Trong những bài học kinh nghiệm trước, họ đã khám phá về giới hạn của hàng số và hàm số. Hôm nay, họ sẽ khám phá về hàm số liên tục. Tư liệu giải Toán lớp 11 về hàm số liên tục cung cấp bài giải chi tiết và đầy đủ, giúp bạn áp dụng một cách hiệu quả trong học tập với giải toán.

Bạn đang xem: Toán 11 trang 141 on tập chương


=> Đọc thêm tư liệu giải toán lớp 11 tại đây: Giải toán lớp 11

Để hiểu rõ về hàm số liên tục, cách tính, và giải pháp giải bài xích tập, bạn đã có tài liệu giải bài xích Hàm số liên tục. Tài liệu giải toán lớp 11 này cung cấp giải thích chi tiết và bài tập phản ánh rất đầy đủ chương trình sách giáo khoa. Chắc hẳn rằng rằng, trải qua tài liệu giải toán lớp 11 này, học viên sẽ tất cả những phương pháp giải toán xuất sắc và giải bài xích trang 140, 141 sgk Toán lớp 11 trở nên dễ ợt hơn. Để học giỏi Toán lớp 11, hãy dành thời gian nhiều hơn cho quy trình học tập cùng tìm tìm những cách thức giải toán hiệu quả.

*
*
*
*
*

Bài 3 - mở rộng kiến thức về phương trình lượng giác là phần tiếp sau của Chương I Đại số cùng Giải tích lớp 11. Hãy tham khảo gợi ý Giải Toán 11 trang 36, 37 để củng cố kỹ năng và học tốt môn Toán 11.

Trong công tác học môn Toán 11, phần Giải bài tập trang 103, 104 SGK Đại Số và Giải Tích 11 là hết sức quan trọng. Hãy để ý và cải thiện kỹ năng giải Toán 11 của bạn qua nội dung này.

Ngoài các thông tin trên, học sinh có thể khám phá góp phần Giải bài bác tập trang 97, 98 SGK Đại Số và Giải Tích 11 để mở rộng kiến thức môn Toán 11.

Xem thêm: Toán 11 5.31 - Bài Tập Cuối Chương 5

Bài toán lớp 11 trang 140, 141 SGK Đại Số - Hàm số tiếp tục thuộc Chương IV. Trước lúc ôn tập phần này, hãy xem xét lại Chương II với bài bác CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT và tham khảo nhắc nhở Giải Toán 11 trang 46 để nắm rõ kiến thức của CHƯƠNG II. TỔ HỢP - XÁC SUẤT.


Tên của một học sinh được mã hóa do số 1530. Hiểu được mỗi chữ số trong các này là quý hiếm của một trong số biểu thức A, H, N, O với:


Đề bài

Tên của một học viên được mã hóa vì chưng số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong những này là giá trị của một trong những biểu thức (A, H, N, O) với:

(eginarraylA = lim dfrac3n - 1n + 2\H = lim (sqrt n^2 + 2n - n)\N = lim dfracsqrt n - 23n + 7\O = lim dfrac3^n - 5.4^n1 - 4^n.endarray)


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


A: phân tách cả tử và mẫu cho (n).

H: Nhân liên hợp tiếp nối chia cả tử và mẫu đến (n).

N: phân chia cả tử và mẫu mang đến (n).

O: phân tách cả tử cùng mẫu đến (4^n).


(eginarraylA = lim dfrac3n - 1n + 2 = lim dfracn(3 - dfrac1n)n(1 + dfrac2n) \= lim dfrac3 - dfrac1n1 + dfrac2n = dfrac3 - lim dfrac1n1 + lim dfrac2n= 3\H = lim (sqrt n^2 + 2n - n) = lim dfrac(n^2 + 2n) - n^2sqrt n^2 + 2n + n\ = lim dfrac2nnleft< sqrt 1 + dfrac2n + 1 ight> = lim dfrac2sqrt 1 + dfrac2n + 1 \ = dfrac2sqrt 1 + lim dfrac2n + 1 = dfrac2sqrt 1 + 0 + 1= 1\N = lim dfracsqrt n - 23n + 7 = lim dfracn(sqrt dfrac1n - dfrac2n)n(3 + dfrac7n)\ = lim dfracsqrt dfrac1n - dfrac2n3 + dfrac7n = dfracsqrt lim dfrac1n - lim dfrac2n3 + lim dfrac7n \= dfrac0 - 03 + 0= 0\O = lim dfrac3^n - 5.4^n1 - 4^n = lim dfrac4^nleft< (dfrac34)^n - 5 ight>4^nleft< (dfrac14)^n - 1 ight>\ = lim dfrac(dfrac34)^n - 5(dfrac14)^n - 1 = dfraclim left( dfrac34 ight)^n - 5lim left( dfrac14 ight)^n - 1 \= dfrac0 - 50 - 1= 5endarray)