Featured Stories

Latest Post

Giải bài tập sgk 12 toán - hướng dẫn giải bài tập toán 12 đầy đủ, chính xác

Lớp 1 Tài liệu Giáo viên Lớp 2 Lớp 2 - Kết nối tri thức Lớp 2 - Chân trời sáng tạo Lớp 2 - Cánh diều Tài liệu Giáo viên Lớp 3 Lớp 3 - Kết nối tri thức Lớp 3 - Chân trời sáng tạo Lớp 3 - Cánh diều Tài liệu Giáo viên Tài liệu Giáo viên Lớp 4 Lớp 4 - Kết nối tri thức Lớp 4 - Chân trời sáng tạo Lớp 4 - Cánh diều Tiếng Anh lớ..

Read more

Giải bài tập toán 12 giải tích bài 1 trang 9 sgk giải tích 12

+) Tính đạo hàm của hàm số, Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định+) Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên+) Dựa vào bảng biến thiên để kết luận khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trên tập xác định của nó..

Read more