+) sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt vời của số (a): nếu như (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu như ( a

LG b

(sqrt4 - 2sqrt3- sqrt3 = -1) 

Phương pháp giải:

+) (sqrta^2= |a|)

+) sử dụng hằng đẳng thức: ((a-b)^2=a^2-2ab+b^2)

+) sử dụng công thức ((sqrta)^2=a), cùng với (a ge 0). 

+) thực hiện định nghĩa giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số (a): giả dụ (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Ví như ( a1 Leftrightarrow sqrt 3 > sqrt 1 Leftrightarrow sqrt 3 > 1 )(Leftrightarrow sqrt 3 -1 > 0 )

(Rightarrow left| sqrt 3 -1 ight| = sqrt 3 -1))

toancapba.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 262 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINEBài giải new nhất


× Góp ý đến toancapba.com

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*
*


*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Bạn đang xem: Bài 10 toán 9

b) (DE

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) sử dụng tính chất: vào tam giác vuông, mặt đường trung đường ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh kia để chứng minh ba đỉnh của tam giác vuông nằm trên phố tròn 2 lần bán kính là cạnh huyền.

b) thực hiện định lí: trong những dây của đường tròn, dây lớn nhất là mặt đường kính.

Xem thêm: Toán 12 Bài 2 Lớp 12 Toán 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số, Toán 12 Bài 2: Cực Trị Của Hàm Số


*

a) hotline (O) là trung điểm của (BC Rightarrow OB=OC=dfracBC2.) (1)

Xét tam giác vuông (DBC) có: ( OD=dfrac12BC ) (2) (đường trung đường ứng với cạnh huyền bởi nửa cạnh huyền)

Xét tam giác vuông (BEC) có (OE=dfrac12BC)(3) (đường trung con đường ứng cùng với cạnh huyền bởi nửa cạnh huyền)

Từ (1),(2),(3) (Rightarrow OB=OC=OD=OE=dfracBC2)

Do đó 4 điểm (B, C, D, E) cùng thuộc mặt đường tròn ((O)) 2 lần bán kính (BC). 

b) Xét (left( O; dfracBC2 ight)), cùng với (BC) là mặt đường kính.

Ta tất cả (DE) là 1 trong dây không đi qua tâm yêu cầu ta bao gồm (BC > DE) ( vì trong một mặt đường tròn, 2 lần bán kính là dây lớn nhất).


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 221 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý cho toancapba.com

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó khăn hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*
*


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.