Giải bài xích 11, 12, 13, 14 trang 48 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 bài Luyện tập. Bài bác 12 mang đến hàm số số 1 y = ax + 3. Tìm thông số a, hiểu được khi x = 1 thì y = 2,5.


Bài 11 trang 48 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Hãy biểu biễn những điểm sau cùng bề mặt phẳng tọa độ:

(A(-3; 0)), (B(-1; 1)), (C(0; 3)), (D(1; 1)), 

(E(3; 0)), (F(1; -1)), (G(0; -3)), (H(-1; -1)).

Bạn đang xem: Bài 11 trang 48 sgk toán 9 tập 1

Phương pháp:

+) Điểm (A(x_0; y_0)) thì hoành độ là (x_0) với tung độ là (y_0).

+) Điểm (B(0; b)) vị trí trục tung, tung độ là (b).

+) Điểm (C(c; 0)) nằm tại trục hoành, tung độ là (c).

Lời giải:

+) Điểm (A(-3; 0) Rightarrow) hoành độ là (-3) cùng tung độ là (0)

(Rightarrow ) điểm (A) nằm trong trục hoành, hoành độ là (-3).

+) Điểm (B(-1; 1) Rightarrow) hoành độ là (-1) và tung độ là (1)

+) Điểm (C(0; 3) Rightarrow) hoành độ là (0) với tung độ là (3)

(Rightarrow ) điểm (C) nằm trong trục tung, tung độ là (3).

+) Điểm (D(1; 1) Rightarrow) hoành độ là (1) và tung độ là (1)

+) Điểm (E(3; 0) Rightarrow) hoành độ là (3) cùng tung độ là (0)

(Rightarrow ) điểm (E) nằm trong trục hoành, hoành độ là (3).

+) Điểm (F(1; -1) Rightarrow) hoành độ là (1) với tung độ là (-1)

+) Điểm (G(0; -3) Rightarrow) hoành độ là (0) cùng tung độ là (-3)

(Rightarrow ) điểm (C) vị trí trục tung, tung độ là (-3).

+) Điểm (H(-1; -1) Rightarrow) hoành độ là (-1) cùng tung độ là (-1)

Xem hình sau:

*

Bài 12 trang 48 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Cho hàm số hàng đầu y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5. 

Lời giải: 

Thay (x=1, y=2,5) vào phương pháp hàm số (y = ax + 3), ta được:

( 2,5=1.a+3 ) 

(Leftrightarrow 2,5= a+3 )

(Leftrightarrow 2,5-3 = a)

(Leftrightarrow a=-0,5).

Vậy (a=-0,5) với hàm số đó là (y=-0,5x+3).

Bài 13 trang 48 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Với mọi giá trị làm sao của (m) thì mỗi hàm số sau là hàm số hàng đầu ?

a) (y=sqrt5 - m(x - 1));

b) (y = dfracm + 1m - 1x +3,5)

Lời giải:

 a) Ta có (y=sqrt5 - m(x - 1) Leftrightarrow y=sqrt5 - m.x - sqrt5 - m )

(Rightarrow) hệ số là (a=sqrt5-m).

Xem thêm: Sách Kết Nối Tri Thức Lớp 10 Toán, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 10

Điều kiện để (y=sqrt5 - m.x - sqrt5 - m) là hàm số hàm số 1 là: 

(left{ matrixsqrt 5 - m e 0 hfill cr5-m ge 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left matrix5-m e 0 hfill cr5-mge 0 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow 5-m > 0 Leftrightarrow m dfracm + 1m - 1 e 0 hfill crm - 1 e 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm + 1 e 0 hfill crm - 1 e 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm e - 1 hfill crm e 1 hfill cr ight.)

Vậy ( m e pm 1) thì hàm số đã cho rằng hàm số bậc nhất.

Bài 14 trang 48 SGK Toán lớp 9 tập 1

Câu hỏi:

Cho hàm số bậc nhất (y = (1 - sqrt5) x - 1).

a) Hàm số bên trên là đồng biến hóa hay nghịch thay đổi trên (mathbbR) ? do sao ?

b) Tính giá trị của (y) lúc (x = 1 + sqrt5);

c) Tính giá trị của (x) lúc (y=sqrt5). 

Phương pháp:

a) +) Hàm số hàng đầu (y=ax+b) khẳng định với gần như giá trị của (x) trên (mathbbR)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Điểm (A(x_0; y_0)) thì hoành độ là (x_0) với tung độ là (y_0).

+) Điểm (B(0; b)) nằm ở trục tung, tung độ là (b).

+) Điểm (C(c; 0)) vị trí trục hoành, tung độ là (c).


+) Điểm (A(-3; 0) Rightarrow) hoành độ là (-3) với tung độ là (0)

(Rightarrow ) điểm (A) nằm ở trục hoành, hoành độ là (-3).

+) Điểm (B(-1; 1) Rightarrow) hoành độ là (-1) với tung độ là (1)

+) Điểm (C(0; 3) Rightarrow) hoành độ là (0) và tung độ là (3)

(Rightarrow ) điểm (C) nằm trên trục tung, tung độ là (3).

+) Điểm (D(1; 1) Rightarrow) hoành độ là (1) với tung độ là (1)

+) Điểm (E(3; 0) Rightarrow) hoành độ là (3) với tung độ là (0)

(Rightarrow ) điểm (E) nằm ở trục hoành, hoành độ là (3).

+) Điểm (F(1; -1) Rightarrow) hoành độ là (1) cùng tung độ là (-1)

+) Điểm (G(0; -3) Rightarrow) hoành độ là (0) và tung độ là (-3)

(Rightarrow ) điểm (C) nằm tại trục tung, tung độ là (-3).

+) Điểm (H(-1; -1) Rightarrow) hoành độ là (-1) với tung độ là (-1)

Xem hình sau:

*

toancapba.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 92 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

*


*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINEBài giải bắt đầu nhất


× Góp ý mang lại toancapba.com

Hãy viết cụ thể giúp toancapba.com

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp toancapba.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng toancapba.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*
*


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép toancapba.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.