Featured Stories

Latest Post

Toán hình lớp 11 trang 119 sgk hình học 11, giải bài 4 trang 119 sgk hình học 11

a) Đường thẳng (∆) là đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng (a) và (b) nếu (∆) vuông góc với (a) và (∆) vuông góc với (b);b) Gọi ((P)) là mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng (a, b) chéo nhau, Khi đó đường vuông góc chung (∆) của (a) và (b) luôn luôn vuông góc với ((P));c) Gọi (∆) là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau (a) và (b) thì (∆) là giao tuyến của hai mặt phẳng ((a, ∆)) và ((b, ∆));d) Cho hai đường thẳng chéo nhau (a) và (b)..

Read more

Giải toán hình lớp 11 trang 113 sgk hình học 11, giải bài tập sgk toán 11 hình học bài 3 trang 113

Cho ba mặt phẳng ((alpha)), ((eta )), ((gamma )), mệnh đề nào sau đây đúng?a) Nếu ((alpha)ot(eta)) và ((alpha) // (gamma)) thì ((eta)ot(gamma))b) Nếu ((alpha)ot(eta)) và ((alpha) ot (gamma)) thì ((eta)//(gamma)) Phương pháp giải - Xem chi tiết Quảng cáo a) Đúng, Thật vậy, ((α) ⊥ (β))(⇒ ∃) đường thẳng (d ⊂ (β)) và (d ⊥ (α )..

Read more

Những bài toán về hình học không gian lớp 11, 100 bài tập hình học không gian 11 mới nhất

Tài liệu gồm 255 trang, phân dạng và hướng dẫn giải bài tập các chuyên đề: đại cương hình học không gian, quan hệ song song, quan hệ vuông góc trong không gian; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 2 (đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song) và Hình học 11 chương 3 (vector trong không gian, quan hệ vuông góc); tài liệu cũng phù hợp với các em học sinh lớp 12 bị “mất gốc” hoặc muốn ôn tập lại kiến thức về hình học không gian trong chương trìn..

Read more