Nâng cung cấp gói Pro để đòi hỏi website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, với tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Toán hình 11 trang 77 câu hỏi on tập chương


Giải bài tập Toán 11 Hình học tập câu hỏi ôn tập chương 2

Vn
Doc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài bác tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ song song,
tài liệu đang giúp chúng ta học sinh rèn luyện cách giải nhanh những bài tập Toán 11 một cách đúng mực nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.


Giải bài bác tập Toán 11 bài tập ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Giải bài bác tập Toán 11 chương 2 bài xích 4: hai mặt phẳng tuy vậy song

Giải bài tập Toán 11 chương 2 bài bác 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

Giải bài bác tập Toán 11 chương 2 bài xích 2: hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng tuy vậy song

Giải bài bác tập Toán 11 chương 2 bài xích 1: Đại cương cứng về đường thẳng và mặt phẳng


Giải bài bác tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy vậy song

Bài 1 (trang 77 SGK Hình học tập 11): Hãy nêu các cách xác định mặt phẳng, kí hiệu khía cạnh phẳng.

Lời giải:

Có 3 cách xác minh mặt phẳng

- Một phương diện phẳng được xác minh khi biết bố điểm ko thẳng mặt hàng của nó.

- Một phương diện phẳng được xác định khi biết một con đường thẳng cùng một điểm nằm ngoài đường thẳng.

- Một mặt phẳng được xác định khi biết hai đường thẳng giảm nhau thuộc khía cạnh phẳng.

Ngoài ra, từ khái niệm của hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song trong không khí ta còn tồn tại cách xác định.


- hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song xác minh một khía cạnh phẳng

Bài 2 (trang 77 SGK Hình học tập 11): thay nào là đường thẳng song song với đường thẳng, mặt đường thẳng tuy vậy song với khía cạnh phẳng, phương diện phẳng tuy vậy song với mặt phẳng.

Lời giải:

- Đường thẳng song song với đường thẳng nếu chúng không tồn tại điểm thông thường và bọn chúng cùng nằm trên thuộc mặt phẳng.

- Đường thẳng song song với phương diện phẳng trường hợp chúng không tồn tại điểm chung.

- khía cạnh phẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng trường hợp chúng không có điểm chung.

Bài 3 (trang 77 SGK Hình học tập 11): Nêu phương thức chứng minh tía điểm trực tiếp hàng.


Lời giải:

Muốn minh chứng ba điểm thẳng mặt hàng ta minh chứng ba điểm đó là cha điểm phổ biến của nhì mặt phẳng phân biệt.

Bài 4 (trang 77 SGK Hình học tập 11): Nêu phương thức chứng minh cha đường trực tiếp đồng quy.

Lời giải:

Để chứng minh ba con đường thẳng đồng quy, ta bệnh minh:

- cha đường thẳng ấy ko đồng phẳng cùng đôi một cắt nhau.

- ba đường trực tiếp ấy là các giao tuyến đường của bố mặt phẳng phân biệt có một điểm tầm thường duy nhất.

Bài 5 (trang 77 SGK Hình học tập 11): Nêu phương pháp chứng minh.

- Đường thẳng tuy nhiên song với đường thẳng;

- Đường thẳng song song với mặt phẳng;

- mặt phẳng tuy vậy song với mặt phẳng.

Lời giải:

a) chứng tỏ đường thẳng song song với mặt đường thẳng:

Để chứng minh hai con đường thẳng tuy nhiên song, ta sử dụng các định lí.

- tía mặt phẳng sáng tỏ đôi một giảm nhau theo tía giao tuyến riêng biệt thì bố giao tuyến đường ấy hoặc đồng qui hoặc đôi một song song với nhau.

- nhị mặt phẳng sáng tỏ lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng tuy vậy song với hai tuyến đường thẳng kia hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

- hai đường thẳng minh bạch cùng song song với con đường thẳng thứ bố thì tuy nhiên song với nhau.

- đến đường thẳng d tuy vậy song với mặt phẳng (α). Nếu mặt phẳng (β) chứa d và cắt (α) theo giao con đường d’ thì d’ song song với d.

Xem thêm: Toán 10 5.8 - toán học lớp 10

- hai mặt phẳng minh bạch cùng tuy nhiên song cùng với với một đường thẳng thì giao đường của bọn chúng (nếu có) cũng tuy nhiên song với con đường thẳng đó.

- Một phương diện phẳng giảm hai mặt phẳng tuy nhiên song đến hai giao tuyến song song.

- thực hiện các phương pháp của hình học tập phẳng. đặc thù đường trung bình, định lí Ta-lét đảo, cạnh đối hình bình hành…


- Sử dụng tính chất về cạnh bên, cạnh đáy của hình lăng trụ.

b) chứng tỏ đường thẳng tuy nhiên song với phương diện phẳng

- minh chứng d tuy nhiên song với con đường thẳng d’ bên trong (α) và d ko thuộc (α).

- có hai mặt phẳng song song, bất kì đường nào bên trong hai phương diện phẳng này cũng tuy nhiên song với phương diện phẳng kia.

c) minh chứng mặt phẳng song song với khía cạnh phẳng

- chứng minh mặt phẳng này chứa hai tuyến đường thẳng giảm nhau tuy nhiên song với mặt phẳng kia.

- chứng minh hai khía cạnh phẳng đó cùng song song với phương diện phẳng sản phẩm ba.

Bài 6 (trang 77 SGK Hình học tập 11): tuyên bố định lí Ta - lét trong ko gian.

Lời giải:

Định lí Ta – lét trong không gian:

• Định lí thuận (Định lí Ta – lét)

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn bên trên hai cát tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ, nghĩa là: tía mặt phẳng song song (P), (Q), (R) cắt hai tuyến đường thẳng a với a" theo lần lượt tại A, B, C cùng A", B", C":

Ta bao gồm AB/A"B"= BC/B"C" = CA/C"A"

Định lí đảo (Định lí Ta – lét đảo)

Giả sử trên hai tuyến phố thẳng a cùng a" lần lượt rước hai bộ cha điểm (A, B, C) và (A", B", C") sao để cho AB/A"B"= BC/B"C" = CA/C"A"

Khi đó cha đường thẳng AA", BB", CC" cùng tuy vậy song với một phương diện phẳng, nghĩa là ba đường thẳng kia nằm trên bố mặt phẳng tuy nhiên song cùng với nhau.

Bài 7 (trang 77 SGK Hình học tập 11): Nêu cách xác minh thiết diện được tạo vị một phương diện phẳng với 1 hình chóp, hình hộp, hình lăng trụ.

Lời giải:

Để dựng thiết diện tạo bởi vì một phương diện phẳng cùng với hình chóp, hình hộp, hình lăng trụ, điều đặc biệt quan trọng là ta phải xác định các giao con đường của phương diện phẳng ấy với những mặt của hình chóp, hình hộp, hình lăng trụ

- Trước hết, ta cũng cần được tìm giao điểm của những cạnh của hình chóp, hình hộp, hình lăng trụ

- những đoạn thẳng nối các giao điểm ấy chính là các cạnh của thiết diện

- dường như cần sử dụng các kiến thức về quan hệ tuy nhiên song để giúp đỡ cho việc khẳng định các giao tuyến được đúng chuẩn và nhanh gọn.

Giải bài Tập Ôn Tập Chương II SGK Hình học tập 11 gồm 3 phần: thắc mắc ôn tập chương II, bài xích tập ôn tập chương 2, câu hỏi trắc nghiệm chương II. Trang 77, 78, 79 sách giáo khoa Hình 11.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

Trả lời Câu 1 (trang 77 SGK Hình học 11): Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng...
*
Trả lời Câu 2 (trang 77 SGK Hình học 11): Thế nào là đường thẳng tuy vậy song với đường...Trả lời Câu 3 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh tía đường thẳng...
*
Trả lời Câu 4 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng...Trả lời Câu 5 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu phương pháp chứng minh...Trả lời Câu 6 (trang 77 SGK Hình học 11): Phát biểu định lí Ta - lét trong ko gian...
*
Trả lời Câu 7 (trang 77 SGK Hình học 11): Nêu cách xác định thiết diện bởi một...

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bài 1 (trang 77 SGK Hình học 11): cho hai hình thang ABCD và ABEF có tầm thường đáy lớn...
*
Bài 2 (trang 77 SGK Hình học 11): cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là...Bài 3 (trang 77 SGK Hình học 11): đến hình chóp đỉnh S có đáy là hình thang...
*
Bài 4 (trang 78 SGK Hình học 11): cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, C, D lần lượt...
*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2

Bài 1 (trang 78 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề không đúng trong các mệnh đề sau đây:...Bài 2 (trang 78 SGK Hình học 11): Nếu ba đường thẳng ko cùng nằm vào một...Bài 3 (trang 78 SGK Hình học 11): mang đến tứ diện ABCD. Gọi I, J và K lần lượt là...
*
Bài 4 (trang 79 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng vào các mệnh đề sau...Bài 5 (trang 79 SGK Hình học 11): mang đến tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm...Bài 6 (trang 79 SGK Hình học 11): mang đến hình lăng trụ tam giác ABC.A"B"C"...
*
Bài 7 (trang 79 SGK Hình học 11): cho tứ diện đều S.ABC cạnh bằng a. Gọi I là...Bài 8 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của...Bài 9 (trang 80 SGK Hình học 11): đến hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy,...
*
Bài 10 (trang 80 SGK Hình học 11): Tìm mệnh đề đúng vào các mệnh đề sau...Bài 11 (trang 80 SGK Hình học 11): cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB...Bài 12 (trang 80 SGK Hình học 11): Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, P, Q...Xem đầy đủ: Giải bài bác tập Hình học 11 chương 2 SGK