góc với mặt phẳng.Bài 3. Nhì mặt phẳng vuông góc.Bài 4. Khoảng cách trong không gian.Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.Bài tập cuối chương VIII.PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.CHƯƠNG IX. XÁC SUẤT.Bài 1. Biến chuyển cố giao và quy tắc nhân xác suất.Bài 2. Biến đổi cố hợp và quy tắc cùng xác suất.Bài tập cuối chương IX.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.Bài 1. Vẽ hình khối bằng ứng dụng Geo
Gebra. Làm kính 3 chiều để quan lại sát ảnh nổi.Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào thống kê giám sát độ p
H của dung dịch.Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.

download tài liệu

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Chân Trời sáng Tạo) được biên soạn bởi các tác giả: trằn Nam Dũng (Tổng công ty biên), è cổ Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Thành Anh (Chủ biên), Nguyễn Cam, Ngô Hoàng Long, Phạm Hoàng Quân, Phạm Thị Thu Thủy.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 2 Nâng Cao, Tuyển Chọn Các Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 2

Lời nói đầu:Các bàn sinh hoạt sinh, quý thầy, thầy giáo thân mến!Sách Toán 11 thuộc cuốn sách giáo khoa Chân Trời sáng tạo được soạn theo Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông năm 2018 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Cấu trúc sách Toán 11 được tạo thành hai tập.Tập một bao gồm ba phần:+ Đại số và một trong những yếu tố Giải tích gồm bố chương: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác; hàng số, cung cấp số cộng, cấp cho số nhân; Giới hạn; Hàm số liên tục.+ Hình học cùng Đo lường có một chương: Đường thẳng và mặt phẳng. Quan lại hệ tuy nhiên song trong ko gian.+ thống kê lại và tỷ lệ gồm một chương: những số đặc thù đo xu nắm trung trọng điểm cho mẫu mã số liệu ghép nhóm.Đầu mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ bạn dạng sẽ học và những yêu cầu đề xuất đạt của chương. Các bài học phần nhiều xây dựng theo tinh thần kim chỉ nan phát triển năng lượng và thường được thống độc nhất vô nhị theo những bước: khởi động, xét nghiệm phá, thực hành, vận dụng. Sách sẽ tạo nên một môi trường học tập và đào tạo và giảng dạy tương tác tích cực nhằm bảo đảm an toàn tính dễ dạy, dễ dàng học đồng thời cung cấp các phương pháp giảng dạy dỗ hiệu quả.Nội dung sách diễn đạt tính tích hợp, đính thêm bó môn Toán với các môn học khác. Những vận động trải nghiệm được tăng cường giúp tín đồ học tất cả thêm cơ hội vận dụng Toán học tập vào thực tiễn, đôi khi ứng dụng technology thông tin vào bài toán học Toán.Chúng tôi tin tưởng rằng với giải pháp biên soạn này, sách giáo khoa Toán 11 sẽ hỗ trợ quý thầy, thầy giáo một cách tích cực và lành mạnh và tác dụng trong quy trình dạy học, bên cạnh đó giúp chúng ta học sinh hứng thú hơn khi tham gia học tập bộ môn Toán.Rất ao ước nhận được sự góp ý của quý thầy, giáo viên và chúng ta học sinh nhằm sách được ngày càng hoàn thành hơn.

*

Mục lục:PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.Bài 1. Góc lượng giác.Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác.Bài 3. Các công thức lượng giác.Bài 4. Hàm con số giác cùng đồ thị.Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản.Bài tập cuối chương I.Chương II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN.Bài 1. Dãy số.Bài 2. Cung cấp số cộng.Bài 3. Cung cấp số nhân.Bài tập cuối chương II.Chương III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.Bài 1. Số lượng giới hạn của hàng số.Bài 2. Giới hạn của hàm số.Bài 3. Hàm số liên tục.Bài tập cuối chương III.PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.Chương IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. Quan lại HỆ tuy vậy SONG vào KHÔNG GIAN.Bài 1. Điểm, con đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian.Bài 2. Hai đường thẳng tuy vậy song.Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.Bài 4. Nhì mặt phẳng song song.Bài 5. Phép chiếu tuy vậy song.Bài tập cuối chương IV.PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM mang lại MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.Bài 1. Số trung bình với mốt của chủng loại số liệu ghép nhóm.Bài 2. Trung vị với tứ phân vị của mẫu mã số liệu ghép nhóm.Bài tập cuối chương V.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.Bài 1. Tò mò hàm số lượng giác bằng ứng dụng Geo
Gebra.Bài 2. Dùng phương pháp cấp số nhân để dự báo dân số.Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.

tải tài liệu