Có bố chiếc hộp. Hộp đầu tiên chứa 5 tấm thẻ tiến công số từ một đến 5. Hộp thiết bị hai cất 6 tấm thẻ đánh số từ một đến 6. Hộp thứ bố chứa 7 tấm thẻ tấn công số từ một đến 7. Tự mỗi hộp rút đột nhiên một tấm thẻ. Tính tỷ lệ để tống ba số ghi trên bố tấm thẻ bằng 15.

Bạn đang xem: Toán 10 9.6

Lời giải bỏ ra tiết


Ta có không khí mẫu là: (Omega = left left( a,b,c ight),1 le a le 5;1 le b le 6;1 le c le 7 ight\). Vậy n((Omega )) =5.6.7 = 210.

Gọi A là vươn lên là cố “tống bố số ghi trên ba tấm thẻ bằng 15”.

Khi kia A = (2, 6, 7); (3, 6, 6); (3, 5, 7); (4, 6, 5); (4, 5, 6); (4, 4, 7); (5, 3, 7); (5, 4, 6); (5, 5, 5); (5, 6, 4). Vậy n(A) = 10.

Do đó P(A) = (frac10210 = frac121).


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

2k8 gia nhập ngay group phân chia sẻ, thảo luận tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.

Chọn tự dưng một gia đình có ba con với quan gần cạnh giới tính của ba người con này.

Tính xác suất của các biến cầm cố sau:

a) A: “Con đầu là gái";

b) B: “Có ít nhất một người con trai".

Xem thêm: Toán Lớp 6 Bài 2 Tập Hợp Số Tự Nhiên Trang 12 Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Lời giải bỏ ra tiết


Ta có: (Omega = left TGT;TTG;TTT;TGG;GGT;GTG;GTT;GGG ight\) buộc phải suy ra (nleft( Omega ight) = 8).

a) Ta gồm (A = left GGT;GTG;GTT;GGG ight\). Suy ra (nleft( A ight) = 4).

Từ đó, (Pleft( A ight) = frac48 = frac12).

b) Gọi vươn lên là cố (B): “Có ít nhất một con trai”.

Ta gồm (B = left TGT;TTG;TTT;TGG;GGT;GTG;GTT ight\). Suy ra (nleft( B ight) = 7).

Từ đó, (Pleft( B ight) = frac78).


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

2k8 thâm nhập ngay group phân chia sẻ, hiệp thương tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.