Featured Stories

Latest Post

Không có bằng cấp 3 học kế toán được không, khóa học trung cấp chính quy không cần bằng cấp 3

Tôi muốn hỏi người có kinh nghiệm làm việc 5 năm nhưng không có bằng cấp có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ kế toán viên hay không? Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì cần chuẩn bị thành phần hồ sơ dự thi cấp chứng chỉ kế toán viên lần đầu gồm những gì? Cần có sơ yếu lý lịch hay không? Hội đồng thi kế toán viên gồm những thành phần nào? Nội dung chính Người có kinh nghiệm làm việc 5 năm nhưng không có bằng cấp có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ kế toán viên hay không?Căn cứ Điều 4 Thông tư 91/2017/..

Read more