giới thiệu bài bác test tư liệu khóa đào tạo và huấn luyện hỗ trợ

Bạn đang xem: Bài 3 trang 68 toán 12

*

" data-position="bottom" id="navbar" class="navbar-collapse collapse" aria-expanded="false" style="height: 1px;"> // giới thiệu // hệ thống bài kiểm tra // // tư liệu // khóa huấn luyện // // // thông tin cung ứng

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):Rút gọn biểu thức:

*

Bài giải:

*


CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Hệ thống được desgin và vận hành bởi Novaedu - Đơn vị chủ yếu thức sát cánh đồng hành cùng cùng với Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành trong việc thực hiện đề án "Hỗ trợ học sinh, sv khởi nghiệp cho năm 2025" (Đề án 1665) của Thủ tướng chủ yếu phủ. Novaedu cũng là đơn vị trước tiên và độc nhất được bộ GD&ĐT phê duyệt thực hiện chương trình "Kỹ năng toàn diện - gốc rễ cốt lõi nhằm khởi nghiệp thành công" giành cho HSSV, giáo viên tại những cơ sở giáo dục đào tạo trên toàn quốc.

+) thực hiện công thức logarit: (log _ab.,log _bc = log _ac; , , log _ab^n = n.log _ab;\log _a^mb = frac1m.log _ab; ;; log _a^mb^n = fracnm.log _ab.)

Với điều kiện những biểu thức đều phải có nghĩa.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayllog _36.,log _89.,log _62\ = left( log _36.,log _62 ight).log _89\ = log _32.,log _2^33^2\ = log _32.left( 2.dfrac13.,log _23 ight)\ = dfrac23.left( log _32.,log _23 ight)\ = dfrac23.,log _33\ = dfrac23endarray)


Quảng cáo

*

LG b

b) (log _ab^2 + m log _a^2b^4)

Lời giải đưa ra tiết:

(log _ab^2 + log _a^2b^4)

( = log _ab^2 + log _a^2left( b^2 ight)^2)

( = log _ab^2 + 2.dfrac12.log _ab^2)

( = log _ab^2 + log _ab^2 )

(= 2log _ab^2)

( = 4log _aleft| b ight|)

Cách khác:

(eginarrayllog _ab^2 + log _a^2b^4\ = 2log _aleft| b ight| + 4.dfrac12.log _aleft| b ight|\ = 2log _aleft| b ight| + 2.log _aleft| b ight|\ = 4log _aleft| b ight|endarray)

 toancapba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 42 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Toán olympic 10 - 10 đề thi olympic toán 10 có đáp án (phần 1)

TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý mang đến toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không nên

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện toancapba.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.